Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bekijk het curriculum van de master Arbeidsrecht. Tijdens de opleiding wordt het arbeidsrecht belicht vanuit het perspectief van de onderneming, de arbeidsmarkt en de individuele werkgever en werknemer.

Programmastructuur

De kern van deze master bestaat uit 6 verplichte vakken (36 EC) en één optioneel gebonden keuzevak (6EC). De overige keuzeruimte kun je invullen met praktijkgerichte keuzevakken uit de Amsterdam Law Practice (6 EC) of een ander keuzevak. Je sluit de master Arbeidsrecht af met het schrijven van een scriptie (12 EC).

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Arbeidsrecht: werk en zekerheid I
  Blok 1
  6

  In het vak Arbeidsrecht: werk en zekerheid I wordt de focus gelegd op de wettelijke bescherming van werknemers, waaronder regels over beloning, vakantie en ontslag, evenals bescherming tegen sociale risico's zoals werkloosheid en ziekte. Het curriculum omvat drie hoofdthema's: algemene wettelijke bescherming tegen machtsongelijkheid tussen werkgever en werknemer, bescherming tegen ontslag en de gevolgen ervan, en bescherming tegen arbeidsongeschiktheid en de gevolgen daarvan.

 • Grondslagen van het arbeidsrecht
  Blok 1
  6

  Grondslagen van het Arbeidsrecht onderzoekt hoe opvattingen over werk het arbeidsrecht hebben gevormd en de vraag of machtsverschillen binnen arbeidsrelaties moeten worden gecompenseerd. Het vak belicht twee benaderingen - arbeidsrechtelijke bescherming en collectieve actie - en benadrukt de aanpassingen die nodig zijn vanwege voortdurende veranderingen, terwijl het ook toekomstscenario's voor de rol van arbeidsrecht op de arbeidsmarkt verkent.

 • Arbeidsrecht over de grens
  Blok 1
  Blok 2
  6

  Het vak Arbeidsrecht over de grens onderzoekt de impact van de EU op het Nederlandse arbeidsrecht, essentieel voor begrip ervan. Het vak richt zich op individuen in internationale contexten, zoals expats en grensarbeiders, en behandelt sociale uitdagingen zoals sociale dumping en gelijke rechten.

 • Arbeidsrecht: werk en zekerheid II
  Blok 2
  6

  Arbeidsrecht: werk en zekerheid II behandelt diepgaand sociale zekerheid en bescherming tegen sociale risico's, met speciale aandacht voor bescherming bij arbeidsongevallen, ziekte en opkomende werkgerelateerde risico's zoals privacy en het recht om niet bereikbaar te zijn. Ook worden activerende maatregelen besproken om werk te bevorderen, zoals scholing en re-integratie, en wordt ingegaan op arbeidsverhoudingen buiten reguliere bescherming, zoals bij zzp'ers.

 • Collectief arbeidsrecht
  Blok 2
  6

  In Nederland en andere Europese landen worden arbeidsvoorwaarden vooral bepaald door overleg tussen werkgevers(organisaties) en vakbonden, wat vaak leidt tot cao's. Dit collectieve overleg compenseert de machtsongelijkheid tussen werkgevers en werknemers naast de wetgever, en dit vak onderzoekt het recht, de vorm en de uitkomsten ervan.

 • Conflicten in het arbeidsrecht
  Blok 4
  6

  Conflicten in het Arbeidsrecht onderzoekt de oorzaken, processen en gevolgen van conflicten op de werkvloer, inclusief inhoudelijke kwesties en waardenconflicten zoals grensoverschrijdend gedrag en discriminatie. Het vak combineert juridische kaders met een multidisciplinaire benadering en onderzoekt sociaal-wetenschappelijke verklaringen voor conflicten en de impact ervan op werknemers, terwijl het ook alternatieve conflictoplossingsmethoden zoals mediation behandelt. Dit is een Amsterdam Law Practice vak, waarin ervaringsgericht leren en reflectie op het eigen handelen als jurist centraal staan.

 • Gebonden keuzevakken
  Blok 5
  6
 • Keuzevakken
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  6
 • Scriptie
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12
Verplicht vak
Keuzevak
 • Verplichte vakken (36 EC)
  • Arbeidsrecht: werk en zekerheid I  
  • Grondslagen van het arbeidsrecht 
  • Arbeidsrecht over de grens
  • Arbeidsrecht: werk en zekerheid II 
  • Collectief arbeidsrecht
  • Conflicten in het arbeidsrecht (Amsterdam Law Practice)
 • Gebonden keuze (6EC)

  Je kiest één van de twee onderstaande vakken. 

