For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Theorie: tweedetaalverwerving, meertaligheid en geletterdheid

De wetenschappelijke inhoud van deze master is gebaseerd op het theoretisch onderzoek naar tweedetaalverwerving, meertaligheid en geletterdheidsontwikkeling. Daarbij is er veel aandacht voor de mogelijkheden om de taalverwervingsprocessen te versnellen door middel van onderwijs en leermiddelen. Ook staan we stil bij de gevolgen van meertaligheid en laaggeletterdheid voor individu en maatschappij.

Beleid en praktijk: taalonderwijs en taalbeleid

Je zult in deze master veel aandacht besteden aan het beleid en de praktijk van het Nederlands als tweede taal en meertaligheid. Hierbij bestrijk je het gehele onderwijsveld: van peuteropvang tot en met volwasseneneducatie. Je bestudeert de verschillende benaderingen en opvattingen in het NT2-onderwijs en de wijze waarop deze gestalte krijgen in het (taal)beleid van scholen, gemeentes en overheidsinstellingen.

Docentschap

In het NT2-onderwijs spelen uiteraard enerzijds het beschikbare onderwijsmateriaal (boeken, et cetera) en anderzijds de leerkracht als bewaker van het didactisch proces een grote rol. Daarom wordt er in afzonderlijke vakken aandacht besteed aan deze twee factoren. Ook is er de (optionele) onderwijs- en ontwikkelstage, waarin je ervaring opdoet met lesgeven in het Nederlands als tweede taal en je eigen lesmateriaal ontwikkelt en uitprobeert. De onderwijs- en ontwikkelstage is een voorwaarde voor het verkrijgen van het certificaat ‘Competent NT2 docent’.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Tweedetaalverwerving en -taalonderwijs
  Blok 1
  6
 • Leerkrachtdidactiek Nederlands als tweede taal
  Blok 2
  6
 • Ontwikkeling leermiddelen Nederlands als tweede taal
  Blok 3
  6
 • Alfabetisering en geletterdheid
  Blok 4
  6
 • De meertalige samenleving. Beleid en praktijk
  Blok 5
  6
 • Masterstage Nederlands als tweede taal en Meertaligheid (D)
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  18
 • Vrije keuze: Aanbevolen masterkeuzevakken
  Blok 1
  Blok 2
  12

  Hieronder vind je een lijst met aanbevolen masterkeuzevakken. Overige masterkeuzevakken staan onder het subkopje "keuzeruimte" in de studiegids. - Literature in the Classroom - Wetenschapscommunicatie Neerlandistiek - Language Acquisition and Disorders 1 - Taalverandering en taalvariatie

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Masterstage Nederlands als tweede taal en Meertaligheid (C)
  Blok 1
  Blok 2
  12
 • Masterscriptie Nederlands als tweede taal en Meertaligheid
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  18
Verplicht vak
Keuzevak
UvA Studiegids: Nederlands als tweede taal en meertaligheid
 • Kernvakken

  Kernvakken van deze master zijn:

  • Tweedetaalverwerving en -taalonderwijs
  • Didactiek van het Nederlands als tweede taal
  • Leermiddelenontwikkeling
  • Alfabetisering en geletterdheid
  • De meertalige samenleving: Beleid en praktijk
 • Keuzevakken

  Er zijn ruime mogelijkheden voor het volgen van keuzevakken, binnen en buiten de faculteit. Je kunt keuzevakken kiezen gericht op de taalontwikkeling van het jonge kind, taalstoornissen, taaltoetsing, of gericht op het boekenvak (uitgeverij en redactie), om enkele voorbeelden te noemen.

 • Stage

  De stage in deze duale opleiding geeft je een 'confrontatie' tussen je opgedane kennis en vaardigheden en de praktijk van het NT2-onderwijs en ontwikkelingen op het gebied van meertaligheid. Zo zijn er stages mogelijk bij bijvoorbeeld uitgeverijen die lesmateriaal ontwikkelen of kun je meewerken aan de ontwikkeling en/of uitvoering van beleid, het verzorgen van trainingen, het begeleiden van leerkrachten en het uitvoeren van praktijkonderzoek. Voor het verkrijgen van het certificaat ‘Competent NT2 docent’ moet ten minste 12 EC worden besteed aan de speciaal ingerichte onderwijsstage.

  Studenten die een duale masteropleiding volgen, kunnen in sommige gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding.

 • Masterscriptie

  Je kunt je scriptie schrijven over elk onderwerp dat verband houdt met de verwerving van het Nederlands als tweede taal, meertaligheid, geletterdheidsontwikkeling, alfabetisering, et cetera. Het scriptieonderzoek kan bestaan uit:

  • een evaluatie of effectmeting van een taalbeleid of taalbeleidsinstrument
  • een kwalitatieve of kwantitatieve analyse van het taalgebruik of de taalverwerving van leerders van Nederlands als tweede taal,
  • een experimenteel onderzoek naar het gebruik of de verwerving van het Nederlands als tweede taal,
  • of een voor het vakgebied relevant literatuuronderzoek.

  Het onderwerp bepaal je in overleg met je scriptiebegeleider.