For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Tijdens de bachelor Economics and Business Economics doe je gedetailleerde kennis op van theorieën uit de economie en bedrijfseconomie. Daarbij train je je analytische, statistische en praktische vaardigheden. Ook krijg je training in de onderzoeksmethoden die je nodig hebt om je kennis toe te passen op actuele vraagstukken in het vakgebied. Onder andere door actuele real-life cases te bestuderen.

Het programma

Je doet opdrachten in kleine teams. Hierdoor leer je snel en goed samenwerken met studiegenoten die allemaal een andere (internationale) achtergrond hebben. Ook werkgevers vinden dit steeds belangrijker.

Je volgt hoorcolleges in het Engels, maar je hebt het 1e jaar de mogelijkheid om je werkcolleges in het Nederlands te volgen als je dat wilt. Vanaf het 2e jaar zijn alle hoor- en werkcolleges in het Engels.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Mathematics 1 for Economics
  Blok 1
  6

  In dit vak leer je economische problemen benoemen die alleen met behulp van wiskundige technieken kunnen worden opgelost. Welke methoden zijn er? Hoe kun je deze op de juiste manier toepassen en de conclusies op de juiste manier interpreteren?

 • Principles of Economics and Business 1
  Blok 1
  6

  Wat zijn de voornaamste theorieën en onderwerpen in de economie en het bedrijfsleven? Hoe kunnen deze helpen het gedrag van individuen en organisaties te begrijpen? Leer van praktijkopdrachten gebaseerd op actuele onderwerpen in de media en reële businesscases.

 • Principles of Economics and Business 2
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  6

  In het eerste deel van dit vak doe je praktische studievaardigheden op en maak je kennis met je medestudenten en de universiteit. In het tweede deel leer je hoe je een literatuuronderzoek doet om een onderzoeksvraag te beantwoorden.

 • Financial Accounting 1 for Economics
  Blok 2
  6

  In dit vak maak je kennis met het herkennen en vastleggen van de economische transacties van een organisatie (accounting) en het communiceren van de financiële overzichten en economische resultaten aan investeerders, banken en overheidsinstanties (financial accounting).

 • Microeconomics 1
  Blok 2
  6

  Economie houdt zich bezig met vragen over de verdeling van schaarse producten en diensten in een maatschappij. In micro-economie onderzoek je deze vragen op het niveau van consumenten, bedrijven en andere organisaties op microniveau, onder meer met behulp van game theory.

 • Macroeconomics 1
  Blok 4
  6

  In macro-economie kijken we naar grootschalige economische activiteit en onderzoeken we hoe economie op mondiaal niveau werkt. We bespreken onder meer de historie en ontwikkeling van macro-economie. En je leert basisconcepten zoals nationale boekhouding en de rol van (centrale) banken.

 • Statistics 1 for Economics
  Blok 4
  6

  Statistiek komt van pas als je trends, patronen en relaties onderzoekt met data en is dan ook een belangrijk hulpmiddel voor wetenschappers, studenten, overheden en (commerciële) organisaties. We beginnen met de basisconcepten en -technieken om een eenvoudige onderzoeksvraag te beantwoorden.

 • Research Project
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  6

  In dit vak doe je de vaardigheden en kennis op om zelf onderzoek uit te voeren. Je leert de basisbeginselen van onderzoeksmethodiek en praktische vaardigheden zoals een dataset opzetten, tabellen en grafieken creëren en je onderzoekspitch op doeltreffende wijze presenteren.

 • Economics of Markets and Organisations
  Blok 5
  6

  De belangrijkste vraag die we in dit vak behandelen is hoe organisaties hun werknemers optimale incentives kunnen bieden. Er wordt ingegaan op een scala van verschillende contracten en incentiveregelingen, met de bijbehorende voor- en nadelen.

