For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Toelatingseisen

Wil jij Geneeskunde studeren aan de Universiteit van Amsterdam, in het Amsterdam UMC, locatie AMC? Zorg er dan voor dat je je op tijd inschrijft! Meld je uiterlijk 15 januari 2020 aan voor de selectieprocedure en laat aan ons zien wat jij in huis hebt om arts te kunnen worden.

Om toegelaten te worden tot de opleiding Geneeskunde, moet je voldoen aan de vooropleidingseisen.

Toelating met vwo-diploma

Aan de UvA kun je met de volgende vwo-diploma’s worden toegelaten tot de opleiding Geneeskunde:

  • vwo-diploma 2010 of later: profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie.
  • vwo-diploma 2010 of later: ander profiel; biologie, wiskunde A of B, natuurkunde en scheikunde moeten met een voldoende zijn behaald.
  • vwo-diploma vóór 2010: een oud profiel; biologie 1, 2, wiskunde B1 of A1, 2, natuurkunde 1 en scheikunde 1 moeten met een voldoende zijn behaald.
  • vwo-diploma oude stijl zonder profielen: eindexamenpakket met 7 vakken of meer, met een voldoende voor scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde A of B.

Voldoe je hier niet aan, dan ben je deficiënt en niet direct toelaatbaar tot de opleiding.

Toelating met propedeuse* of diploma hbo/wo

Ben je in het bezit van een propedeuse of diploma hbo / wo, dan moet je een voldoende hebben behaald voor de volgende vakken op vwo 6-niveau:

  • biologie
  • wiskunde A of B
  • natuurkunde
  • scheikunde

Voldoe je hier niet aan, dan ben je deficiënt en niet direct toelaatbaar tot de opleiding.

*HBO propedeuse: als je een beperkte studievertraging hebt van maximaal 15 EC (van de totaal 60 EC), ben je voorwaardelijk toelaatbaar voor studiejaar 20-21 van de bachelor geneeskunde aan de UvA. Dit kan alleen als je vertraging corona-gerelateerd is. Dit moet je kunnen aantonen (bijv. met een verklaring van de HBO opleiding). De UvA geeft je het hele studiejaar 2020-2021 de tijd om die studiepunten van je oude opleiding nog te behalen. Je moet wel voldoen aan de overige eisen wat betreft de vakken op VWO-niveau.

Toelating met buitenlandse vooropleiding

Kandidaten met een buitenlandse vooropleiding of een niet-reguliere middelbare schooldiploma, zoals een International Baccalaureate of een Europees Baccalaureate, moeten bij inschrijving aangeven dat ze een buitenlands diploma hebben behaald of gaan behalen, of dat ze een niet-regulier middelbareschooldiploma hebben. De vooropleidingen en je Nederlands worden dan beoordeeld aan de hand van alle documenten die je moet aanleveren. Ook bepalen we dan eventuele deficiënties.

Toelating zonder vwo-, hbo- of wo-diploma

Heb je niet het juiste diploma om toegelaten te worden tot een universitaire opleiding (vwo-/hbo-/wo-diploma)? Dan bestaat de mogelijkheid om met een colloquium doctum toegelaten te worden.  

Vrijstellingen

Denk je dat je op basis van je tot nu genoten opleiding(en) een vrijstelling kunt krijgen voor één van de vier exacte vakken? Kijk bij vrijstellingen voor meer informatie.