Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
In het eerste jaar volg je een vaste combinatie van bèta- en gammavakken. Je maakt kennis met basisbegrippen uit verschillende vakgebieden maar leert ook over historische en recente ontwikkelingen. In jaar twee en drie volg je één van de 21 majors, dit is het specialisatiedeel van de bachelor Bèta-gamma. Naast je major zijn er interdisciplinaire themamodules waar je in een team samen met andere Bèta-gammastudenten onderzoek doet. Iedereen brengt kennis vanuit zijn eigen specialisatie om samen tot nieuwe inzichten te komen.
 • Jaar 1

  Je krijgt inzicht in concepten en denkwijzen die binnen de natuur- en sociale wetenschappen worden gehanteerd. Ook ga je aan de slag met het combineren en kritisch bekijken van inzichten uit verschillende vakgebieden en volg je het eerste interdisciplinaire themavak, waarin je onderzoek uitvoert en je bevindingen presenteert op een afsluitend symposium.

  Vakken

  • Wiskundige Methoden en Technieken
  • De Staat en de Mensen: Inleiding in de Sociale Wetenschappen
  • Keerpunten in de Natuurwetenschappen
  • Inleiding Programmeren
  • Academische vaardigheden
  • Van de Oerknal naar het Leven
  • Wetenschapsfilosofie: Reflecties op Robuuste kennis
  • Onderzoeksmethoden en Analyse van Wetenschappelijk Onderzoek
  • De Stad
  • Cognitie 

  Keuzevakken 

  • Emergentie
  • Digitale Transformaties

  Je kiest één van deze twee.

  Study Trip

  • Berlijn (onderdeel van vak: De Staat en de Mensen)

  Eerste interdisciplinaire themamodule

  Dit vak gaat in op cognitie-wetenschappelijke, filosofische en sociaal-wetenschappelijke aspecten van het menselijk handelen. In hoor- en werkcolleges wordt het begrip 'menselijk handelen' verder uitgebreid met vergelijkingen met het gedrag van mensapen en ideeën vanuit de robotica. Daarnaast doe je samen met een aantal medestudenten onderzoek naar een aspect van (menselijk) handelen.

  In de studiegids is een uitgebreide omschrijving van de vakken te vinden. 

  Werk van eerstejaarsstudenten

  Voor het eerstejaarsvak 'Van de Oerknal naar het Leven' maken Bèta-gammastudenten elk jaar korte films over het ontstaan van het leven. Abstracte begrippen, zoals chaos, entropie, het ontstaan van koolstof en chiraliteit van eiwitten, worden steeds vanuit heel nieuwe en creatieve perspectieven uitgebeeld.

 • Jaar 2

  In het tweede jaar start je met je gekozen major. Deze maakt een groot deel uit van je tweede studiejaar: 51 van de 60 studiepunten. Iedere major bestaat uit een voor Bèta-gamma samengesteld pakket van vakken op inleidend en verdiepend niveau, waarmee je versneld de diepte in gaat in het vakgebied van je major. Het onderwijs volg je bij de UvA-opleiding waar je je specialisatie doet. 

  Majors waaruit je kunt kiezen

  Aardwetenschappen Filosofie Planologie
  Bedrijfskunde Kunstmatige Intelligentie Politicologie
  Biologie Medische Informatiekunde Psychologische Methodenleer
  Biomedische Wetenschappen Natuurkunde Scheikunde
  Brain & Cognition Neurobiologie Sociale Geografie
  Culturele Antropologie Onderwijswetenschappen Sociologie
  Economie Pedagogische Wetenschappen Wiskunde

  Meer informatie over je majorkeuze vind je hier op student.uva.nl.  
  (Deze pagina is voor zittende studenten. Selecteer bij opleiding bovenaan 'Bèta-gamma' en scroll naar 'Majors Bèta-gamma' voor een uitgebreide omschrijving en studentervaring.)

