Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Omgeving en milieu
Steden en samenlevingen

De opleiding Geschiedenis bevindt zich midden in Amsterdam, en wordt omgeven door mens, maatschappij en milieu. Juist deze drie elementen keren voortdurend terug in de verschillende studieprogramma’s. Lokale en globale historische factoren, gebeurtenissen en ontwikkelingen staan zelden los van elkaar. Studenten bestuderen in het eerste jaar van de bachelor deze relaties in Verdiepingsvak I: Stad, land, wereld. In werkgroepen, met onderwerpen variërend van oude tot de meest recente geschiedenis, leer je verbanden te duiden en een eigen onderzoek op te zetten.

Steden zijn vaak centra van welvaart, sociale mobiliteit en creativiteit. Het zijn plaatsen van uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen mannen en vrouwen uit verschillende sociale klassen, van verschillende leeftijden, etnische achtergronden en religieuze overtuigingen. Zowel in de bachelor als verschillende masters besteden de studieprogramma’s uitgebreid aandacht aan de stedelijke omgeving. Zo biedt het vak Samen leven in de grote stad een panoramisch overzicht van de bestudering van uiteenlopende steden. Daarnaast geeft het inzichten in de vraag: hoe kunnen we in grote steden het beste samen leven? In Multiculturalisme in het oude Rome neemt Martijn Icks deze historische stad onder de loep. Hoe dachten de Romeinen over etniciteit en ras? Welke denkbeelden hadden ze er over Grieken, Germanen, Joden en andere bevolkingsgroepen? In hoeverre probeerden ze de verschillende volken binnen hun rijksgrenzen te romaniseren en in hoeverre werden ze zelf door andere culturen beïnvloed? Kunnen we eigenlijk wel een zinnig onderscheid aanbrengen tussen Romeins en niet-Romeins?

Als student van de bachelor Geschiedenis kun je kiezen uit vakken als Amsterdam als koloniale stad, Multiculturalisme in het oude Rome of Metropolitain America. Binnen de Master Stadsgeschiedenis bestudeer je de stad als plek en ruimte van politieke, culturele en sociaaleconomische ontwikkelingen. Hierbij bestaat vrijheid in het kiezen van  geografische of tijdsgebonden aspecten, en ligt de nadruk op zowel stenen als mensen. In Ruimte en grenzen; een stadshistorisch perspectief combineert Mario Damen de conceptuele benadering (de zogenoemde spatial turn) met het bestuderen van concrete casussen. Hij besteedt aandacht aan de ‘productie’ en de representatie van de stedelijke ruimte. Hoe werd (en wordt) de stedelijke ruimte precies gedefinieerd? Wat zijn de ruimtelijke en fysieke begrenzingen van een stad en hoe kunnen we deze onderzoeken?

Kijk voor een overzicht van alle vakken en minoren in de Studiegids.

Blijf daarnaast op de hoogte van specialisten in het nieuws, ontwikkelingen en lezingen in het vakgebied door het Amsterdam Centre Urban History (ACUH) en de onderzoeksgroep Environment & Society: contestation & governance.

Onderwijs rond het thema Omgeving en milieu