 • Finance 1
  Blok 5
  6

  In dit vak maak je kennis met een aantal basisbeginselen in financiering, zoals de wet van één prijs zoals toegepast op financiële markten, de tijdswaarde van geld, en discontering en compounding. Ook leer je over het werkkapitaalbeheer van bedrijven.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Money and Banking
  Blok 1
  6

  Dit vak vormt een diepgaande inleiding op de theorie en praktijk van het bankwezen en op monetair(e) economie en beleid. Ook analyseren we de grote financiële crisis van 2007-2008. Wat was de dynamiek en welke lessen kunnen we leren?

 • Statistics 2 for Economics
  Blok 1
  6

  In dit vak leer je hoe je schattingstechnieken en testhypothesen op de juiste manier toepast. Ook leer je in de praktijk hoe je de output van statistische analysen op de juiste manier interpreteert om conclusies te trekken.

 • Econometrics
  Blok 2
  6

  Bij econometrie leer je hoe je economische vragen beantwoordt door ‘echte data’ te analyseren met statistische modellen. In dit vak kijken we naar lineaire regressie, logit- en probitmodellen. Ook leer je schattingstechnieken gebruiken om hypothesen te testen en schattingsresultaten te interpreteren.

 • International Money and Finance
  Blok 2
  6

  In dit vak richt je je op de monetaire/financiële kant van geld en financiën. We bespreken de belangrijkste hiermee samenhangende concepten, theoretische modellen en praktische dimensies zoals valutamarkten, internationale kapitaalstromen en de betalingsbalans.

 • Economic Methodology
  Blok 3
  6

  De diverse doelen van de economische wetenschap vereisen diverse vormen van methodische beoordeling. In dit vak doe je kennis op over de actuele benaderingen van kennis en methodiek in de economie.

 • Specialisatievakken
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  30
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Free-choice electives: Minor programme, or Studying abroad, or Company Internship, or Electives
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  30

  Minorprogramma, studeren in het buitenland, bedrijfsstage, of specialisatiekeuzevakken

 • Specialisatievakken + thesis
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  30

  Is er een recente ontwikkeling of ondernemingsidee waar je enthousiast over bent? In het kader van je scriptie kun je die ontwikkeling of dat idee uitgebreid onderzoeken terwijl je tegelijkertijd je vaardigheden traint om zelfstandig relevant en waardevol onderzoek te doen.

 • Zo ziet je studieweek eruit

  Om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen neem je deel aan verschillende soorten colleges en werkgroepen. De meeste vakken sluiten we af met een of meer toetsen.

  Colleges
  Tijdens de colleges krijg je een inleidend overzicht van de vakinhoud gegeven. Je volgt die colleges samen met je medestudenten. Je maakt aantekeningen en krijgt de gelegenheid om vragen te stellen.

  Seminars
  In de seminars bespreek je in kleine groepen specifieke onderwerpen uit de colleges. Via oefeningen en praktijkopdrachten raak je vertrouwd met de theorie.

  Zelfstudie
  In elke studieweek besteed je tijd aan het doornemen van de theorie en aan het voorbereiden van colleges en seminars, examens en presentaties.

 • Jaar 1: ontwikkel een stevige basis

  In het 1e jaar maak je kennis met de basisconcepten van economie en bedrijfseconomie. Je begint met het vak Principles of Economics and Business. Hierin krijg je de fundamentele vraagstukken en de onderliggende concepten in de economie, bedrijfseconomie en de bedrijfskunde te zien. 

  De rest van het jaar volg je inleidende vakken in 5 belangrijke onderwerpen: 

  • Accounting
  • Microeconomics
  • Macroeconomics
  • Finance 
  • Economics of Markets and Organisations

  Daarnaast krijg je de steunvakken Wiskunde en Statistiek. Je sluit het jaar af met een spannend onderzoeksproject. Je kans om te oefenen met onderzoek doen en zo je vaardigheden te ontwikkelen.

 • Jaar 2: verdiep je basis

  In het 1e semester verdiep je je kennis van statistiek en econometrie. Ook leer je alles over het concept geld. Dit is een cruciaal onderdeel van het werk van zowel economen als bedrijfseconomen. Hiervoor volg je de vakken Money & Banking en International Money and Finance. 

