Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor Religiewetenschappen

Religiewetenschappen

Waar mensen zijn, is religie. In alle tijden, wereldwijd. Religie is een van de grootste drijvende krachten van de mensheid en daarom is kennis over religie ontzettend belangrijk. Religieuze tradities drukken vaak hun stempel op hoe mensen met elkaar omgaan, hun kinderen opvoeden, een partner zoeken en omgaan met hun doden.

Kom proefstuderen tussen 2 - 13 december

Houd me op de hoogte

Waarom Religiewetenschappen?

De studie Religiewetenschappen biedt je de mogelijkheid jezelf grondig te verdiepen in de belangrijkste religieuze tradities, maar ook in vragen rondom zingeving, identiteit en levensbeschouwing. Wat beweegt een individu, een maatschappij of een cultuur? Hoe verhoudt religie zich tot politiek en economie? Hoe komen gemeenschappelijke waarden als medeleven, rechtvaardigheid en tolerantie tot stand? Het bestuderen van religie stelt je in staat menselijk gedrag en vele maatschappelijke verschijnselen beter te begrijpen en te analyseren. Religiewetenschappen kenmerkt zich dan ook als een veelzijdige studie. Je bestudeert religie vanuit een verscheidenheid aan perspectieven: tekstueel, historisch, sociaalwetenschappelijk, vergelijkend en filosofisch.

Bekijk het studieprogramma

Religiewetenschappen, iets voor jou?

  • Het lijkt je interessant om naar religies te kijken vanuit het perspectief van de nieuwsgierige buitenstaander, maar ook door de ogen van gelovigen.
  • Je bent zeer nieuwsgierig naar de invloed en beïnvloeding van religie op maatschappelijke ontwikkelingen en wilt de wereld om je heen beter begrijpen.
  • Je bent geïnteresseerd in de drijfveren van mensen, hun overtuigingen en gedragingen.
  • Je wilt later bijvoorbeeld gaan werken als religiedeskundige bij de overheid, musea, in de reiswereld, de zorgsector, het onderwijs of bij ideële organisaties (ngo's).

Wat zijn de toelatingseisen?

Waarom aan de Universiteit van Amsterdam?

  • Een uniek onderdeel van de studie Religiewetenschappen aan de UvA is westerse esoterie. Hierin bestudeer je alternatieve religieuze stromingen en verschijnselen, zoals magie, astrologie, alchemie, vrijmetselarij en New Age religie.
  • De bachelor Religiewetenschappen aan de UvA kenmerkt zich door een open, wetenschappelijke en interdisciplinaire benadering van godsdienst en levensbeschouwing.
  • Je studeert in het hart van Amsterdam: een smeltkroes van religies en levensovertuigingen waar al eeuwenlang protestanten, katholieken en joden naast en met elkaar leven; ze kwamen letterlijk ‘bij elkaar over de vloer’.
  • In Amsterdam zijn tal van organisaties op religieus gebied, zoals de Nieuwe Liefde, het Joods Historisch Museum, het Bijbels Museum, de boeddhistische Fo Guang Shan tempel en de Al Kabir moskee.
  • Na je bachelor kun je aan de UvA blijven en kiezen voor een van de masterprogramma's van Religiewetenschappen aan de UvA.

Lees hier over de keuzeruimte en minors

Deeltijdopleiding

Je kunt de UvA-bachelor Religiewetenschappen ook in deeltijd volgen. Er is geen apart deeltijdprogramma: je volgt dezelfde colleges als de voltijdstudenten. Deeltijdstudenten halen 36 studiepunten per jaar. De studieduur is maximaal zes jaar, afhankelijk van eventuele vrijstellingen voor keuzevakken.

Voorlichting en contact

Download brochure
Religiewetenschappen
Diploma BA Religiewetenschappen
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd, deeltijd
Studielast 180 EC, 36 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 50902