Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

De bachelor Hebreeuwse taal en cultuur duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

Het eerste jaar

 • In het eerste jaar krijg je drie keer per week intensief taalverwervingsonderwijs Modern Hebreeuws. Daarbij wordt een stevig beroep gedaan op je discipline. In de mediatheek oefen je bijvoorbeeld zelfstandig met geluids- en beeldmateriaal.
 • Daarnaast krijg je inleidende colleges op het gebied van de joodse cultuur, religie en geschiedenis.
 • In grotere hoorcolleges sta je stil bij belangrijke vragen als  ‘wat is wetenschap?’ of ‘waar komt mijn vakgebied eigenlijk vandaan?’ en ‘wat maakt een onderzoeksvraag maatschappelijk relevant?’
 • In praktijkgerichte colleges leer je de skills die horen bij het doen van onderzoek.
 • Na het eerste jaar beheers je de basis van het Hebreeuws en ben je een aanstormend geesteswetenschapper met gedegen kennis van de joodse studies op inleidingsniveau.

Het tweede en derde jaar

Na je eerste jaar kies je voor een van de volgende majoren: 

Major Joodse studies en Hebreeuws

 • De major Hebreeuws en Joodse studies richt zich op de culturele en intellectuele geschiedenis van het Jodendom vanaf de late Oudheid tot heden. De historische inhoud wordt telkens behandeld naar aanleiding van actuele vragen, en vanuit het verleden worden lijnen doorgetrokken naar hedendaagse ontwikkelingen in het Jodendom.
 • Daarnaast ga je verder met een intensief taalverwervingstraject en leer je gebruik te maken van Hebreeuwse geschreven of gesproken bronnen bij de analyse van historische en contemporaine vraagstukken. Je wordt een deskundige op het gebied van Joodse studies, het Hebreeuws en het wijdere Midden-Oosten. 
 • Je studie sluit je af met een scriptie waarin je je kennis van het Hebreeuws combineert met je analytische en theoretische capaciteiten.

Major Middle Eastern Studies

 • De major Middle Eastern Studies leidt je op tot een Midden-Oostendeskundige met een bredere oriëntatie. In deze major krijg je geen taalverwerving meer; wel krijg je in plaats daarvan meer analytisch-theoretische vakken op het gebied van politiek, godsdienst en conflict.
 • De major Middle Eastern Studies is volledig Engelstalig om je optimaal voor te bereiden op een toekomst in een internationale context.
 • Je studeert af in een interdisciplinair onderzoeksproject.

Een overzicht van de vakken van Hebreeuwse taal en cultuur vind je in de digitale UvA Studiegids:

UvA Studiegids: Hebreeuwse taal en cultuur

Tijdsbesteding en toetsvormen

Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

 • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
 • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
 • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

Studiebegeleiding en BSA