Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Geneeskunde
Vergelijk

Studieprogramma

In de bachelor Geneeskunde is veel aandacht voor actuele en toekomstige medische ontwikkelingen. Dit betekent veel ouderengeneeskunde, sociale geneeskunde en huisartsgeneeskunde. In afwisselende onderwijsvormen, zoals Team Based Learning, interprofessioneel leren, digitale leermiddelen en online onderwijs. Daarbij is er altijd gelegenheid voor de face-to-face dialoog met docenten, coördinatoren en de vele deskundigen van Amsterdam UMC die aan het onderwijs bijdragen.

Medicine is a Dutch programme; all communication and information is in Dutch and therefore not provided in English.

 • Het eerste jaar

  In het eerste studiejaar oriënteer je je op het vakgebied geneeskunde. De opleiding is opgebouwd aan de hand van vier thema’s, die ieder jaar terugkomen. In elk thema staat een patiënt met zijn of haar ziekte centraal. In het eerste jaar kom je in patiëntcolleges meteen in contact met échte patiënten. Hierdoor ervaar je direct waar je het straks allemaal voor doet.

  Ook begin je al gelijk met vaardigheidsonderwijs. Onder vaardigheidsonderwijs verstaan we het onderwijs dat erop is gericht de medisch-technische en medisch-communicatieve basisvaardigheden aan te leren die nodig zijn om een veilige en professionele relatie aan te kunnen gaan met een patiënt. In de leerlijnen ontwikkel je je academische vaardigheden en leer je wat nodig is om een professionele houding te krijgen en behouden. 

 • Het tweede jaar

  Tijdens het tweede jaar worden de vier thema’s, het vaardighedenonderwijs en de twee leerlijnen verder uitgewerkt en verdiept. Daarnaast heb je ruimte voor keuzeonderwijs waarin je je (medische) kennis kunt verbreden of verdiepen.

  Ook in het tweede jaar is er veel patiënten gerelateerd onderwijs: de klinische colleges en  patiëntstage in de onderwijslijn professionele ontwikkeling.  

 • Het derde jaar

  In het derde jaar gaat de herhaling en verdieping van de thema’s, het vaardigheidsonderwijs en leerlijnen door. De zelfstudieopdrachten van jaar 1 en jaar 2 zijn vervangen door zelfstudieaanwijzingen.

  Ook in dit jaar heb je veel contact met patiënten en loop je je laatste stage van de bachelor. Je werkt aan je bachelorthesis, onder supervisie van wetenschappers van het AMC of daarbuiten, waarin je je  wetenschappelijke talent laat zien.

 • Het honoursprogramma

  Het honoursprogramma Geneeskunde is iets voor jou als je verdieping en verbreding zoekt in geneeskundige kennis. Binnen dit programma (30 EC over 3 jaar) ga je zelf aan de slag met je ambities, wensen en mogelijkheden. Je krijgt de ruimte om je programma zelf samen te stellen en neemt daarin initiatief. Ook kijk je buiten de grenzen van de zorg en reflecteer je daarop. Je gaat intensief aan de slag met thema’s als persoonlijk leiderschap, innovatief denken en academische vorming. Verder neem je deel aan verschillende masterclasses en volg je een summerschool.

  De ingangseis is dat je de eerste twee blokken van het eerste bachelorjaar bij de eerste kans hebt gehaald met tenminste een 7,5 als gemiddeld eindcijfer. Ook selecteren we op basis van motivatie.

 • Onderwijsvormen

  Wat voor lessen kun je verwachten? Je krijgt te maken met verschillende onderwijsvormen, waaronder:

  • Patiëntencolleges (hoorcolleges waarbij een arts een patiënt meeneemt)
  • Snijzaalpractica en andere practica
  • Werkcolleges
  • Symposia
  • Vaardigheidstrainingen
  • Team-based learning (je studeert en volgt onderwijs in vaste werkgroepen)
  • Gestructureerde zelfstudie

  Omdat we het belangrijk vinden dat onze studenten actief en kritisch aan deelnemen, is het onderwijs van de Bachelor Geneeskunde erg interactief. De artsen - en andere specialisten - van wie je les krijgt, nemen hun patiënten en de laatste ontwikkelingen en onderzoeken mee in het onderwijs.

  Tijdens de studie leer je vaardigheden zoals het voeren van gesprekken met patiënten en het uitvoeren van lichamelijk onderzoek. Deze vaardigheden worden tijdens alle studiejaren geoefend. Voordat je met patiënten gaat werken oefen je de vaardigheden met en op je medestudenten of simulatiepatiënten.

  De meeste onderwijsonderdelen worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk tentamen, het schrijven van een (wetenschappelijk) verslag of het houden van een presentatie.

