Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Cognition, Language and Communication
Vergelijk

Studieprogramma

In de bachelor Cognition, Language and Communication bestudeer je taal en communicatie in relatie tot verschillende wetenschapsgebieden, zoals psychologie, logica, kunstmatige intelligentie en neurowetenschappen. Je onderzoekt onder andere de relatie tussen cognitie, zoals taalvermogen en geheugen, en het brein.

Opbouw programma

Je begint in je eerste jaar breed met vakken die je inleiden in de cognitiewetenschap, de taalwetenschap, en de communicatiewetenschap. Je specialiseert je in jaar 2 en 3 door onder andere te kiezen voor een vakkenpakket uit een aangrenzend vakgebied. De opleiding biedt ruimte voor eigen invulling. Je kiest bijvoorbeeld voor een minor, een stage, of je studeert een semester aan een buitenlandse universiteit.

Het eerste jaar

In het eerste jaar krijg je een aantal vakken waarin je getraind wordt om wetenschappelijk onderzoek te doen. Je leert een goede onderzoeksvraag formuleren, data verzamelen en verwerken (statistiek), en je bevindingen rapporteren (mondeling en schriftelijk). Daarnaast krijg je inhoudelijke vakken die je inleiden in de cognitiewetenschap, de taalwetenschap, en de communicatiewetenschap. De opleiding start met een themaweek op een aansprekende locatie zoals Artis, waar studenten onderzoek uitvoeren naar taal en communicatie bij dieren.

Het tweede en derde studiejaar

In het tweede studiejaar kies je een vakkenpakket uit een andere opleiding, namelijk psychologie, psychobiologie (alleen met een profiel N&T), kunstmatige intelligentie, taalwetenschap, communicatiewetenschap, filosofie of muziekwetenschap. Dat vakkenpakket biedt je een ander perspectief en maakt dat je een interdisciplinaire blik ontwikkelt op menselijke cognitie.

Studieschema

Let op:  Dit is het studieschema van het gemeenschappelijke programma van de bachelor Cognition, Language and Communication. De programma onderdelen van de specialisaties vind je in de studiegids.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Introduction to Linguistics
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Leading Questions in Cognition, Language and Communication
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Designing Research in Cognition, Language and Communication
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Verbale communicatie
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Statistics in R
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Cognition and Communication
  4—5
  12
 • Human Cognition
  4—5
  12
 • Onderzoeksproject Cognition, Language and Communication 1
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Philosophy of the Humanities (Language and Cognition)
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Cognition, Language and Communication in Research Papers 1
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Onderzoeksproject Cognition, Language and Communication 2
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Computational Methods
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Cognition, Language and Communication in Research Papers 2
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Knowledge Application
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
 • Vrije keuze: in specialisaties
  1—5
  24
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Vrije keuze: in specialisaties
  1—5
  36
 • Cognitive Modelling
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Advanced Statistics
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Bacheloronderzoek Cognition, Language and Communication
  5—6
  12
UvA Studiegids: Bachelor Cognition, Language and Communication
 • Minor en keuzeruimte

  In het derde jaar van de opleiding heb je 30 studiepunten (EC) om naar eigen inzicht in te vullen. Je kunt die besteden aan een minor of aan keuzevakken.

  Keuzevakken

  In principe kun je elk vak als keuzevak volgen. Dat kan een vak zijn van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs een andere universiteit. De meeste opleidingen bieden aparte keuzevakken aan.

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep.

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk om tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  In de keuzeruimte kun je stage lopen. We hebben contact gelegd met een aantal bedrijven die stagiaires van onze opleiding kunnen ontvangen. Je doet werkervaring op en krijgt een indruk van de mogelijkheden binnen een organisatie en van wat voor werk bij jou past. Tegelijkertijd krijgt de organisatie de kans kennis te maken met studenten Cognition, Language and Communication en hun vaardigheden.

  Internationaal studeren

  De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s, waardoor je een periode in het buitenland kunt studeren. Studenten uit het buitenland volgen op hun beurt colleges bij de UvA.

 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

 • Studiebegeleiding, tijdsbesteding en toetsvormen

  De bachelor Cognition, Language and Communication duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

  Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 12 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, blogposts, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

  Tijdens je studie kun je rekenen op een goede studiebegeleiding: in het eerste jaar krijg je een ouderejaars ‘buddy', en door het jaar heen houd je contact met je tutor over hoe je de studie ervaart en wat je ambities zijn. Tijdens je studie krijg je een docent-tutor aangewezen die samen met de studieadviseur begeleiding aan zal bieden om de kans op een succesvolle afronding van de studie te vergroten. Binnen het eerste jaar dien je namelijk 48 studiepunten te halen, anders krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA).