Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Wil jij Geneeskunde studeren aan de Universiteit van Amsterdam? Doorloop dan alle onderstaande stappen om je in te schrijven voor de opleiding. Deze informatie geldt voor de instroom van studiejaar 2024-2025.

The bachelor and master programs Medicine at the University of Amsterdam are completely taught in Dutch; all communication and information is therefore in Dutch and not provided in English.

Mis je één of meer van de vereiste vakken op vwo-niveau (deficiënt), ben je 21 jaar of ouder en heb je onvoldoende vooropleiding, heb je een toelatingsverklaring nodig, of denk je recht te hebben op een vrijstelling?  Bekijk meer informatie:

Numerus fixus

De opleiding Geneeskunde is een numerus fixus opleiding; er geldt een wettelijk maximum aantal opleidingsplaatsen. Er zijn ieder jaar meer aanmeldingen dan plaatsen, daarom vindt er selectie plaats. Je kunt maximaal één keer meedoen met de selectieprocedure Bachelor Geneeskunde UvA-Amsterdam. Landelijk mag je je maximaal drie keer meedoen met een selectieprocedure voor een Geneeskunde opleiding. Wil je hier meer over weten? Check dan de website van de Rijksoverheid.

De toelating voor de opleiding Geneeskunde beslaat twee aparte onderdelen die beide behaald/doorlopen moeten zijn om toelaatbaar te zijn: Je dient de voldoen aan de toelatingseisen én je dient een plaatsbaar rangnummer te behalen (d.m.v. deelname aan de selectietoetsen) . Op deze pagina vind je alle informatie over de inschrijving, de selectie, de toelatingseisen en alle belangrijke data en deadlines.

Inschrijfproces

 • 1. Check de deadlines

  Geneeskunde heeft een vroege inschrijfdeadline. Tussen 1 oktober 2023 en uiterlijk 15 januari 2024 kun je een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink om deel te kunnen nemen aan de selectie. 
  Het is aan te raden om je vroegtijdig in te schrijven, in verband met de verwerkingstijd, activeren UvAnetID e.d. De selectieprocedure gaat direct na 15 januari van start dus wanneer er bijvoorbeeld problemen rondom jouw inschrijving of UvAnetID ontstaan, kan dit invloed hebben op jouw selectieprocedure. Bijvoorbeeld de studiestof die kort erna vrijkomt en niet zonder actieve UvAnetID ingezien kan worden. Na jouw verzoek tot inschrijving kan het tot 48 uur duren voordat je UvAnetID wordt afgegeven (en dan moet deze nog geactiveerd worden). Zie voor de belangrijke data en deadlines 9. Tijdspad.

  Je kunt je uiterlijk tot en met 15 januari 2024 vrijblijvend, zonder opgave van reden, afmelden voor de Bachelor Geneeskunde door je uit te schrijven in Studielink. Alleen dán mag je volgend jaar met een nieuwe aanmelding alsnog deelnemen aan de selectieprocedure van de Bachelor Geneeskunde UvA-Amsterdam UMC. Meld je je niet op tijd af, dan wordt in Studielink geregistreerd dat je dit jaar hebt deelgenomen aan de selectie voor de Bachelor Geneeskunde UvA-Amsterdam UMC. Je kunt dan niet nog een keer deelnemen aan de selectie bij ons.

 • 2. Check de toelatingseisen

  Om te kunnen starten met de opleiding Geneeskunde aan de UvA dien je naast het doorlopen van de selectieprocedure, uiterlijk 15 juli 2024 in Studielink te voldoen aan te toelatingseisen. Als je verwacht pas na 15 juli maar wel vóór 31 augustus aan de toelatingseisen te kunnen voldoen, dan kun je tot uiterlijk 15 juli 2024 uitstel aanvragen.

  Toelating met vwo-diploma

  Aan de UvA kun je met de volgende vwo-diploma’s worden toegelaten tot de opleiding Geneeskunde:

  • vwo-diploma 2010 of later: profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie;
  • vwo-diploma 2010 of later: ander profiel; biologie, wiskunde A of B, natuurkunde en scheikunde moeten met een voldoende zijn behaald; 
  • vwo-diploma vóór 2010: een oud profiel; biologie 1, 2, wiskunde B1 of A1, 2, natuurkunde 1 en scheikunde 1 moeten met een voldoende zijn behaald; 
  • vwo-diploma oude stijl zonder profielen: eindexamenpakket met 7 vakken of meer, met een voldoende voor scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde A of B. 

  Mis je één of meer van bovenstaande vakken dan ben je deficiënt en niet direct toelaatbaar tot de opleiding.

  Toelating met propedeuse of diploma hbo/wo

  Ben je in het bezit van een propedeuse of diploma hbo/wo, dan moet je een voldoende hebben behaald voor de volgende vakken op vwo 6-niveau:

  • biologie
  • wiskunde A of B
  • natuurkunde
  • scheikunde

  Mis je één of meer van bovenstaande vakken dan ben je deficiënt en niet direct toelaatbaar tot de opleiding.

  Toelating zonder vwo-, hbo- of wo-diploma

  Heb je niet het juiste diploma om toegelaten te worden tot een universitaire opleiding (dus geen vwo-/hbo-/wo-diploma)? Dan bestaat de mogelijkheid om met een colloquium doctum toegelaten te worden. Een colloquium doctum biedt iedereen van 21 jaar of ouder, die onvoldoende vooropleiding heeft, de mogelijkheid te kunnen studeren aan de universiteit.

  Lees meer over het colloquium doctum

  Toelating met een International Baccalaureate (IB)

  Indien je wilt instromen met een International Baccalareate (IB) gelden daarvoor de volgende eisen:

  • HL Biologie
  • HL Scheikunde
  • SL Natuurkunde
  • wiskunde: HL/SL Analysis and Approaches of HL Applications and Interpretation
  • HL/SL Dutch A of HL Dutch B of een NT 2 diploma 
  • HL/SL English

  Kijk voor meer informatie op Non-Dutch Prior education.

  Mocht je vragen hebben over de toelating met een International Baccalareate, dan kun je deze stellen aan de UvA afdeling Credential Evaluation, via de Digitale Studenten Servicedesk.

  Toelating met buitenlandse/internationale vooropleiding

  Indien je wilt instromen met een buitenlandse vooropleiding, dienen je vooropleiding en je beheersing van de Nederlandse taal beoordeeld te worden door de UvA afdeling Credential Evaluation aan de hand van alle documenten die je bij hen aanlevert. Ook kunnen dan eventuele deficiënties worden bepaald.

  Mocht je vragen hebben over de toelating met een buitenlandse vooropleiding, dan kun je deze stellen aan de UvA afdeling Credential Evaluation, via de Digitale Studenten Servicedesk.

  Vrijstelling

  Denk je dat je op basis van je tot nu toe genoten opleiding(en) een vrijstelling kunt krijgen voor één van de vier exacte vakken? Kijk bij vrijstelling voor meer informatie.

 • 3. Check de studiekosten en collegegeld

  Voor de opleiding Geneeskunde betaal je jaarlijks collegegeld. Daarnaast maak je kosten voor studiemateriaal, zoals studieboeken, laboratoriumbenodigdheden, een laptop etc.

 • 4. Schrijf je in via Studielink
 • 5. Activeer je UvAnetID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, ontvang je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je aan te melden bij de UvA en om deel te nemen aan de selectie. Zonder UvAnetID heb je ook geen toegang tot de studiestof die je nodig hebt ter voorbereiding op de selectieprocedure.

Selectieprocedure

De opleiding Geneeskunde UvA-Amsterdam UMC is een numerus fixus opleiding en heeft een wettelijk maximaal aantal opleidingsplaatsen van 350 studenten per jaar

 • 6. Selectie kick-off

  Hoe bereid je je voor op de selectie Geneeskunde? Hoe pak je zoiets aan? Tijdens de selectie kick-off op zaterdag 13 januari 2024 in het Amsterdam UMC, locatie AMC krijg je als studiekiezer handvatten om je goed voor te bereiden op de selectiedag. Deelname aan de kick-off is geheel vrijwillig. De studiestof van de selectietoets wordt niet behandeld. 

  Je kunt je tot en met woensdag 10 januari aanmelden. Je dient ingeschreven te staan voor de opleiding Geneeskunde om deel te kunnen nemen.

 • 7. Deelname selectiedag

  Je hoeft je niet apart aan te melden voor de selectieprocedure. Je verzoek tot inschrijving in Studielink is automatisch je aanmelding voor de selectie.

  De selectiedag vindt in principe plaats op een locatie in Amsterdam (tenzij overheidsmaatregelen ons tot een alternatieve procedure dwingen). Meer informatie over de locatie en tijden ontvang je in de e-mails van 18 en/of 29 januari (zie 10. Tijdspad).

