Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English
Lerarenopleiding

Nederlands (Educatie en communicatie)

Opslaan in favorieten

Vind jij het leuk om jonge mensen te enthousiasmeren en te inspireren om het beste uit zichzelf te halen? Wil je je op academisch niveau verder verdiepen in jouw vakgebied én tegelijkertijd didactische vaardigheden ontwikkelen? Kies dan voor Nederlands (Educatie en communicatie) aan de UvA.

Wetenschappelijk onderlegd en didactisch vaardig

Door te kiezen voor de combinatie van educatie en taal vergroot je op een bijzondere manier je kennis van taal en cultuur. Je volgt een programma waarbij je meer expertise opdoet in algemene didactiek, vakdidactiek, taalkunde, Nederlandse literatuur en cultuur. Je komt in aanraking met innovatieve en inspirerende manieren om over het onderwijs na te denken. Je wordt geschoold in pedagogiek, waardoor je didactisch verantwoorde keuzes leert maken, communicatieve vaardigheden leert ontwikkelen en je lessen goed leert in te richten. Je wordt hierbij uitgebreid begeleid door zowel docenten van de FGw als de docenten van de lerarenopleiding (ILO).

Combinatie van vakinhoud en educatie

Ontwikkeling van een eigen onderwijsstijl

Uitgebreide begeleiding

Stage van 1,5 jaar

Vaardigheden van onschatbare waarde

Als eerstegraads docent beschik je over een groot arsenaal aan vaardigheden. Het leraarschap vergt flexibiliteit, samenwerking met anderen, en een onderzoekende, analytische, kritische en reflectieve houding. Het is een dynamisch en uitdagend beroep dat vraagt om mensen die kunnen innoveren en anderen kunnen inspireren het beste uit zichzelf te halen. Deze vaardigheden zijn van onschatbare waarde in allerlei contexten. Je leert een vak waarmee je veel kanten uit kunt.

Veel praktijk binnen het onderwijs

Om je goed voor te bereiden op het leraarschap en de arbeidsmarkt bieden we je de mogelijkheid om veel ervaring op te doen door een stage van in totaal 1,5 jaar. Daarnaast heb je binnen het programma keuzeruimte op het gebied van taal, literatuur of didactiek. Denk bijvoorbeeld aan een keuzevak of een stage of onderzoek in het buitenland. Daarmee verbreed je je kennis en ervaring, en ontwikkel je vaardigheden die van pas komen binnen educatieve en communicatieve contexten.

Waarom Nederlands (Educatie en communicatie) aan de UvA?

  • In de master wordt nauw samengewerkt door de lerarenopleiding (ILO) en de Faculteit der Geesteswetenschappen om de inhoudelijke kennis die je hebt opgedaan over Nederlandse taal en cultuur te vertalen naar concrete lessen.
  • De stad Amsterdam met al zijn musea, erfgoedinstellingen, uitgeverijen en bedrijvigheid maakt het extra aantrekkelijk hier te studeren en te werken.

Na je studie

Na je studie heb je veel mogelijkheden. Met de eerstegraads opleiding Nederlands mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Je kunt natuurlijk gaan werken als leraar in het middelbare onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Daarnaast ben je uitstekend voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Ook kun je terecht op diverse functies in het bedrijfsleven en bij de overheid. Kennisoverdracht, het leidinggeven aan groepen en sociale en communicatieve vaardigheden komen in veel functies goed van pas.

Studentprofiel

Je komt in aanmerking voor deze master als je voldoet aan de toelatingseisen en aantoonbaar beschikt over de volgende kennis en kwaliteiten:

  • Je hebt voldoende academische kennis van de Nederlandse taal en cultuur.
  • Je bent nieuwsgierig naar hoe je de vakkennis kunt omzetten in een didactische vorm.
  • Je ben geïnteresseerd in de toepassing van je wetenschappelijke kennis in actuele didactische vraagstukken.
  • Je beschikt over didactische vaardigheden, houdt van mensen en bent communicatief.
  • Je bent geïnteresseerd in het motiveren, inspireren en coachen van anderen.

Extra jaar studiefinanciering

Als je de tweejarige master Educatie en Communicatie gaat volgen kun je in aanmerking komen voor een extra jaar studiefinanciering. Lees de voorwaarden om te bepalen of je gebruik kunt maken van deze regeling.

Diploma

Educatie en communicatie in de Taal- en cultuurwetenschappen is een geaccrediteerde masteropleiding. Na succesvolle afronding van het programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Educatie en communicatie in Nederlands en de titel Master of Arts (MA).

Met dit diploma ben je eerstegraadsbevoegd docent in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat je aan de slag kunt in de boven- en onderbouw van vmbo, havo en vwo. Daarnaast ben je uitstekend voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Zo kun je bijvoorbeeld onderwijs geven aan volwassenen.

Feiten & cijfers
Diploma MA
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd
Studielast 120 EC, 24 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 67086