  Tweede interdisciplinaire themamodule

  Daarnaast volg je het tweede interdisciplinaire themavak met de andere Bèta-gamma studenten en voer je groepsopdrachten uit. In deze thema II-module: ‘Wetenschap in Praktijk’ pas je wetenschappelijke kennis toe in een consultancyopdracht voor een bedrijf.

 • Jaar 3

  In het laatste jaar omvat het majoronderwijs 54 van de 60 studiepunten. De overige ruimte wordt ingevuld door het laatste interdisciplinaire themavak. Je major sluit je af met een eindproject: je scriptie. 

  Derde interdisciplinaire themamodule

  Hier werk je in een team van Bèta-gammastudenten (ieder met een andere major) intensief samen aan een zelfgekozen thema. Zo kun je ieder vanuit je eigen specialisatie een nuttige bijdrage leveren aan het oplossen van een interdisciplinair vraagstuk. Dit resulteert in een artikel dat wordt voorgelegd aan een forum van wetenschappers. Uiteindelijk worden deze onderzoeken op een groot eindsymposium gepresenteerd.

Extra mogelijkheden

 • Minors en Keuzeruimte

  In totaal moet je 180 studiepunten/EC halen om af te studeren voor de bachelor Bèta-gamma. Het eerste studiejaar bestaat geheel uit Bèta-gammavakken (60 EC). In het tweede en derde jaar volg je zowel Bèta-gammavakken (15 EC) als vakken bij je gekozen major (105 EC). Bij sommige majors blijft binnen de 180 EC die je nodig hebt om af te studeren nog ruimte over voor het invullen van keuzeruimte. Als je meer dan 12 EC keuzeruimte hebt binnen je major, moet je die in principe invullen met tweede of derdejaars (keuze)vakken van je major. Als je andere vakken wilt volgen, dien je hiervoor toestemming te vragen bij de examencommissie van Bèta-gamma.

  Het volgen van extra vakken
  Je kunt ook extra vakken kiezen bovenop de verplichte 180 EC. Je kunt deze vakken, mits behaald aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit, als extra vak op je cijferlijst laten vermelden.

  Je kunt ook kiezen om een minor te doen. Een minor is een samenhangend pakket van modules met een totaal van minimaal 30 EC. Het is een kans om je te verdiepen in een ander vakgebied dan je eigen major. Met een minor kun je je tijdens de bachelor verdiepen in een specialisme binnen je eigen vakgebied of juist verbreden met kennis in ander vakgebied of een interdisciplinair thema. Je vormt hiermee je studieprogramma en bereid je voor op een master. Meer informatie over minors aan de UvA

 • Honoursprogramma

  Ben je op zoek naar extra uitdaging? Neem dan deel aan het honoursprogramma voor Bèta-gammastudenten. Je volgt dan extra (interdisciplinaire) vakken. Een unieke kans om je nog breder te ontwikkelen. Inspirerende hoogleraren en docenten verzorgen de honourscolleges en benaderen een thema vanuit een interdisciplinair perspectief. Ook discussieer je met medestudenten in kleine discoursgroepen of doe je eigen onderzoek. Je onderscheidt je als honoursstudent in je contacten met (buitenlandse) universiteiten, studiefondsen en werkgevers. Je hebt hiermee een streepje voor bij je latere (internationale) studie, promotie of werk.

  Toelatingseisen 

  Als je in het eerste semester van het eerste studiejaar alle vakken (30 EC) hebt gehaald met een gewogen gemiddelde van een 7,5 of hoger kun je in het tweede semester beginnen met het Honoursprogramma. Het is ook mogelijk om in je tweede studiejaar met het Honoursprogramma te beginnen als je dan alle vakken (60 EC) hebt gehaald met een gewogen gemiddelde van een 7,5 of hoger. Je zult dan wel harder moeten werken om aan het eind van het zesde semester de vereiste 30 EC bij elkaar te hebben.

  Honoursdiploma 

  Als je voor alle reguliere en extra vakken minimaal een 7 hebt gehaald, krijg je naast het bachelordiploma ook een honoursdiploma.

 • Studeren in het buitenland

  De UvA neemt deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's. Studenten Bèta-gamma worden aangemoedigd om in het buitenland te studeren of een stage te volgen in de majorfase.

