For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Religiewetenschappen

Religiewetenschappen is een veelzijdige studie met een sterke nadruk op de grote vraagstukken rondom zingeving, identiteit en levensbeschouwing. Deze opleiding is onderzoeksgericht, waarbij je ook werkt met benaderingen uit andere disciplines, zoals de psychologie en filosofie. De belangrijkste religieuze tradities – christendom, islam, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme – komen ruim aan bod, evenals westerse esoterie en verschillende vormen van spiritualiteit.

Registratie voorlichting Bachelordag

In verband met het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus kon de UvA Bachelordag op 14 maart helaas niet doorgaan. Wel hebben we opnames gemaakt van infomatierondes voor een lege zaal. Bekijk hieronder de voorlichting voor Religiewetenschappen. Een online voorlichting is niet hetzelfde als een voorlichtingsronde bij de UvA zelf, maar we hopen dat de video je toch voldoende informatie geeft om een vervolgstap te kunnen maken in je studiekeuzeproces.

Bekijk de voorlichtingsronde Religiewetenschappen

Waarom Religiewetenschappen?

Religiewetenschappen heeft een open benadering van religies, levensbeschouwingen en vele vormen van spiritualiteit. Je bestudeert deze vanuit verschillende perspectieven: tekstueel, historisch, sociaalwetenschappelijk, vergelijkend en filosofisch. Vragen die regelmatig terugkeren zijn: Wat is spiritualiteit en wat is religie? Hebben deze nog een rol in onze samenleving? Zorgt religie altijd voor conflict? Hoe komen waarden als medeleven, rechtvaardigheid en tolerantie tot stand? Is er een toekomst mogelijk zonder religie?

In de bachelor Religiewetenschappen leer je omgaan met specifieke religiewetenschappelijke concepten en theorieën. Je verwerft veel historische kennis over de belangrijkste religieuze stromingen en bestudeert hedendaagse religieuze vraagstukken in de context van hun voorgeschiedenis. Daarbij kijk je ook naar de concrete geleefde religieuze en spirituele praktijken die in de moderne wereld zo talrijk aanwezig zijn.

In het  eerste jaar kies je ook meteen vakken bij een andere opleiding, waardoor je een brede maar stevige basis legt. Het is zelfs mogelijk om Religiewetenschappen naast een andere major te studeren, met twee BA-diploma’s als resultaat. 

Religiewetenschappen, iets voor jou?

  • Je bent geïnteresseerd in religie, spiritualiteit of vormen van zingeving. Daarbij vind je het interessant om de drijfveren van mensen, hun overtuigingen en gedragingen te bestuderen.
  • Het lijkt je interessant om naar religies te kijken vanuit het perspectief van de nieuwsgierige buitenstaander, maar ook door de ogen van gelovigen.
  • Je bent nieuwsgierig naar mythes en verhalen, de wereld van toen en nu, nieuwe vormen van media en hun impact, de verwevenheid tussen kunst en cultuur en filosofische vraagstukken.

Waarom aan de Universiteit van Amsterdam?

  • Je studeert ook westerse esoterie: de studie van alternatieve religieuze stromingen en verschijnselen, zoals magie, astrologie, alchemie, vrijmetselarij en New Age religie en hun betekenis voor de westerse cultuur. De UvA is de enige plek ter wereld waar dit mogelijk is!
  • Je studeert onderzoeksgericht: theorieën en methoden ga je direct toepassen en uitproberen in de praktijk. Amsterdam, een smeltkroes van religies en levensovertuigingen bij uitstek, is voor jou een ‘laboratorium’ (denk aan talrijke organisaties op religieus gebied, zoals het Joods Historisch Museum, het Bijbels Museum, de boeddhistische Fo Guang Shan tempel en de Al Kabir moskee) 
  • Je bouwt zelf persoonlijke structuur van de opleiding:
    • Het eerste jaar is zo opgebouwd dat je er direct een tweede discipline erbij doet: naast kernvakken binnen Religiewetenschappen volg je 4 vakken bij een van de volgende opleidingen: Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Filosofie, Media studies, Hebreeuws, Arabisch of Europese Studies.
    • Het tweede en derde jaar biedt verschillende thematische verdiepingsmogelijkheden zoals: Westerse esoterie; Religie in de hedendaagse samenleving; Religie, kunst en cultuur; Religie en nieuwe media; Spiritualiteit en nieuwe religies; en Religie, seculariteit en democratie.

Deeltijdopleiding

Je kunt de UvA-bachelor Religiewetenschappen ook in deeltijd volgen. Er is geen apart deeltijdprogramma: je volgt dezelfde colleges als de voltijdstudenten. Deeltijdstudenten halen 36 studiepunten per jaar. De studieduur is maximaal zes jaar, afhankelijk van eventuele vrijstellingen voor keuzevakken.

Religiewetenschappen
Degree programme BA Religiewetenschappen
Type Regular study programme
Mode Full-time, part-time
Credits 180 ECTS, 36 months
Language of instruction Dutch
Starts in September
CROHO code 50902