Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Hebreeuwse taal en cultuur
Vergelijk

Studieprogramma

De bachelor Hebreeuwse taal en cultuur duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

Uniek in Nederland: dubbele major

Aan de UvA heb je als student in de taal-, cultuur- en regiostudies de mogelijkheid om naast je bachelor (180 EC) een tweede talenmajor te volgen (72 EC). Deze tweede major versterkt het interdisciplinaire karakter van je opleiding en geeft je een voorsprong op de arbeidsmarkt. De mogelijkheid van een tweede talenmajor is uniek in Nederland.

Meer over de dubbele talenmajor

 • Het eerste studiejaar

  In het eerste jaar krijg je drie keer per week intensief taalverwervingsonderwijs Modern Hebreeuws. Daarbij wordt een stevig beroep gedaan op je discipline. In de mediatheek oefen je bijvoorbeeld zelfstandig met geluids- en beeldmateriaal. Daarnaast krijg je inleidende colleges op het gebied van de joodse cultuur, religie en geschiedenis. In grotere hoorcolleges sta je stil bij belangrijke vragen als  ‘wat is wetenschap?’ of ‘waar komt mijn vakgebied eigenlijk vandaan?’ en ‘wat maakt een onderzoeksvraag maatschappelijk relevant?’ In praktijkgerichte colleges leer je de skills die horen bij het doen van onderzoek. Na het eerste jaar beheers je de basis van het Hebreeuws en ben je een aanstormend geesteswetenschapper met gedegen kennis van de joodse studies op inleidingsniveau.

 • Het tweede en derde studiejaar

  Na je eerste jaar kies je voor een van de volgende majoren: 

  Major Joodse studies en Hebreeuws
  De major Hebreeuws en Joodse studies richt zich op de culturele en intellectuele geschiedenis van het Jodendom vanaf de late Oudheid tot heden. De historische inhoud wordt telkens behandeld naar aanleiding van actuele vragen, en vanuit het verleden worden lijnen doorgetrokken naar hedendaagse ontwikkelingen in het Jodendom. Daarnaast ga je verder met een intensief taalverwervingstraject en leer je gebruik te maken van Hebreeuwse geschreven of gesproken bronnen bij de analyse van historische en contemporaine vraagstukken. Je wordt een deskundige op het gebied van Joodse studies, het Hebreeuws en het wijdere Midden-Oosten. Je studie sluit je af met een scriptie waarin je je kennis van het Hebreeuws combineert met je analytische en theoretische capaciteiten.

  Major Middle Eastern Studies
  De major Middle Eastern Studies leidt je op tot een Midden-Oostendeskundige met een bredere oriëntatie. In deze major krijg je geen taalverwerving meer; wel krijg je in plaats daarvan meer analytisch-theoretische vakken op het gebied van politiek, godsdienst en conflict. De major Middle Eastern Studies is volledig Engelstalig om je optimaal voor te bereiden op een toekomst in een internationale context. Je studeert af in een interdisciplinair onderzoeksproject.

  Jiddisj
  In het tweede en derde studiejaar is het bij beide majoren mogelijk om in je keuzeruimte taalverwerving Jiddisj te volgen.

Hoe is het om een taal te studeren?

Durf je te onderscheiden, durf te kiezen voor taal. Je krijgt er een wereld bij. In deze video leggen huidige studenten uit wat het zo interessant en leuk maakt om een talenstudie te volgen.