  Docenten en hoogleraren van de opleiding hebben veel contacten met buitenlandse collega’s. Je kunt bij hen informeren naar de mogelijkheden om in het buitenland te studeren.

 • Stage

  Tijdens je bachelor kun je je kennis in de praktijk brengen met een stage. Stages maken geen onderdeel uit van het bachelorprogramma, maar zijn zeker een nuttige toevoeging. Lees het stageverhaal van Vera in Ecuador.

Overige informatie

 • Studiebelasting per week

  Het onderwijsprogramma is intensief. Docenten geven interactief college, stimuleren, dagen uit en verwachten een actieve studiehouding van je. Je hebt gemiddeld 20 contacturen per week. Daarnaast heb je 20 uur per week nodig voor zelfstudie: voorbereiden van colleges, tentamens, schrijfopdrachten en presentaties.

 • Onderwijsvormen

  Je krijgt bij Bèta-gamma te maken met diverse soorten onderwijs:

  • Hoorcolleges
   In hoorcolleges luister je met zo'n 120 studenten in een collegezaal naar de docent en maak je aantekeningen.
  • Werkcolleges
   Tijdens werkcolleges maak je opdrachten en praat je hierover met je medestudenten en docenten. De groepen zijn doorgaans niet groter dan 20 studenten.
  • Practicum
   In een practicum pas je de theorie toe in de praktijk en doe je bijv. experimenten in laboratoria, maar ook oefen je je academische vaardigheden.
  • Themaonderwijs
   Het themaonderwijs confronteert je met een probleem, waarvan je een analyse maakt aan de hand van wetenschappelijke literatuur. Zo maak je kennis met de stand van zaken binnen verschillende wetenschaps-gebieden. Soms doe je hierna zelf een onderzoek, waarover je een essay of artikel schrijft of een presentatie houdt.
  • Streaming audio en video
   Streaming audio en video: soms kun je onderdelen van colleges nogmaals beluisteren of terugzien via streaming audio en video (digitaal onderwijs).
  • Toetsing
   Alle collegereeksen worden afgesloten met één of meerdere toetsen, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie, essay, werkstuk of traditioneel tentamen.
 • Studiebegeleiding en Bindend studieadvies (BSA)

  Studiebegeleiding

  Tutoren

  In het onderwijs bij Bèta-gamma word je begeleid door tutoren: jonge wetenschappers die zijn afgestudeerd in een bèta- of gammadiscipline. Ze spelen een belangrijke en centrale rol in het themaonderwijs dat door de hele bachelor heen loopt. De tutoren begeleiden je bij het schrijven van papers en het uitvoeren van onderzoek en opdrachten tijdens werkgroepen en practica. Zij kunnen je ook adviseren bij je majorkeuze.

  Studieadviseurs

  Voor begeleiding bij andere zaken die studiebepalend kunnen zijn, kun je altijd contact opnemen met de studieadviseur. De studieadviseur houdt je studievoortgang in de gaten, biedt zonodig extra begeleiding en adviseert over de studie en het studeren.

  Met zeer specifieke vragen over de studie kun je ook nu al terecht bij de studieadviseurs van Bèta-gamma, bereikbaar via e-mail.

  Bindend studieadvies (BSA)

  Voor alle bacheloropleidingen geldt in de propedeuse een bindend studieadvies (BSA). Met het BSA wordt vastgesteld in hoeverre een student, aan het einde van het eerste studiejaar, daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding. Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroot dat een student de opleiding tijdig succesvol afrondt.

  • Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 48 van de 60 studiepunten te hebben behaald om door te stromen naar jaar twee. Voldoe je niet aan deze eis, dan moet je stoppen met de opleiding en mag je de drie opeenvolgende studiejaren je niet meer inschrijven voor de opleiding.
  • Alle eerstejaarsstudenten krijgen meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan ze tijdig actie kunnen ondernemen of besluiten om de studie te beëindigen.
  • Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen het aantal benodigde studiepunten voor een positief BSA halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA.