For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Bij bepaalde vooropleidingen heb je een toelatingsverklaring van de Faculteit der Geneeskunde nodig. Controleer of dat voor jou van toepassing is.

Je hebt een toelatingsverklaring nodig van de Faculteit der Geneeskunde indien je wilt instromen met de volgende vooropleidingen:

  • vwo-diploma profiel E&M en C&M met aanvullende (vwo) certificaten;
  • hbo/wo-diploma met aanvullende (vwo) certificaten (niet indien je een hbo/wo-propedeuse certificaat hebt);
  • Een vrijstelling toegekendis door de faculteit.

Indien je een toelatingsverklaring nodig hebt, stuur je je volledige dossier (diploma’s en/of certificaten) digitaal naar SelectieGeneeskundeUvA@amsterdamumc.nl

In andere gevallen kun je je volledige dossier (diploma’s en eventueel certificaten) digitaal uploaden via de Digitale Studenten Servicedesk.

Let erop dat je in alle gevallen uiterlijk 15 juli 2024 dient te voldoen aan de Toelatingseisen. Lever dus alle documenten op tijd en via de juiste weg aan.