Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De selectie en plaatsing

Psychologie

De opleiding Psychologie aan de UvA staat voor kwaliteit op theoretisch en praktisch vlak en voor perspectief op de arbeidsmarkt. De opleiding hanteert een numerus fixus, dus het aantal opleidingsplaatsen is beperkt. Voor het studiejaar 2020-2021 hebben wij 650 plaatsen beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor toelating tot de opleiding moet je deelnemen aan de selectie.

De selectie: hoe werkt dat nu precies?

Merel en Floortje vertellen over de selectieprocedure.

Aanmelden voor de selectie

Na je verzoek tot inschrijving voor de opleiding in Studielink, krijg je een bevestigingsmail, waarin aangegeven wordt hoe je je voor de selectie kunt aanmelden. Aanmelden is noodzakelijk om voor een plaats binnen de opleiding in aanmerking te komen.

Uitnodiging selectie 

Eind januari 2020 ontvang je van de opleiding een uitnodiging voor de selectie. De selectie bestaat uit een combinatietoets. Ter voorbereiding op de toets volg je twee colleges, waarin de stof door docenten wordt uitgelegd. Je kunt tijdens de colleges vragen stellen als iets onduidelijk voor je is. Daarna studeer je een week lang thuis, met behulp van onze digitale leeromgeving Canvas. Na die zelfstudie-week volgt de combinatietoets. De selectiecolleges en toetsen zijn in het Engels.

Data selectierondes

Je neemt deel aan een van de twee rondes. 

Selectieronde I

 • Onderwijsdag: vrijdag 31 januari 2020
  • 17:00-22:00 uur*
 • Toetsdag zaterdag 8 februari 2020
  • 11:00-13:00 uur*

Selectieronde II

 • Onderwijsdag: vrijdag 21 februari 2020
  • 17:00-22:00 uur*
 • Toetsdag zaterdag 29 februari 2020
  • 11:00-13:00 uur*

* GMT+1

Het onderwijs en de combinatietoets zullen gaan over twee verschillende onderwerpen in de psychologie. Er is geen voorkennis nodig. De combinatietoets is ontworpen om studiesucces te voorspellen. Hoe hoger je op de test scoort, hoe groter je kans op studiesucces tijdens ons bachelorprogramma.

Dit zijn de enige data waarop de selectietoets gemaakt kan worden. Hier is geen uitzondering op mogelijk. Lukt het je niet om op één van de twee data de selectietoets te maken, dan kunnen we je helaas geen rangnummer geven. Zonder rangnummer is het niet mogelijk om met de opleiding te starten. 

Locatie

De selectierondes vinden op de Campus Roeterseiland plaats, of online. Als je je inschrijft voor de online-selectie ben je zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding en een geschikte ruimte om de toets te maken. 

Wekelijkse update

Voor het studiejaar 2020-2021 hebben we 2716 aanmeldingen ontvangen. Daarvan hebben 1935 deelgenomen aan de selectie. De 1935 deelnemers hebben een rangnummer gekregen op basis van de behaalde score op de selectietoets.

Het laatst geplaatste rangnummer is: 940

Laatst gewijzigd op: 11 augustus 2020

De eerstvolgende update zal zijn op: 17 augustus 2020

Uitslag en ranking

Medio april 2020 ontvang je de uitslag over je scores op de combinatietoets en je ranking. Je totaalscore bepaalt je ranking: hoe hoger je score, hoe hoger je ranking. Op basis van je rangnummer, zullen we je laten weten of je:

 • zeker wordt toegelaten, nadat je vooropleiding en Engelse taalvaardigheid ook goedgekeurd zijn.
 • je mogelijk wordt toegelaten, nadat je vooropleiding en Engelse taalvaardigheid ook goedgekeurd zijn en aanmelders met een hoger rangnummer hun aanmelding terug getrokken hebben.
 • zeer waarschijnlijk niet wordt toegelaten.

Selectiepogingen

Je mag maar 1 keer meedoen (selectiepogingen) aan de selectieprocedure voor deze opleiding. Er vindt één selectieprocedure plaats per jaar.

Een selectiepoging wordt geregistreerd als:

 • je na 15 januari 2020 een actieve aanmelding voor de bachelor Psychologie hebt (gehad) in Studielink.
 • je de Selectie niet afrondt en na 15 januari 2020 nog een actieve aanmelding hebt (gehad).
 • je jouw aanmelding na 15 januari 2020 intrekt.

Er wordt geen selectiepoging geregistreerd als:

 • je vóór 16 januari 2020 je aanmelding intrekt.

Indien je zakt voor het middelbare schooleindexamen, kun je de verbruikte selectiepoging in Studielink ongedaan laten maken, maar het is niet mogelijk om opnieuw deel te nemen aan de selectie. Als je rangnummer 1-650 was, dan behoud je je rangnummer. Als je rangnummer 651 of hoger was, dan krijg je een nieuw rangnummer op basis van je vorige selectiescore. Neem hiervoor contact op de Admissions Office.