  Tot slot doe je een stap terug en bekijk je de aard van economie als wetenschap tijdens het vak Economic Methodology.

  Kies je specialisatie
  In het 2e semester ga je door met je gekozen major in Economics of in Business Economics. Kies je voor Business Economics, dan krijg je vakken in Corporate Law, Strategy, Accounting en Finance. Bij Economics volg je de vakken Game Theory, Microeconomics, Mathematics en Macroeconomics.

  Het Research Lab in
  Je sluit het jaar af met een Research Laboratory. Je doet dan kennis op over bestaande onderzoeken in economie of bedrijfseconomie. Een goede manier om kennis te maken met onderzoek.

 • Jaar 3: stage lopen, naar het buitenland of een minor

  Dit jaar draait om je eigen wetenschappelijke interesses. Stage lopen, studeren in het buitenland, een minor volgen of een aantal keuzevakken doen. Bedrijfseconomiestudenten specialiseren zich gedurende dit jaar in Accounting and Control, Finance of Organisational Economics. Doe je Economie, dan kun je zelf je studieprogramma samenstellen uit een lijst met vakken. Kijk voor een overzicht in de studiegids bij jaar 3.

 • Scriptie

  Ben je enthousiast over een nieuwe ontwikkeling of een bepaald onderwerp? Met je scriptie kun je dit uitgebreid uitwerken en train je tegelijk je vaardigheden om zelfstandig onderzoek te doen. Je scriptie is de laatste eis waaraan je moet voldoen om af te kunnen studeren. Onder begeleiding van onze onderzoekers volg je een duidelijk pad dat leidt naar je afstuderen als bachelor.

 • Bekijk de opname van de online informatiesessie
  Kijk hier de online informatiesessie van de bachelor Economics and Business Economics terug. Tijdens deze online voorlichting vertellen onze studieadviseurs en onze studenten je meer over de studie Economics and Business Economics en geven zij antwoord op vragen van de deelnemers.
  Kijk hier de online informatiesessie van de bachelor Economics and Business Economics terug. Tijdens deze online voorlichting vertellen onze studieadviseurs en onze studenten je meer over de studie Economics and Business Economics en geven zij antwoord op vragen van de deelnemers.
Hoi, ik ben Yun Jin! Ik ben bachelorstudent Economics and Business Economics en kom uit Korea. Heb je vragen over het studeren aan de UvA? Stuur een berichtje! Chat met Yun Jin
Extra mogelijkheden tijdens je studie
Real-life case: morele grenzen van markten

Markten zijn goed in het verdelen van middelen en het bevorderen van handel. Ze zijn zo effectief dat er steeds meer wordt gekocht en verkocht. Deze trend komt vaak voort uit het geloof dat als mensen bereid zijn meer te betalen, het voor iedereen voordelig is. Maar is dit altijd het geval? Hebben markten invloed op ons gevoel van goed en kwaad? Zijn er grenzen aan dit soort vrijemarktredeneringen? Tijdens de bachelor Economics and Business Economics leer je hoe morele overwegingen marktgedrag beïnvloeden en hoe ze relevant zijn voor economische en zakelijke besluitvorming. Je leert economische theorieën over morele verantwoordelijkheden analyseren en bespreekt onderzoek over de morele grenzen van markten.

Duurzaamheid, ethiek en maatschappelijk verantwoorde vraagstukken geïntegreerd in het studieprogramma

In deze bacheloropleiding leer je niet alleen alles op het gebied van theorieën uit de economie en bedrijfseconomie, maar wordt er ook aandacht gegeven aan de concepten en theorieën over duurzaamheid, ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je leert hoe ethische, maatschappelijke en duurzaamheidskwesties meewegen bij (economisch) zakelijke beslissingen en kunnen worden geïntegreerd in een bedrijfsstrategie en in managementpraktijken.

Hoe zijn deze thema's in het curriculum verwerkt?

