Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Biologie
Vergelijk

Studieprogramma

Het studieprogramma van de bachelor Biologie is zo opgebouwd dat je in de eerste twee jaar een sterk biologisch fundament opbouwt. Met deze kennis kun je zelfstandig biologische systemen onderzoeken en begrijpen. In het derde jaar heb je een beeld waar je interesses liggen en kies je een specialisatie of je combineert vakken naar eigen inzicht. Door zelfstandig en in teamverband onderzoek in het veld en op het lab uit te voeren, leer je verbanden te leggen tussen experimenteel onderzoek en actuele vraagstukken uit de samenleving.

Opbouw studiejaar

Een studiejaar bestaat uit twee semesters die weer zijn opgedeeld in drie blokken. Je volgt doorgaans twee vakken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. Elk semester heeft een ‘keystone project’. Dit project is gericht op een actueel vraagstuk waarin je je kennis uit eerdere vakken toepast op de praktijk. In ieder project rapporteer je aan een andere doelgroep, bijvoorbeeld wetenschappers of beleidsmakers. Zo leer je je biologische ideeën en oplossingen helder en begrijpelijk overbrengen.  

 • Jaar 1

  In het eerste jaar bestudeer je de biologie in de volle breedte: van cel tot ecosysteem. De vakken in het eerste semester hebben betrekking op het thema ‘de essentie van het leven’. Je bestudeert het leven op het niveau van microben, zoals bacteriën, virussen en schimmels, tot aan planten en dieren (inclusief de mens). Je gebruikt daarbij moleculair genetische technieken. Ook onderzoek je hoe biologische processen de evolutie van biodiversiteit aansturen. Je sluit deze vakken af met een 'keystone project' waarin je ecologie, diversiteit en interacties tussen microben en hun omgeving bestudeert en ervaart hoe we deze gebruiken in de biotechnologie.

  In het tweede semester bestudeer je in verschillende vakken het functioneren van hogere organismen, zoals planten en dieren, en het grotere ecologische plaatje aan de hand van het thema ‘biodiversiteit en duurzaamheid’. Daarnaast werk je in het eerste jaar hard aan de ontwikkeling van je academische en professionele vaardigheden, zoals een onderzoeksverslag schrijven en je resultaten presenteren. Bovendien leer je de basisvaardigheden voor data-analyse.

   

 • Jaar 2

  In het tweede jaar leer je systeemdenken, waarbij je biologische verschijnselen op verschillende niveaus met elkaar in verband gaat brengen. Je krijgt bijvoorbeeld vakken als ‘Neurobiologie en Gedrag’ en ‘Ziekte en afweer van plant en dier’ waarin je leert hoe bepaald gedrag tot stand komt of hoe een plant zich tegen schimmels verdedigt. Je leert dat kennis van molecuul tot ecologie nodig is om biologische systemen te begrijpen. Daarom sluit je dit semester ook af met een ‘keystone project’ over Big Data, waarin je kennis maakt met de beginselen van de bio-informatica.

  In het tweede semester staan maatschappelijke uitdagingen centraal. Je onderzoekt in het lab en in het veld vraagstukken op het gebied van biodiversiteit en evolutie, zoetwater en mariene biologie en moleculaire levenswetenschappen. Daarnaast werk je samen met studiegenoten aan een onderzoeksvoorstel over een actueel ecologisch maatschappelijk onderwerp, zoals bijvoorbeeld inzet van natuurlijke bestrijdingsmiddelen of de oorzaak van een verstoord ecosysteem. Je voert je onderzoek uit, je schrijft hier een wetenschappelijk rapport over en geeft een presentatie tijdens een symposium. Je leert zo de verschillende specialisaties binnen de biologie kennen zodat je daar in je derde jaar een keuze in kunt maken.

 • Jaar 3

  In het eerste semester van derde jaar heb je volop keuzeruimte. Je kunt verschillende keuzevakken binnen de biologie kiezen en hiermee jouw eigen specialisatie vormgeven in bijvoorbeeld mariene biologie, moleculaire levenswetenschappen of ecologie en evolutie. Je kunt ook kiezen voor keuzevakken of een minor bij een andere opleiding in bijvoorbeeld neurobiologie, biomedische wetenschappen of evolutionaire psychobiologie.

  Een andere mogelijkheid is om via de UvA een semester in het buitenland studeren. Met de keuze van je specialisatie bereid je je voor op een mogelijke master. De derdejaars vakken worden in het Engels gegeven.

  Je rondt je de bachelor af met een bachelorproject van vier maanden. Je schrijft dan zelf een onderzoeksvoorstel en voert dit onderzoek uit onder begeleiding van een expert. Je geeft tenslotte een presentatie en schrijft er een wetenschappelijk verslag over. Na afronding van je bacheloropleiding ontvang je de titel Bachelor of Science (BSc). 

Copyright: UvA
De opleiding biologie gaat niet alleen over planten. Het gaat ook over schimmels, bacteriën, dieren (waaronder de mens) en nog veel meer. Biologie student, Hidde Ferwerda Lees het verhaal van Hidde en andere studenten

Keuzeruimte

Het eerste semester van het derde jaar bestaat uit vrije keuzeruimte (30 EC) die je helemaal zelf kunt invullen. Dit geeft je de kans om je kennis te verbreden of juist te verdiepen op een onderwerp waar je graag meer over wil leren. Je kunt deze tijd bijvoorbeeld ook gebruiken voor een uitwisseling naar het buitenland.

Studiebegeleiding

Tijdens je studie sta je er niet alleen voor. Je krijgt in elke fase van je studie de persoonlijke begeleiding die past bij de specifieke vragen van dat moment.

Een typische week bij Biologie

Biologie aan de UvA is een voltijdstudie. Dat betekent dat je ongeveer 40 uur per week met de studie bezig bent. Hiervan bestaat de helft uit contactonderwijs. De andere helft van de tijd gebruik je voor zelfstudie. Je doet al je werk op je eigen laptop, die je altijd bij je hebt.

Bij Biologie volg je vakken in verschillende onderwijsvormen:

 • Hoorcolleges
  In hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Werkcolleges
  Tijdens werkcolleges oefen je met de stof, in kleinere groepen van rond de 12 tot 15 studenten, onder begeleiding van een docent.
 • Practica
  Tijdens de practica leer je praktische vaardigheden en voer je proeven uit.
 • Computerpractica
  Tijdens computerpractica leer je data te analyseren en modellen van biologische systemen te bouwen.
 • Veldwerk
  Een belangrijk onderdeel van de studie is veldwerk. Tijdens de bacheloropleiding kun je daarvoor onder andere naar Limburg, Texel, en de Veluwe.
 • Projectgroep
  Tijdens een project ga je in een groepje van twee tot vijf studenten een aantal weken aan de slag om aan een grote opdracht te werken. Je wordt begeleid door docenten.