Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Onderwijswetenschappen

Onderwijswetenschappen

Vanaf 1 september 2018 is Onderwijswetenschappen de nieuwe naam voor de opleiding Onderwijskunde. Iedereen heeft onderwijs nodig om zich te ontwikkelen. Maar onderwijs staat niet op zichzelf. Je opvoeding en de plaats waar je opgroeit zijn van invloed op de ‘bagage’ waarmee je de school binnenkomt. Daarnaast beïnvloeden je persoonlijkheid en voorkeuren hoe je het beste leert en hoe je school ervaart. Ook de docent is belangrijk: hoe komt het dat je bij de ene leraar geboeid luistert en bij de ander in slaap valt? Ten slotte zijn ook de maatschappij en de politiek van invloed op ons onderwijs en daarmee op hoe en wat je leert. Wat is eigenlijk goed onderwijs? Dat is waar je je als student Onderwijswetenschappen in gaat verdiepen.

Direct naar: Toelating en inschrijving

Direct naar: Voorlichting en contact

Download brochure

Houd me op de hoogte

Is Onderwijswetenschappen iets voor jou?

Je gaat al sinds jonge leeftijd naar school, dus je weet wat onderwijs inhoudt en wat het voor jou betekent. Vind je het interessant om te weten hoe mensen leren en of dat voor iedereen hetzelfde is? Welke doelen heeft onderwijs voor jou als individu en voor de maatschappij? Denk je wel eens na over wat er anders zou kunnen of moeten bij jou op school? Dan is Onderwijswetenschappen misschien wel de studie voor jou.

Doe inspiratie op voor je profielwerkstuk en lees de ervaringen met de studie van onze studenten.

Waarom Onderwijswetenschappen aan de UvA?

Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam is uniek omdat het onderwijs bestudeerd wordt op drie niveaus: op het niveau van de leerling en leraar in de klas, het niveau van de school als organisatie en het niveau van het beleid van bijvoorbeeld het ministerie van OCW. Daarbij is veel aandacht voor de wisselwerking tussen die niveaus: bijvoorbeeld de invloed van het beleid van het ministerie op het lesgeven van leraren.
Je leert hoe onderwijs in elkaar zit in Nederland en daarbuiten en welke bijdrage het kan leveren aan de samenleving, bijvoorbeeld zorgen dat wat jongeren leren ook aansluit op de arbeidsmarkt of de integratie van vluchtelingen in de samenleving. Allerlei maatschappelijk relevante en actuele onderwerpen komen in de vakken van Onderwijswetenschappen aan de orde, zoals passend onderwijs, (on)gelijke kansen binnen het onderwijs, een leven lang leren en overheidsmaatregelen met betrekking tot studeren.
De invalshoek is steeds: hoe kun je die onderwerpen zó bestuderen dat je aanwijzingen kunt geven waar het onderwijs beter van wordt? Op die manier word jij deskundige op het hele terrein van onderwijs.

In de Keuzegids Universiteiten 2018 komen zowel de bachelor als de master Onderwijswetenschappen (voorheen Onderwijskunde) aan de UvA als beste uit de bus.

Wil je weten of Onderwijswetenschappen iets voor je is? Je kunt je profielwerkstuk ook al over een onderwijskundig onderwerp schrijven; klik hier voor tips en inspiratie.

Wat is het verschil tussen Onderwijswetenschappen, Pedagogische wetenschappen en de Universitaire Pabo?

  • Onderwijswetenschappers houden zich bezig met het leren en de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen binnen onderwijs en opleiding.
  • Bij Pedagogische wetenschappen bestudeer je de ontwikkeling en opvoeding van kinderen binnen gezinnen en andere opvoedingssituaties.
  • Voor de Universitaire Pabo kies je, als je naast het leren over opvoeding, ontwikkeling en onderwijs ook wilt leren lesgeven. 

Kerngegevens

Onderwijswetenschappen
Diploma BSc Onderwijskunde
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd
Studielast 180 EC, 36 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 50003