Studieschema

Let op:  Dit is het studieschema van het programma van de major Joodse studies en Hebreeuws. Het studieschema van de major Middle Eastern Studies vind je in de studiegids.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Jodendom
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Modern Hebrew Language Acquisition 1
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Modern Hebrew Language Acquisition 2
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • De wereld van de mens: Inleiding in de geesteswetenschappen
  2—3
  12
 • De wereld in delen: Inleiding regiostudies
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Modern Hebrew Language Acquisition 3
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Cultuur en maatschappij in het moderne Midden-Oosten
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Modern Hebrew Language Acquisition 4
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • In the beginning: Biblical Hebrew
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Wetenschapsfilosofie (Nationale identiteit, grenzen, territorialiteit)
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • 3000 jaar Hebreeuws: taal, proza en poëzie 1
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • 3000 jaar Hebreeuws: taal, proza en poëzie 2
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Literatures of the Modern Middle East
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • The Bischoffsheim’s Ulpan `Ivrit-Rama Dalet (Hebrew intensive course C1) & Reading List
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Vrije keuze: Buitenlandprogramma
  4—6
  30
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Culture and Catastrophe: a German and Jewish History
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Bible (+ source texts)
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Not in Heaven: Fundamentals of Jewish Philosophy
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Vrije keuze
  1—5
  30
 • Bachelorscriptie in Hebreeuwse taal en cultuur
  5—6
  12
UvA Studiegids: Bachelor Hebreeuwse taal en cultuur
 • Minor en keuzeruimte

  In het tweede en derde jaar van de opleiding krijg je 54 studiepunten (EC) om naar eigen inzicht in te vullen. Hiervan zijn 12 studiepunten bestemd voor een opleidingsgebonden keuzevak. Voor de overige 42 EC heb je meerdere opties.

  Keuzevakken

  In principe kun je elk vak als keuzevak volgen. Een vak van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs een andere universiteit. De meeste opleidingen bieden aparte keuzevakken aan.

  Keuzeruimte in je bachelor

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep.

  Bekijk alle minoren

  Minor Educatie

  Je kunt tijdens je bachelor een lesbevoegdheid halen. Je volgt dan de minor Educatie (30 EC) bij de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO). De minor combineert een theoretische opleiding met een stage op een middelbare school. Op je bachelordiploma krijg je de aantekening dat je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid hebt behaald. Als je vervolgens een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, doe je eerst een master op je vakgebied en daarna de Lerarenopleiding van 30 EC. Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, is de Lerarenopleiding na je master 60 EC.

  Meer over de minor Educatie
 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  Tijdens een stage doe je werkervaring op, bouw je je netwerk uit en krijg je een indruk van de mogelijkheden binnen een organisatie, en van wat voor werk bij jou past. Studenten Hebreeuws lopen bijvoorbeeld stage bij:

  • het Joods Historisch Museum
  • de bibliotheek  Ets Haim/Livraria Montezinos
  • de Bibliotheca Rosenthaliana
  • de Israëlische ambassade in Nederland
  • de Nederlandse amabassade in Tel Aviv

  Een stage of een studieverblijf in het buitenland is altijd een verrijking van je studietijd én je cv. Je bouwt een internationaal netwerk op en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

  Meer over stage lopen

  Internationaal studeren

  De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s, waardoor je een periode in het buitenland kunt studeren.

  De opleiding Hebreeuws onderhoudt nauwe contacten met universiteiten in Israël. Om je de taal en cultuur eigen te maken, is het aan te raden om een deel van je studie in Israël te volgen (mits de plaatselijke situatie dit toelaat). Gevorderde studenten kunnen een jaar of een deel daarvan in Jeruzalem studeren. Daarnaast kun je onder gunstige voorwaarden een praktische zomercursus Hebreeuws volgen.

  Er zijn beurzen beschikbaar om een zomercursus Hebreeuws aan een Israëlische universiteit te volgen, of een heel semester in Israël te studeren.

  Studeren in het buitenland
 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

  Meer over het Honoursprogramma
 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.
  Lees meer over studiebegeleiding en BSA

Studeren in deeltijd

Je kunt deze bachelor ook in deeltijd studeren. Je volgt dan dezelfde vakken als de voltijdstudenten, maar je hebt minder vakken per studiejaar en je behaalt 30 EC per studiejaar (voltijdstudenten: 60 EC). Deeltijdstudenten ronden deze opleiding in zes jaar af. Net als voor voltijdstudenten geldt er een bindend studieadvies (BSA): in het eerste studiejaar moet je minimaal 24 EC behaald hebben om je opnieuw te kunnen inschrijven voor het tweede studiejaar. Het collegegeld voor een deeltijdopleiding ligt iets lager dan het tarief voor voltijdopleidingen, zie ook Collegegeld. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.