For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Ben je van mening dat je op basis van je tot nu genoten opleiding(en) een vrijstelling kunt krijgen voor één of meer van de vier exacte vakken voor de toelating? Dan kun je je dossier opsturen naar het AMC-UvA met het verzoek om een vrijstelling. De Toelatingscommissie beoordeelt jouw diploma’s en geeft, indien vrijstelling van toepassing is, een toelatingsverklaring af.

De deadline voor het aanvragen van een vrijstelling voor één of meerdere van de vier exacte vakken is 1 maart 2024, volgens de hieronder beschreven procedure. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen van de vrijstelling.

Hoe vraag ik een verklaring aan voor vrijstelling?

Stuur de volgende documenten per post op naar de Secretaris Toelatingscommissie van de Faculteit der Geneeskunde UvA-Amsterdam UMC:

  • Brief met verzoek beoordeling vooropleiding voor vrijstelling van een vak met een beschrijving van de genoten opleiding en vakken. Geef ook een onderbouwing waarom de betreffende certificaten/diploma volgens jou vrijstelling zou moeten geven voor het betreffende vak; 
  • Gewaarmerkte kopieën* van alle diploma’s, (deel)certficaten die van toepassing zijn voor het verzoek;
  • Kopie identiteitsbewijs.

Het is niet mogelijk een vrijstellingsverzoek in te dienen met diploma’s die nog niet behaald zijn. Indien je voor meer dan één vak een vrijstelling wilt aanvragen, dien je per vak een apart vrijstellingsverzoek in te dienen. 

* Een gewaarmerkte kopie is een kopie van je diploma en cijferlijst met een officieel stempel en handtekening erop. Een kopie kan je op vertoon van de officiële diploma’s en cijferlijsten krijgen bij:

  • je oude middelbare school;
  • het Service en Informatiecentrum van de UvA;
  • de studentenbalie van de Faculteit der Geneeskunde UvA-Amsterdam UMC.

Let op: Niet gewaarmerkte kopieën of een uittreksel uit het DUO register worden niet geaccepteerd.

Stuur je volledige dossier naar:

Amsterdam UMC, locatie AMC
Onderwijssupport AMC-UvA
t.a.v. Secretaris Toelatingscommissie
Opleiding Geneeskunde - Kamer J0-206.
Postbus 22660
1100 DD  Amsterdam

Vragen?

Dan kun je een e-mail sturen naar SelectieGeneeskundeUvA@amsterdamumc.nl.