  Het is níet mogelijk om online deel te nemen aan de selectie of op een andere dag dan hierboven beschreven. Indien je je inschrijft voor de opleiding Geneeskunde UvA is het dus van belang dat je deze dag beschikbaar bent. Er is geen inhaal- of herkansingsmogelijkheid.

  Deelname aan de selectie impliceert dat je fit genoeg bent om de selectietests te ondergaan. Is er sprake van uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden die van negatieve invloed kunnen zijn op de toetsprestatie? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de selectiecommissie. De selectiecommissie kan je in bepaalde gevallen vragen om een verklaring als bewijsmateriaal.  Als je afwezigheid geoorloofd is dan zal de selectiecommissie jouw afmelding voor de selectiedag honoreren. Je behoudt dan je historische deelnamekans en je kunt je aanmelden voor de selectieprocedure Geneeskunde UvA van een volgend studiejaar.

  We beoordelen de onderdelen van de selectie voor alle kandidaten op dezelfde manier; er wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden voorafgaand aan of tijdens het maken van de onderdelen.

  Deelname met functiebeperking

  Heb je een functiebeperking, chronische ziekte, ad(h)d, autisme, dyslexie of een andere aandoening die maakt dat je meer tijd nodig hebt voor het maken van een toets? Dan kun je extra tijd krijgen voor de selectietoetsen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de UvA. Stuur in dat geval uiterlijk 24 januari 2024 een verklaring naar SelectieGeneeskundeUvA@amsterdamumc.nl.

  Deze verklaring moet door een GGZ-instelling, particulier psycholoog, psychiater of huisarts afgegeven zijn. Ook moet de verklaring de gestelde diagnose en eventuele behandeling bevatten die gericht is geweest op de functiebeperking. Voor niet-chronische functiebeperkingen moet de medische verklaring niet eerder dan juli 2022 afgegeven te zijn.

  Verzoeken die na 24 januari 2024 ingestuurd worden kunnen niet meer in behandeling worden genomen, omdat de indeling dan definitief is gemaakt. Je ontvangt dan geen extra tijd voor het maken van de toetsen. 

  Let op! Je aanvraag voor extra tijd geldt alléén voor deze selectietoetsen. Als je te zijner tijd gaat studeren en je wilt extra tijd voor tentamens etc., vraag dit dan opnieuw aan. Hieronder vind je meer informatie over studeren met een functiebeperking.

  Deelname in Curaçao

  Er is een mogelijkheid om de selectietoetsen in Curaçao te maken, bijvoorbeeld als inwoner van de Overzeese Rijksdelen. Je maakt dezelfde toetsen en op dezelfde dag (10 februari 2024) als de kandidaten die in Nederland deelnemen. Indien je de selectietoetsen in Curaçao wilt maken dien je dit uiterlijk 15 januari 2024 door te geven via SelectieGeneeskundeUvA@amsterdamumc.nl.

  Kandidaten die zich (op tijd) hebben aangemeld krijgen in de e-mails van 18 en/of 29 januari meer informatie over de locatie, tijden e.d. in Curaçao (zie 10. Tijdspad). Verzoeken die ná 15 januari 2024 worden ingediend kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Je wordt dan automatisch ingedeeld op de toets locatie in Amsterdam.

 • 8. Inhoud selectieprocedure

  De selectieprocedure Geneeskunde UvA bestaat uit 2 toetsen. Je maakt als kandidaat beide toetsen op dezelfde dag. Alleen voor toets 1 krijg je vooraf studiestof opgegeven ter voorbereiding. De toetsen worden afgenomen in het Nederlands, ook als de studiestof in het Engels is.

  Toets 1

  Het vermogen om je een substantiële hoeveelheid biomedische kennis eigen te maken wordt getest in toets 1. Bij deze toets wordt gekeken of je het bestuderen van online aangeboden studiemateriaal kan inplannen in je eigen studeerschema. Deze test is daarmee  een studievaardighedentoets, waarbij onder andere gekeken wordt of je hoofdzaken van bijzaken kunt onderscheiden, of je logisch kunt redeneren en of je oog hebt voor detail. Voldoende motivatie en goede studieplanningsvaardigheden zijn belangrijk om deze toets succesvol af te kunnen ronden. Informatie betreffende online vragensessies over de studiestof, voorafgaande aan de selectiedagen, zal tijdig gecommuniceerd worden.

  De datum waarop de studiestof beschikbaar gesteld wordt aan de ingeschreven kandidaten vind je bij 10. Tijdspad.

  Toets 2

  In deze toets testen we het vermogen om vwo-basiskennis over natuurwetenschappelijke principes toe te passen in een medisch-biologische context. Een deel van de vragen gaat over medische onderwerpen die het afgelopen jaar (gerekend vanaf de selectiedag) in het nieuws geweest zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van (online) nieuwsbronnen die voor iedereen gratis beschikbaar zijn. Voor deze toets is geen specifieke voorbereiding noodzakelijk. Heb je een sterk analytisch denkvermogen en volg je de medische actualiteit, dan scoor je meestal goed op deze toets.

  Over de toetsvragen (van beide toetsen) kan niet worden gecorrespondeerd. Inzage in de toets en toetsresultaten is niet mogelijk.

  Het is niet toegestaan om tijdens de toetsen gebruik te maken van BINAS of welke andere schriftelijke of digitale informatiebron dan ook. De Faculteit der Geneeskunde van de UvA maakt tijdens de selectie géén gebruik van Tracks A/B, motivatiebrieven of andere onderdelen die hier niet benoemd zijn (maar mogelijk wel onderdeel uitmaken van selectieprocedures bij andere Geneeskunde faculteiten). Iedere faculteit heeft zijn eigen selectieprocedure en -onderdelen.

  Alleen voor kandidaten die exact dezelfde somscore behalen voor toets 1 en 2, maakt hun cijferlijst onderdeel uit van de selectieprocedure. Zie meer informatie over de cijferlijst onder het kopje 'Bepalen rangnummer' onder 9. Uitslag, rangnummer en plaatsing.

 • 9. Uitslag, rangnummer en plaatsing

  Bepalen rangnummer

  De scores van beide toetsen worden (na weging) per selectiedag gestandaardiseerd door transformatie naar een z-score, die worden opgeteld tot een somscore. De somscores per kandidaat bepalen de uiteindelijke rangnummering. 

  Kandidaten die een identieke somscore behalen voor toets 1 en 2 krijgen hierover uiterlijk 1 maart 2024 bericht, waarna zij tot uiterlijk 18 maart 2024 de tijd hebben om een gewaarmerkte cijferlijst van hun (vwo) vooropleiding digitaal (scan) aan te leveren. Omdat de kans op identieke toetsresultaten zeer klein is, wordt dit alléén opgevraagd bij kandidaten die het betreft. 

  Een gewaarmerkte kopie is een kopie van je cijferlijst met een officieel stempel van je vooropleiding en een handtekening van de opleiding erop. Een kopie kan je (op vertoon van de officiële cijferlijst) krijgen bij bijvoorbeeld je oude middelbare school of van het Service en Informatiecentrum van de UvA.

  Alleen kandidaten die uiterlijk 1 maart 2024 hierover bericht hebben ontvangen, moeten deze cijferlijst als digitale scan aanleveren bij de Selectiecommissie. Krijg je dat bericht op 1 maart 2024 dan zal geen nadere informatie over de (eind)uitslag van de toetsen gegeven worden. Die informatie ontvangen alle kandidaten tegelijk op 15 april 2024.

  Uitslag selectie

  Alle kandidaten die hebben deelgenomen aan de selectie ontvangen 15 april 2024 via een mail vanuit Studielink bericht met de definitieve uitslag. Deze bestaat uit een rangnummer op basis van de behaalde eindscore zoals hierboven beschreven. In dezelfde week ontvang je vanuit de Selectiecommissie een e-mail met toelichting over de somscores en de vastgestelde rangnummering.

  Kandidaten die niet hebben deelgenomen aan de selectie, ontvangen in april 2024 een ‘no-show bericht’. Deze kandidaten zijn hun selectiepoging aan de UvA-Amsterdam UMC voor de opleiding Geneeskunde kwijt.

  Over de scores en de einduitslag van de selectie kan niet worden gecorrespondeerd. Inzage in de toets/beoordelingen is niet mogelijk.

  Plaatsing

  Je krijgt op basis van je rangnummer al dan niet een opleidingsplaats aangeboden via een e-mail uit Studielink. Krijg je een opleidingsplaats aangeboden, dan moet je die binnen 14 dagen accepteren. Doe je dat niet, dan wordt de opleidingsplaats aan de eerstvolgende kandidaat aangeboden. De laatste plaatsen kunnen in september 2024 nog aangeboden worden.

  Volg de instructies op die je krijgt van Studielink en/of van de UvA.

 • 10. Tijdspad

  Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig informeren naar deadlines en verplichte acties over deelname. Sla de data uit dit Tijdspad goed op.

  13 januari

  Tijdens de selectie kick-off op zaterdag 13 januari in het Amsterdam UMC, locatie AMC krijg je als studiekiezer handvatten om je goed voor te bereiden op de selectiedag. Deelname aan de kick-off is geheel vrijwillig. De studiestof van de selectietoets wordt niet behandeld. Meer informatie over inschrijven volgt.

  Uiterlijk 15 januari 2024: Aanmelding via Studielink

  Je hebt je uiterlijk 15 januari 2024 ingeschreven voor de opleiding Bachelor Geneeskunde AMC-UvA via Studielink. Je ontvangt een bevestiging per e-mail met je UvAnetID (studentnummer). Activeer deze direct, want je UvAnetID is van belang tijdens de hele selectieprocedure. Krijg je binnen 24 uur geen bevestiging met je UvAnetID, neem dan contact op met de Central Student Service Desk.

  18 januari 2024

  Je ontvangt van ons per e-mail een bevestiging van je inschrijving voor de selectie, informatie over de toetsafname, de eerste acties die je moet nemen voor de selectieprocedure en alvast de tijd en plaats waar je het online studiemateriaal vindt.*

  19 januari 2024

  De studiestof van toets 1 is beschikbaar. Je hebt een actieve UvAnetID nodig om de studiestof in te zien. Zorg er dus voor dat deze vooraf geactiveerd is en werkt (vragen over je UvAnetID kun je stellen aan de Central Student Service Desk).

  24 januari 2024

  Deadline voor het aanvragen van extra tijd in verband met een functiebeperking. Zie voor meer informatie 6. Deelname Selectiedagen.

  29 januari 2024

  Je ontvangt van ons de uitnodiging en informatie over de selectiedag per e-mail*.

  Donderdag 1 februari en dinsdag 6 februari 2024, 17.00-18.00 uur

  Vragenuurtjes over de studiestof van selectietoets 1.
  Tijdens deze vragenuurtjes kunnen kandidaten eventuele vragen stellen aan docenten over de studiestof van selectietoets 1. Het zijn géén colleges; ze zijn alleen bedoeld voor het stellen van inhoudelijke vragen aan de docenten over de aangeboden studiestof. Op de Canvaspagina en in de e-mails die alle kandidaten ontvangen staat meer informatie en de Zoom-link.

  10 februari 2024: Selectiedag

  De Selectiedag vindt plaats op  zaterdag 10 februari 2024.

  1 maart 2024

  De deadline voor het aanvragen van een vrijstelling voor één of meerdere van de vier exacte vakken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen van de vrijstelling.

  Kandidaten met een identieke somscore voor Toets 1 en 2 ontvangen bericht en het verzoek om hun cijferlijst aan te leveren. Deadline 18 maart, zie kopje "Bepalen rangnummer" onder 8. Uitslag, rangnummer en plaatsing.

  15 april 2024

  Je ontvangt bericht vanuit Studielink met jouw rangnummer en het plaatsingsproces gaat van start *.

  Je ontvangt bovendien vanuit de Selectiecommissie per e-mail toelichting over de rangnummering *.

  28 april 2024 

  De deadline voor het accepteren van je aangeboden opleidingsplaats indien je tot de direct geplaatste kandidaten behoort; dit zijn de kandidaten die op 15 april 2024 vernomen hebben dat ze een plaatsbaar rangnummer hebben gekregen. Kandidaten die pas op een later moment geplaatst worden, krijgen 14 dagen de tijd om hun plaats te accepteren.

  15 juli 2024

  Je moet vóór 15 juli voldoen (in Studielink) aan de toelatingseisen van de opleiding, of je hebt vóór 15 juli uitstel aangevraagd via dit contactformulier.

  * Heb je na deze data geen bericht per e-mail ontvangen? Neem dan zelf contact op met de opleiding via SelectieGeneeskundeUvA@amsterdamumc.nl.

Na (voorwaardelijke) toelating

Volg deze stappen als je een plaatsbaar rangnummer hebt ontvangen, of verwacht deze nog te krijgen, en je opleidingsplaats hebt geaccepteerd.

Reglementen

De eisen waaraan selectie voor fixusopleidingen moeten voldoen zijn vastgelegd in de wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Regeling aanmelding en toelating hoger Onderwijs (Ratho). Ook zijn de Regelingen en reglementen onderwijs UvA van toepassing.