For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Dual Master
Nederlands als tweede taal en meertaligheid (Taalwetenschappen)
Compare programmes

Carrière

De arbeidsmarkt

Door de toenemende internationalisering, de continue instroom van migranten en steeds meertaliger wordende samenleving is er veel vraag naar expertise op het gebied van Nederlands als tweede taal, meertaligheid, geletterdheidsontwikkeling, alfabetisering, et cetera. Deze duale master biedt dan ook uitstekende kansen op de arbeidsmarkt. De stage is daarbij vaak een springplank naar een vaste baan.

Afgestudeerden van het programma Nederlands als tweede taal en meertaligheid kunnen vanuit een academisch denkkader bijdragen aan de verbetering van het onderwijs en beleid op de genoemde thema’s. Mogelijke functies voor afgestudeerden van het programma zijn:

  • NT2-consulent;
  • schoolbegeleider;
  • beleidsmedewerker taalbeleid;
  • ontwikkelaar van lesmateriaal;
  • taaltrainer;
  • onderwijsonderzoeker.

Academische carrière

Ook al is een duale master geen research master, er er veel ruimte voor het doen van onderzoek door middel van scriptie en onderzoekstages. De specifieke expertise die onze studenten opdoen zorgt er regelmatig voor dat zij interessante kandidaten zijn voor promotieprojecten binnen de thema’s van de opleiding.