Studieprogramma

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Ontwikkeling, Veroudering en Voortplanting - 1
  Blok 1
  10

  Aan de hand van ziektebeelden worden vraagstukken en concepten behandeld die betrekking hebben op zowel het ontstaan van de mens, als ook de fysieke, mentale en seksuele ontwikkeling.

 • Intra- en Extramurale stage
  Blok 1
  Blok 2
  6

  De Intra-en Extramurale stage (afgekort IEMS) bestaat uit twee stageonderdelen: de observatiestage en de zorgstage.

 • Waarnemen, Denken, Doen - 1
  Blok 2
  Blok 3
  10

  Aan de hand van ziektebeelden worden vraagstukken en concepten behandeld die betrekking hebben op het zenuwstelsel (inclusief oog en oor) en het bewegingsapparaat.

 • Regulatie en Afweer - 1
  Blok 4
  10

  Aan de hand van ziektebeelden worden vraagstukken en concepten behandeld die betrekking hebben op de metabole, hormonale en immunologische regulatie bij de mens.

 • Circulatie en Milieu Interieur - 1
  Blok 5
  10

  Aan de hand van ziektebeelden worden vraagstukken en concepten behandeld die betrekking hebben op de drie orgaansystemen: hart en vaatstelsel, longen en nieren.

 • Klinische en Wetenschappelijke Methodologie - 1
  Blok 6
  6

  Het blok Klinische en Wetenschappelijke Methodologie (KWM) behandelt drie pijlers van klinisch wetenschappelijke methoden, namelijk klinische epidemiologie, statistiek, en evidence-based medicine.

 • Academische Vorming - 1
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  5

  De leerlijn Academische vorming bestaat uit Academische vaardigheden, Wetenschappelijke vaardigheden en Humaniora. Je maakt portfolio producten en verwerkt de feedback van docenten en medestudenten.

 • Professionele ontwikkeling - 1
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  3

  Voor het aanleren van professionele vaardigheden werk je aan specifieke opdrachten. Jouw mentor fungeert hierbij als rolmodel en begeleidt je hierin.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Ontwikkeling, Voortplanting en Veroudering - 2
  Blok 1
  Blok 2
  10
 • Regulatie en Afweer - 2
  Blok 2
  Blok 3
  10
 • Circulatie en Milieu Interieur - 2
  Blok 3
  5
 • Waarnemen, Denken, Doen - 2
  Blok 4
  5
 • Regulatie en Afweer - 3
  Blok 4
  5
 • Academische Vorming - 2
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  4
 • Professionele ontwikkeling - 2
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  3
 • Keuzevakken
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  18

  Het keuzeonderwijs bestaat uit een aantal vaste trajecten van 12 weken. Je hebt ook de mogelijkheid een individueel traject samen te stellen, dat ook in het buitenland gevolgd kan worden.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Bachelorthesis
  Blok 1
  12

  Je schrijft een medisch-verdiepende thesis.

 • Waarnemen, Denken, Doen - 3
  Blok 2
  10
 • Ontwikkeling, Voortplanting en Veroudering - 3
  Blok 3
  5
 • Circulatie en Milieu Interieur - 3
  Blok 4
  5
 • Regulatie en Afweer - 4
  Blok 4
  5
 • Opmaat naar de praktijk
  Blok 5
  Blok 6
  14

  Het blok Opmaat naar de praktijk vormt de afsluiting van de bachelorfase en de opmaat naar de masterfase (co-schappen). Het blok is zoveel mogelijk volgens het blended learning principe opgebouwd.

 • Academische vorming - 3
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  6
 • Professionele ontwikkeling - 3
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  3
Meer weten over het studieprogramma? Kijk in de studiegids!

Studielast

Vanaf het eerste jaar ligt de nadruk op zelfstudieopdrachten, waar je samen met medestudenten of zelfstandig aan werkt. Je hebt een beperkt aantal uren hoorcolleges. Inspiratie om met de zelfstudie aan de slag te gaan, doe je op in hoor- en patiëntcolleges, waarin je kennismaakt met echte patiënten en hun verhalen.

Tijdens werk- en responsiecolleges krijg je feedback op je uitwerkingen van de opdrachten. Daarnaast volg je in kleine groepjes van 6-12 studenten de team-based learning sessies, de anatomische snijzaalpractica en oefen je met het doen van lichamelijk onderzoek en medische communicatie.

Studielast per week

 • Hoorcollege, werkcollege, responsie college: 5 uur
 • Werkgroepen/practica/TBL: 8 uur
 • Zelfstudie: 29 uur

Dubbele bachelor Geneeskunde en Biomedische wetenschappen

Wil jij een medische professional worden die naast klinische kennis ook over gedegen experimentele vaardigheden beschikt? Of wil je je moleculaire kennis ook in de medische praktijk kunnen toepassen? Dan is de dubbele bachelor Geneeskunde en Biomedische wetenschappen wellicht iets voor jou!