  • Arbeidsrecht in de onderneming
  • Arbeidsrecht en samenleving
 • Keuzevakken: Amsterdam Law Practice (ervaringsonderwijs) (6 EC)

  In de vakken van ons unieke ervaringsonderwijs pas je je academische kennis van het recht en de geleerde vaardigheden toe door diverse juridische rollen aan te nemen, in de praktijk of in nagebootste situaties. Door te reflecteren op wie je bent als jurist werk je aan je professionele beroepsidentiteit. De vakken slaan daarmee een brug naar de samenleving en het toekomstige werkveld. De Amsterdam Law Practice won in 2022 een Nederlandse Hogeronderwijspremie voor vernieuwend onderwijs.

  • Amsterdam Law Clinics (6 EC)
  • Stage (6 EC)
  • Arbeidsrecht - Moot court (6 EC)
  • Lab: Arbeidsrecht en herstructureringen practicum (6 EC)

  Kijk voor meer informatie over deze vakken in de Studiegids.

   

 • Overige keuzevakken (6 EC)

  Studenten kunnen ook voor 6 EC een vak kiezen uit andere universitaire masteropleidingen, mits dat vak voldoende raakvlak heeft met de masteropleiding. Kijk voor meer informatie over deze vakken in de Studiegids.

 • Scriptie Arbeidsrecht (12 EC)

  De Masterscriptie bestaat uit de volgende twee onderdelen:

  1. het verrichten en schriftelijk vastleggen van een wetenschappelijk onderzoek;
  2. het mondeling presenteren van dit wetenschappelijke onderzoek.

  Het vak Masterscriptie omvat vaardighedenonderwijs met betrekking tot het schrijven van een juridische masterscriptie. Dit vaardighedenonderwijs wordt rond januari gegeven. Aanvullend wordt in de periode voorafgaand aan de mondelinge presentatie een werkcollege presenteren aangeboden.

De informatie op de website geldt voor het huidige studiejaar en kan voor het volgende jaar wijzigen. Vanaf mei is de informatie voor het volgende studiejaar op deze pagina te vinden.

Ontdek het honoursprogramma

Wil je meer uitdaging en academische verdieping? Dan is het honoursprogramma Academic Excellence Track iets voor jou!

 • Diploma Arbeidsrecht

  Dit masterprogramma is positief getoetst door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Dat betekent dat de opleiding na succesvolle afronding leidt tot een wettelijk erkend masterdiploma Arbeidsrecht en de titel Master of Laws (LLM).

 • Civiel effect

  Beschik je over een Nederlands juridisch bachelordiploma (wo-niveau), dan voldoe je bij afronding van het masterprogramma Arbeidsrecht in principe aan de civiel effect-vereisten voor de advocatuur en de rechterlijke macht.

Ervaar de opleiding

Veelgestelde vragen
 • Hoe zien de lesweken eruit?

  Tijdens het volgen van de Master Arbeidsrecht heb je 7 weken lang 2 colleges per week. Het tentamen is in de 8e week. Elk vak bestaat uit een hoorcollege en een werkcollege. Beide duren meestal 2 uur. Sommige vakken duren 3 uur. Dit betekent dat je in totaal 8 tot 10 uur per week aanwezig moet zijn op de universiteit. Hoorcolleges worden gegeven op maandag t/m vrijdag en je kunt je inschrijven voor een werkcollege.

 • Wat is de Amsterdam Law Practice?

  De Amsterdam Law Practice is een uniek ervaringsonderwijsprogramma voor alle juridische masterstudenten. In de Amsterdam Law Practice leer je door te reflecteren op wie je bent als jurist en hoe je in de toekomst wilt bijdragen aan de maatschappij. Je past je academische kennis van het recht en je geleerde vaardigheden toe door in de huid van een jurist te kruipen in echte of nagebootste zaken.

  Om een masterdiploma aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te behalen, dien je ten minste één ALP-vak van 6 ECTS te volgen en maximaal 12 ECTS. Deze ALP-vakken kun je volgen in de vorm van clinics, waarbij je meewerkt aan echte zaken, of in simulaties of law Labs, waar de praktijk wordt nagebootst. Er bestaat ook de mogelijkheid om een stage in te brengen.

  De Amsterdam Law Practice won in 2022 een Nederlandse Hogeronderwijspremie voor vernieuwend onderwijs.

 • Is er een honoursprogramma voor masterstudenten?

  Ja, als je op zoek bent naar meer uitdaging en academische verdieping is het honoursprogramma Academic Excellence Track iets voor jou. Het programma is bedoeld voor excellente studenten met onderzoekstalent. Je kunt het honoursprogramma volgen in aanvulling op een van onze Nederlandstalige of Engelstalige juridische masters. Het selectieve programma combineert een vak over de verschillende benaderingen en methodes van juridisch onderzoek met een onderzoeksstage en de uitbreiding van de masterscriptie.

 • Kan ik deze master ook in deeltijd volgen?

  Het is ook mogelijk om deze master in deeltijd te volgen. De opleiding duurt dan 2 jaar. De meeste vakken worden echter niet ’s avonds aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met de onderwijsbalie FdR via (020) 525 3440.