Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De bachelor Nieuwgriekse taal en cultuur duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).
 • Het eerste studiejaar

  In het eerste studiejaar, de propedeuse, maak je kennis met verschillende facetten van het Nieuwgrieks. Je besteedt veel tijd aan taalvaardigheid en cultuurkunde. Bij Cultuurkunde bestudeer je de politieke, culturele, religieuze en sociaal-economische ontwikkelingen van het Byzantijnse keizerrijk (330-1453) en het hedendaagse Griekenland, waardoor je de Griekse cultuuruitingen beter leert duiden en in hun context kunt plaatsen. Je volgt algemene colleges op het gebied van geesteswetenschappen en regiostudies. Je leert hoe je een onderzoek moet opzetten en raakt geoefend in het op academisch niveau redeneren, argumenteren en formuleren.

 • Het tweede en derde studiejaar

  Na het eerste jaar leer je gebruik te maken van Griekse journalistieke en literaire bronnen. Je verdiept je in de discussies over Griekenland en zijn plaats in Europa en het Mediterrane gebied. Je krijgt inzicht in actuele thema’s, die niet alleen Griekenland maar het hele Middellandse Zeegebied betreffen. Je kijkt daarom ook altijd over de grenzen van Griekenland heen, naar Cyprus, Italië, Turkije, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In het tweede semester van je tweede jaar studeer je een half jaar aan een Griekse universiteit (in Griekenland of Cyprus). Je studeert af als Griekenlanddeskundige.

Hoe is het om een taal te studeren?

Durf je te onderscheiden, durf te kiezen voor taal. Je krijgt er een wereld bij. In deze video leggen huidige studenten uit wat het zo interessant en leuk maakt om een talenstudie te volgen.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Modern Greek Language Acquisition 1
  Blok 1
  6
 • Rome's successor: 1000 years of Byzantine Empire
  Blok 1
  6
 • Modern Greek Language Acquisition 2
  Blok 2
  6
 • De wereld van de mens: Inleiding in de geesteswetenschappen
  Blok 2
  Blok 3
  12
 • De wereld in delen: Inleiding regiostudies
  Blok 4
  6
 • Modern Greek Language Acquisition 3
  Blok 4
  6
 • Griekenland en Cyprus: van de Ottomaanse tijd tot heden
  Blok 5
  6
 • Modern Greek Language Acquisition 4
  Blok 5
  6
 • Project Athens
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Modern Greek Language and Literature 1
  Blok 1
  6
 • Wetenschapsfilosofie (Nationale identiteit, grenzen, territorialiteit)
  Blok 1
  6
 • Memory and Conflict: Greece, Turkey and Cyprus
  Blok 2
  6
 • Modern Greek Language and Literature 2
  Blok 2
  6
 • Venice, Byzantium and the Greek World
  Blok 3
  6
 • Buitenlandverblijf Nieuwgriekse taal en cultuur
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • The Mediterranean and Europe: Contacts, Conflicts, Confluences
  Blok 1
  6
 • Griekenland, Cyprus en Europa
  Blok 2
  6
 • Travel, Nostalgia and Cultures of Resistance in the Mediterranean
  Blok 4
  6
 • Vrije keuze
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  30
 • Bachelorscriptie Nieuwgriekse taal en cultuur
  Blok 5
  Blok 6
  12
Verplicht vak
Keuzevak
UvA Studiegids: Bachelor Nieuwgriekse taal en cultuur
 • Minor en keuzeruimte

  In het derde studiejaar heb je een keuzeruimte van 30 EC die je naar eigen inzicht kunt invullen. Dit kun je doen met verschillende losse vakken, maar ook met een minor: een samenhangend onderwijsprogramma op een ander vakgebied dan je major. Zo kun je de opleiding nog meer laten aansluiten bij je eigen interesses.

  Keuzevakken

  In principe kun je elk vak als keuzevak volgen. Een vak van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs een andere universiteit. De meeste opleidingen bieden aparte keuzevakken aan.

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar het wordt je wel sterk aangeraden. Het is een goede voorbereiding op een master of een specifiek beroep. 

  Als je, zoals de meeste studenten Nieuwgrieks, in het tweede jaar een semester in Griekenland studeert, mag de minor op het gebied van de Nieuwgriekse geschiedenis, cultuurkunde, taalkunde of letterkunde liggen. Er wordt van je verwacht dat je aan het begin van je verblijf aldaar 12 EC aan taalverwerving Nieuwgrieks volgt.

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  De keuzeruimte mag je gebruiken voor het lopen van een stage. Tijdens een stage doe je werkervaring op en krijg je een indruk van de mogelijkheden binnen een organisatie, en van welk soort werk bij jou past. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen bij de Griekse of Cypriotische ambassade in Den Haag of bij het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) in Amsterdam. Ook kun je stage lopen in Griekenland of op Cyprus zelf, bijvoorbeeld bij de Nederlandse ambassade in Athene, een onderzoekinstituut, of een Griekse uitgeverij of krant.

  Internationaal studeren

  De opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur helpt bij het krijgen van beurzen voor zomercursussen in Griekenland aan het eind van het eerste jaar. Om je de taal en cultuur eigen te maken, is het daarnaast aan te raden een deel van je studie in Griekenland te volgen, namelijk het tweede semester van het tweede jaar.

  De UvA neemt intensief deel aan internationale uitwisselingsprogramma’s. De faculteit heeft overeenkomsten met onder andere de universiteiten van Athene en Thessaloniki, en de universiteit van Cyprus in Nicosia. Aan een van deze universiteiten kun je in het tweede studiejaar een minor volgen.

 • Dubbele bachelor en honoursprogramma

  Zoek je extra uitdaging? Dit kun je op verschillende manieren realiseren, bijvoorbeeld door te kiezen voor een tweede studie of door het honoursprogramma te volgen.

  Dubbele bachelor in de Geesteswetenschappen

  De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt de mogelijkheid om bij twee verschillende bachelors een diploma te halen. Door middel van vrijstellingen kun je de twee diploma's halen met een lagere effectieve studielast. Een dubbele bachelor is bedoeld voor gemotiveerde studenten die extra uitdaging en/of een breder perspectief zoeken tijdens hun studie.

  Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 15 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.
  • Bij Nieuwgrieks kun je op de vrijdagmiddag regelmatig een college volgen over een onderwerp dat buiten het reguliere onderwijsprogramma valt. Na afloop kun je dan napraten met studiegenoten, afgestudeerden, belangstellenden en docenten.
Copyright: Alexander Bakker
'Je leert de taal in kleine stapjes en krijgt daar veel persoonlijke begeleiding bij.' Alexander Bakker, student Nieuwgrieks Lees het interview

Studeren in deeltijd

Je kunt deze bachelor ook in deeltijd studeren. Je volgt dan dezelfde vakken als de voltijdstudenten, maar je hebt minder vakken per studiejaar en je behaalt 30 EC per studiejaar (voltijdstudenten: 60 EC). Deeltijdstudenten ronden deze opleiding in zes jaar af. Net als voor voltijdstudenten geldt er een bindend studieadvies (BSA): in het eerste studiejaar moet je minimaal 24 EC behaald hebben om je opnieuw te kunnen inschrijven voor het tweede studiejaar. Het collegegeld voor een deeltijdopleiding ligt iets lager dan het tarief voor voltijdopleidingen, zie ook Collegegeld. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.