For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Studiebegeleiding

Tutorgroep

Om de overgang naar een wetenschappelijke opleiding te vergemakkelijken, krijg je in het eerste studiejaar een tutor toegewezen: een ouderejaarsstudent Scheikunde die jou, samen met vijftien andere studenten, onder zijn hoede neemt. Tijdens de tutorbijeenkomsten besteed je aandacht aan je manier van leren en studeren, de samenwerking met medestudenten, de voortgang van de studie en oefen je met het maken van complexe opgaven. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de academische vaardigheden zoals schriftelijke en mondelinge verslaglegging.

Ambi Oosterhout - Studieadviseur Scheikunde
Studieadviseur Ambi Oosterhout Foto: Monique Kooijmans

Studieadviseur

De studieadviseur van Scheikunde is Ambi Oosterhout. Je kunt bij haar onder andere terecht voor: 

  • Begeleiding bij het maken van studiekeuzes
  • Vragen over extra uitdaging en verdieping
  • Advies over je studieplanning en bij studievertraging
  • Ondersteuning bij effectiever studeren
  • Advies wanneer persoonlijke omstandigheden je studie beïnvloeden

Heb je nu al vragen over de opleiding? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Studeren met een functiebeperking

De studieadviseur is ook je eerste aanspreekpunt als je studeert met een functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie. Wil je graag  weten welke begeleiding en ondersteuning de UvA nog meer biedt?

Alles over studeren met een functiebeperking

Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies (BSA). Studenten die aan het eind van het studiejaar minder dan 42 EC (van de 60) hebben behaald, mogen de bachelor Wiskunde niet voortzetten. Je ontvangt je bindend studieadvies in juli. Om te voorkomen dat een eventueel negatief advies je overvalt, krijg je al drie keer eerder een advies over je studievoortgang: een préadvies in november op basis van je eerste resultaten, en een voorlopig studieadvies in januari en april. Bij het advies wordt rekening gehouden met eventuele bijzondere omstandigheden zoals ziekte of persoonlijke factoren.