Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Scheikunde (Chemical Sciences)
Vergelijk

Studieprogramma

Vanaf studiejaar 2021-2022 is het studieprogramma van de bachelor Scheikunde zo opgebouwd dat je stapsgewijs ontdekt welke richting binnen de chemie het beste bij jou past. In het eerste jaar bouw je aan een stevige basis waarbij je essentiële chemische principes en methoden leert. Je vakken zijn onderverdeeld in vier richtingen binnen de chemie. In je tweede jaar kies je drie richtingen waar je je in wilt verdiepen. In het derde jaar heb je een goed beeld van wat jou het meest interesseert en specialiseer je je in twee richtingen. Je sluit de opleiding af met een onderzoeksstage bij een onderzoeksinstituut of bedrijf.

Opbouw studiejaar

Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters die zijn opgedeeld in twee blokken van acht weken en een blok van vier weken. Je volgt doorgaans in elke periode twee of drie vakken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. Het onderwijs volg je op twee locaties: het Science Park (UvA) en de Zuidas (VU). Er zijn UvA- en VU-dagen zodat je per dag altijd op één locatie al je colleges of practica volgt.

 • Het eerste jaar

  In het eerste jaar leer je de basisprincipes en -vaardigheden van de scheikunde. Bijvoorbeeld hoe je in een lab werkt en wat synthese inhoudt. Je legt een goede basis voor de komende jaren waarbij de natuurkunde- en wiskundevakken onmisbaar zijn. Je vakken zijn onderverdeeld in vier richtingen binnen de chemie. Een groot deel van je opleiding bestaat uit practica, waarin je de theorie leert toepassen.

  De vier richtingen zijn:

  Synthesis and Sustainability
  Synthese is het samenvoegen van verschillende chemische verbindingen om een nieuwe stof te ontwikkelen met zijn eigen, unieke eigenschappen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen of bestrijdingsmiddelen maar ook voor het maken van nieuwe materialen zoals OLEDs, zonnecellen of voor de opslag van energie in batterijen. In de richting Synthesis and Sustainability ligt de focus op het zo duurzaam mogelijk inrichten van dit proces. Katalyse, groene synthese en alternatieve grondstoffen uit bijvoorbeeld afval spelen hierbij een belangrijke rol.  

  Chemistry of Life
  In de richting Chemistry of Life bestudeer je moleculen en chemische processen die essentieel zijn voor het leven op aarde. Milieuvervuiling, veroudering van de samenleving en het ontstaan van resistente ziekteverwekkers vormen grote uitdagingen. Om hier oplossingen voor te vinden is kennis over de onderliggende biochemische principes noodzakelijk. Je onderzoekt levende systemen op moleculair niveau en leert hoe je nieuwe systemen kunt ontwerpen die geïnspireerd zijn door de natuur.  

  Analytics and Photonics
  Analytics and Photonics focust op de samenstelling van complexe stoffen en materialen en bestudeert de interactie van licht en materie. Hiervoor gebruik je de nieuwste (laser)technieken en leer je ook zelf methodes ontwerpen en beoordelen. Je analyseert stoffen tot op het niveau van moleculen en nanodeeltjes. Zo kun je bijvoorbeeld meten of ons drinkwater veilig is, of er DNA aanwezig is op een plaats delict en of er sprake is van een infectie met het coronavirus. 

  Quantum and Computing
  In de richting Quantum and Computing kijk je op een theoretisch en fundamenteel niveau naar scheikundige processen. Je onderzoekt bijvoorbeeld waarom de processen altijd volgens een bepaalde volgorde verlopen of waarom de ene stof reactiever is dan de andere. Met behulp van modellen, machine learning en data-onderzoek leer je hoe je experimenten uit kunt voeren die je niet in het echt kunt doen, bijvoorbeeld omdat ze te kostbaar of te vervuilend zijn. In je resultaten zoek je naar de beste optie om deze in het echt te testen.

 • Het tweede jaar

  In het tweede jaar verdiep je je in drie van de vier richtingen. In het vak Science and Society denk je na over de rol en verantwoordelijkheden van een chemicus in de maatschappij. Het jaar sluit je af met een kort onderzoeksproject, waarin je meedraait met een onderzoeksgroep aan de UvA of VU.

 • Het derde jaar

  In je derde jaar weet je welke richting bij jou past en kies je twee van de vier richtingen om je in te specialiseren. Aan het einde van het eerste semester volg je het vak Science and Career, waarin je je voorbereidt op een toekomstige master en carrièremogelijkheden. Je kunt ook het vak Oriëntatie op Onderwijs volgen. Je leert dan de basistechnieken van lesgeven en loopt stage op een middelbare school. In het eerste semester kun je er ook voor kiezen om een minor bij een andere opleiding te volgen of een half jaar in het buitenland te studeren.

  Het derde jaar sluit je af met een literatuurstudie en het bachelorproject, waarin je een onderzoeksstage van drie maanden doet die je afrondt met een afstudeerverslag. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van UvA en VU.

Keuzeruimte

Meer dan de helft van het derde jaar bestaat uit vrije keuzeruimte (42 EC), die je helemaal zelf kunt invullen. Dit geeft je de kans om je te specialiseren in een richting binnen de scheikunde of je juist te verdiepen op een nieuw onderwerp waar je graag meer over wilt leren. Maar je kunt deze tijd bijvoorbeeld ook gebruiken voor een uitwisseling naar het buitenland.

Studiebegeleiding

Tijdens je studie sta je er niet alleen voor.  Je krijgt in elke fase van je studie de persoonlijke begeleiding die past bij de specifieke vragen van dat moment.

Een typische week bij Scheikunde

Scheikunde in Amsterdam is een voltijdstudie. Dat betekent dat je ongeveer 40 uur per week met de studie bezig bent. Hiervan bestaat de helft uit hoor- en werkcolleges en practica. De andere helft van de tijd gebruik je voor zelfstudie. De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie. Bij Scheikunde gebruiken we de volgende onderwijsvormen:

 • Hoorcolleges
  In hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Werkcolleges
  Tijdens een werkcollege oefen je met de stof die tijdens het hoorcollege is besproken. Dit doe je in kleine groepen van 25 studenten onder begeleiding van een docent.
 • Practica
  Practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert in het laboratorium. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten.
 • Projecten
  Tijdens een project ga je in een groepje van twee tot vijf studenten vier weken aan de slag om aan een grote opdracht te werken. Je wordt begeleid door docenten.
Copyright: UvA
Scheikunde wordt steeds belangrijker in het oplossen van grote problemen, zoals het stikstofprobleem of de opwarming van de aarde. Als scheikundige kan je enorm bijdragen aan oplossingen voor deze problemen. Scheikunde studente, Rianne van Diest Lees het verhaal van Rianne en andere studenten