Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het studieprogramma van de bachelor Biologie is zo opgebouwd dat je in de eerste twee jaar een sterk fundament in de biologie legt. Met deze kennis kun je zelfstandig biologische systemen onderzoeken en begrijpen. In jaar 2 kies je voor de major Moleculaire levenswetenschappen of voor het verder uitbouwen van je basiskennis. In jaar 3 specialiseer je je of combineer je vakken naar eigen inzicht. Door zelfstandig en in teamverband onderzoek te doen, in het veld en op het lab, leer je verbanden te leggen tussen experimenteel onderzoek en actuele vraagstukken uit de samenleving.

Opbouw studiejaar

Elk studiejaar bestaat uit twee semesters die weer zijn opgedeeld in vier periodes van acht weken en twee periodes van vier weken.  Je volgt doorgaans in elke periode twee vakken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. In de eerste drie semesters werk je aan een ‘Keystone project’. Dit project is gericht op een actueel vraagstuk waarin je je kennis uit eerdere vakken toepast op de praktijk. In ieder project rapporteer je aan een andere doelgroep, bijvoorbeeld wetenschappers of beleidsmakers. Zo leer je je biologische ideeën en oplossingen helder en begrijpelijk overbrengen.  

Tijdsverdeling

Per week ben je ongeveer 40 uur met de studie bezig. Hiervan bestaat de helft uit contactonderwijs op het Science Park. De andere helft van de tijd gebruik je voor zelfstudie. Je doet al je werk op je eigen laptop, die je altijd bij je hebt. Je laptop moet aan een aantal minimumeisen voldoen.

Studieprogramma per jaar
 • Jaar 1

  In het eerste jaar bestudeer je de biologie in de volle breedte: van cel tot ecosysteem. De vakken in het eerste semester hebben betrekking op het thema ‘de essentie van het leven’. Je bestudeert het leven op het niveau van microben, zoals bacteriën, virussen en schimmels, tot aan planten en dieren (inclusief de mens). Je gebruikt daarbij moleculair genetische technieken. Ook onderzoek je hoe biologische processen de evolutie van biodiversiteit aansturen. Je sluit deze vakken af met een 'Keystone project' waarin je ecologie, diversiteit en interacties tussen microben en hun omgeving bestudeert. Ook ervaar je hoe we deze gebruiken in de biotechnologie.

  In het tweede semester bestudeer je in verschillende vakken het functioneren van hogere organismen, zoals planten en dieren, en het grotere ecologische plaatje aan de hand van het thema ‘biodiversiteit en duurzaamheid’. Daarnaast werk je in het eerste jaar hard aan de ontwikkeling van je academische en professionele vaardigheden, zoals een onderzoeksverslag schrijven en je resultaten presenteren. Bovendien leer je de basisvaardigheden voor data-analyse.

 • Jaar 2

  In het tweede jaar kun je ervoor kiezen om het reguliere programma te volgen of om te major Moleculaire levenswetenschappen te doen.

  Regulier programma

  In het tweede jaar leer je systeemdenken. Je brengt biologische verschijnselen op verschillende niveaus met elkaar in verband. Je krijgt bijvoorbeeld vakken als ‘Neurobiologie en Gedrag’ en ‘Ziekte en afweer van plant en dier’. Je leert hoe bepaald gedrag tot stand komt of hoe een plant zich tegen schimmels verdedigt. Je leert dat kennis van molecuul tot ecologie nodig is om biologische systemen te begrijpen. Daarom sluit je dit semester ook af met een ‘Keystone project’ over Big Data, waarin je kennis maakt met de beginselen van de bio-informatica.

  In het tweede semester staan maatschappelijke uitdagingen centraal. Je onderzoekt in het lab en in het veld vraagstukken op het gebied van biodiversiteit en evolutie, zoetwater en mariene biologie en moleculaire levenswetenschappen. Daarnaast werk je samen met studiegenoten aan een onderzoeksvoorstel over een actueel ecologisch maatschappelijk onderwerp. Zoals de inzet van natuurlijke bestrijdingsmiddelen of de oorzaak van een verstoord ecosysteem. Je voert je onderzoek uit, je schrijft hier een wetenschappelijk rapport over en geeft een presentatie tijdens een symposium. Je leert zo de verschillende specialisaties binnen de biologie kennen, zodat je daar in je derde jaar een keuze in kunt maken.

  Major Moleculaire levenswetenschappen

  Als je de major Moleculaire levenswetenschappen kiest, dan verdiep je je vanaf jaar 2 in biologische, biomedische en (bio)chemische processen op moleculair niveau. Je volgt vakken die op het grensvlak liggen van de biologie, scheikunde en biomedische wetenschappen. Je vakkenpakket wijkt dan af van het reguliere programma van Biologie.

  Lees meer over de major Moleculaire levenswetenschappen

 • Jaar 3

  In het eerste semester van derde jaar heb je volop keuzeruimte. Je kunt verschillende keuzevakken binnen de biologie kiezen en hiermee jouw eigen specialisatie vormgeven in bijvoorbeeld mariene biologie, moleculaire levenswetenschappen of ecologie en evolutie. Je kunt ook kiezen voor keuzevakken of een minor bij een andere opleiding in bijvoorbeeld neurobiologie, biomedische wetenschappen of evolutionaire psychobiologie.