In het vak Principles of Economics and Business 1 en 2 krijg je inzicht in de voornaamste theorieën en onderwerpen in de economie en het bedrijfsleven. Hier leer je d.m.v. praktijkopdrachten gebaseerd op actuele onderwerpen in de media en reële businesscases hoe literatuur toegepast wordt op een actueel probleem. Deze problemen zijn gerelateerd aan ethiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaamheid.

Gedurende deze 3-jarige opleiding blijven thema’s rondom duurzaamheid, ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijke onderdelen van het studieprogramma en zullen deze in verschillende vakken steeds weer ter sprake komen.

Copyright: FEB
'Economie is een fascinerend onderdeel van onze samenleving, dat ik nog niet helemaal begrijp. Met deze studie kon ik veel verschillende interesses te combineren. Mijn favoriete vak is macro-economie, omdat je daarin de effecten van historische gebeurtenissen terug ziet komen in cijfers en modellen.' Leonie Ernst, student Economics & Business Economics Lees Leonie's ervaringen met deze bachelor
Veelgestelde vragen
 • Wat is economie?

  Met economie bestudeer je hoe mensen, bedrijven en landen keuzes maken en schaarse middelen verdelen. Je kijkt wat de gevolgen ervan zijn voor het dagelijks leven en de maatschappij. Vragen waar je je bijvoorbeeld mee bezighoudt zijn: Waarom kiezen mensen eerder voor een bonus op de korte termijn dan op de lange termijn? Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor bedrijven in Nederland? Binnen economie onderscheiden we 2 richtingen: micro-economie en macro-economie.

 • Wat is bedrijfseconomie?

  Bij bedrijfseconomie pas je economische theorieën toe op bedrijven. Je kijkt hoe ze zijn georganiseerd, hoe ze opereren en naar hun rol in de economie.

 • Moet je goed zijn in wiskunde voordat je start met deze bachelor?

  Wiskunde is een essentieel onderdeel van deze 3-jarige bachelor. Kwantitatieve en analytische vaardigheden zijn erg belangrijk binnen economie. Zo leer je onder andere hoe je economische verschijnselen kunt bekijken vanuit een wiskundige invalshoek. Het is daarom dus belangrijk dat je wiskunde leuk vindt en er goed in bent.

 • Is het vak Economie vereist voor deze bacheloropleiding?

  Om toegelaten te worden tot deze bacheloropleiding is het niet verplicht om het vak Economie in je vakkenpakket te hebben.

 • Wat is de voertaal van deze opleiding?

  Je volgt hoorcolleges in het Engels, maar je hebt het 1e jaar de mogelijkheid om je werkcolleges in het Nederlands te volgen als je dat wilt. Daarna wordt alles Engelstalig.

 • Wat is het verschil tussen de bachelors Economics and Business Economics en Business Administration?

  De 2 bachelors hebben raakvlakken, maar verschillen uiteindelijk behoorlijk. Economics and Business Economics is een economische, analytische opleiding die wiskundige modellen als basis gebruikt. De bachelor Business Administration behandelt alles wat komt kijken bij het besturen van een bedrijf, vooral vanuit strategie en aspecten gericht op mensen (klanten, medewerkers). De bachelors raken elkaar vooral in vraagstukken die draaien om cijfers, zoals boekhouding en financiering.

 • Krijg je studiebegeleiding?

  Om de overgang van de middelbare school naar de universiteit zo gemakkelijk mogelijk te maken krijg je in het 1e jaar extra begeleiding en krijg je een tutor toegewezen. Deze tutor laat je kennis maken met zowel de campus als de stad Amsterdam, zodat je je snel thuis voelt. Deze ouderejaars student geeft je daarnaast tips over hoe je slim kunt studeren en je kunt er ook terecht om je studiedoelen en voortgang bespreken. Maar ook tijdens de rest van je studie kun je rekenen op ondersteuning van onze studieadviseurs, mentoren, tutoren en ons Career Centre. Zo kun je bij onze ervaren studieadviseurs terecht voor vragen over je studieprogramma, planning of persoonlijke omstandigheden die je studie kunnen beïnvloeden.