  Een andere mogelijkheid is om via de UvA een semester in het buitenland studeren. Biologiestudenten van de UvA zijn onder andere naar universiteiten geweest in Edinburgh, Parijs, Melbourne, Dunedin (Nieuw-Zeeland) en Boston (VS). Met de keuze van je specialisatie bereid je je voor op een mogelijke master. De derdejaars vakken worden in het Engels gegeven.

  Volg je de major Moleculaire levenswetenschappen, dan stel je samen met de coordinator van de major een vakkenpakket samen dat het beste aansluit bij jouw interesse en past bij jouw plannen voor de toekomst. 

  Zowel in het reguliere programma als in de major Moleculaire levenswetenschappen, rond je de bachelor af met een bachelorproject van drie maanden. Je schrijft dan zelf een onderzoeksvoorstel en voert dit onderzoek uit onder begeleiding van een expert. Je geeft tenslotte een presentatie en schrijft er een wetenschappelijk verslag over. Na afronding van je bacheloropleiding ontvang je de titel Bachelor of Science (BSc). 

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Introductie Biologie
  Blok 1
  3
 • De levende cel
  Blok 1
  6
 • Data verzamelen en analyseren
  Blok 1
  Blok 2
  6
 • Genetica en Evolutie Theorie
  Blok 2
  6
 • Genetica en Evolutie Practicum
  Blok 2
  3
 • Microben
  Blok 3
  4
 • Keystone Project 1: The Life of Microbes
  Blok 3
  2
 • Biologie van dieren
  Blok 4
  6
 • Biologie van planten
  Blok 4
  6
 • Ecofysiologie
  Blok 5
  6
 • Keystone Project 2: The Resilient Environment
  Blok 5
  6
 • Biodiversiteit en Ecologie
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Neurobiologie en Gedrag
  Blok 1
  6
 • Cellulaire responsen
  Blok 1
  6
 • Dynamische systemen in de Biologie
  Blok 2
  6
 • Ziekte en afweer van plant en dier
  Blok 2
  6
 • Evolutiebiologie
  Blok 3
  6
 • Keystone Project 3: Big Data
  Blok 4
  6
 • Mini-review Biology
  Blok 4
 • Challenges in Molecular Life Sciences
  Blok 5
  6
 • Challenges in Freshwater and Marine Ecology
  Blok 5
  3
 • Challenges in Biodiversity and Ecosystem Services
  Blok 5
  3
 • Research Project Challenges in Ecology and Evolution
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Keuzevakken Biologie
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  30
 • Minor Evolutionary Psychobiology
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  30
 • Minor Biomedical Sciences
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  30
 • Minor Neurobiology
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  30
 • Minor Molecular Life Sciences
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  30
 • Minor Educatie
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  30
 • Externe minoren/international exchange programme/vrije keuzeruimte
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  30
 • Quantitative Biology
  Blok 4
  6
 • Research Project Design and Planning
  Blok 4
  6
 • Bachelorproject
  Blok 5
  Blok 6
  18
Verplicht vak
Specialisatie
Hidde Ferwerda
Copyright: UvA
Liefde voor natuur en buitenzijn is fijn als je biologie studeert, zeker als het weer eventjes niet mee zit. Daarnaast vergt de studie een hoge inzet. Dus je moet niet vies zijn van hard werken. Maar die inzet is het meer dan waard. Biologie student, Zilva van Rossum Lees het verhaal van Zilva en andere studenten
 • Keuzeruimte

  Het eerste semester van het derde jaar bestaat uit vrije keuzeruimte (30 EC) die je helemaal zelf kunt invullen. Dit geeft je de kans om je kennis te verbreden of juist te verdiepen op een onderwerp waar je graag meer over wil leren. Je kunt deze tijd bijvoorbeeld ook gebruiken voor een uitwisseling naar het buitenland.

 • Studiebegeleiding

  Tijdens je studie sta je er niet alleen voor. Je krijgt in elke fase van je studie de persoonlijke begeleiding die past bij de specifieke vragen van dat moment.

Meestgestelde vragen
 • Wat is het verschil tussen biologie op de middelbare school en aan de universiteit?

  Op de universiteit bestudeer je de biologie in de gehele breedte: mens, dier, plant en micro-organisme, van microbiologie tot evolutie en van biodiversiteit tot gedrag. Nadat je deze brede biologische kennis hebt verworven, specialiseer je je in een richting die jij het meest interessant vindt.

  Meer dan op school combineer je de theorie met labpractica en veldwerk waardoor je de theorie ook beter begrijpt. Daarnaast leer je in het projectonderwijs ook hoe je de theorie kunt toepassen op actuele vragen uit de samenleving. Dit alles doe je in een groep studenten die een passie voor biologie hebben waardoor je veel van elkaar leert.

 • Hoe groot is de opleiding?

  De opleiding is kleinschalig in vergelijking met de bachelor Biologie in Utrecht of Leiden. In 2021 startten er ruim 80 eerstejaars studenten. De voorgaande jaren waren dat er iets minder, rond de 60.