Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De bachelor Hebreeuws omvat cursussen in taalverwerving modern Hebreeuws in zowel spraak als schrift. Onderdeel van de opleiding is een semester studeren in Israël of Praag. Naast Modern Hebreeuws krijg je ook Bijbels Hebreeuws en vakken waarin andere klassieke Hebreeuwse bronnen worden aangeboden. Ook wordt er veel aandacht besteed aan joodse cultuur.

De bachelor Hebreeuwse taal en cultuur duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

 • Het eerste studiejaar

  In het eerste jaar krijg je drie keer per week intensief taalverwervingsonderwijs Modern Hebreeuws. Daarbij wordt een stevig beroep gedaan op je zelfdiscipline, zo oefen je bijvoorbeeld zelfstandig met geluids- en beeldmateriaal. Daarnaast krijg je inleidende colleges op het gebied van de joodse cultuur, religie en geschiedenis. In grotere hoorcolleges sta je stil bij belangrijke vragen als  ‘wat is wetenschap?’ of ‘waar komt mijn vakgebied eigenlijk vandaan?’ en ‘wat maakt een onderzoeksvraag maatschappelijk relevant?’ In praktijkgerichte colleges leer je onderzoeksvaardigheden. Na het eerste jaar beheers je de basis van het Hebreeuws en ben je een aanstormend geesteswetenschapper met een stevige basiskennis van de joodse studies.

 • Het tweede en derde studiejaar

  Na je eerste jaar kies je voor één van de volgende majoren:  

  Major Joodse studies en Hebreeuws 

  Na het eerste jaar richt de major Joodse studies en Hebreeuws zich op de culturele en intellectuele geschiedenis van het jodendom vanaf de late oudheid tot heden. De historische inhoud wordt telkens behandeld naar aanleiding van actuele vragen, en vanuit het verleden worden lijnen doorgetrokken naar hedendaagse ontwikkelingen in het Jodendom. 
  Daarnaast ga je verder met een intensief taalverwervingstraject en leer je gebruik te maken van Hebreeuwse geschreven of gesproken bronnen bij de analyse van historische en hedendaagse vraagstukken.  

  In het tweede semester van het tweede jaar wordt van je verwacht dat je een semester in het buitenland (Israël of Praag) studeert, waarin je jouw kennis van het Hebreeuws verdiept en tegelijkertijd internationale ervaring opdoet. 

  Je wordt een deskundige op het gebied van Joodse studies, het Hebreeuws en het Midden-Oosten. Je sluit je studie af met een scriptie waarin je je kennis van het Hebreeuws combineert met je analytische en theoretische capaciteiten. 

  Major Middle Eastern Studies 

  De major Middle Eastern Studies leidt je op tot een Midden-Oostendeskundige met een bredere oriëntatie. In deze major krijg je geen taalverwerving meer; in plaats daarvan krijg je meer analytisch-theoretische vakken op het gebied van politiek, godsdienst en conflict. De major Middle Eastern Studies is volledig Engelstalig om je optimaal voor te bereiden op een toekomst in een internationale context. Je studeert af in een interdisciplinair onderzoeksproject. 

  Jiddisch 

  In het tweede en derde studiejaar is het bij beide majoren mogelijk om in je keuzeruimte taalverwerving Jiddisch te volgen. 

Hoe is het om een taal te studeren?

Durf je te onderscheiden, durf te kiezen voor taal. Je krijgt er een wereld bij. In deze video leggen huidige studenten uit wat het zo interessant en leuk maakt om een talenstudie te volgen.

Studieschema

Major Joodse studies en Hebreeuws

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Jodendom
  Blok 1
  6
 • Modern Hebrew Language Acquisition 1
  Blok 1
  6
 • Modern Hebrew Language Acquisition 2
  Blok 2
  6
 • De wereld van de mens: Inleiding in de geesteswetenschappen
  Blok 2
  Blok 3
  12
 • De wereld in delen: Inleiding regiostudies
  Blok 4
  6
 • Modern Hebrew Language Acquisition 3
  Blok 4
  6
 • Cultuur en maatschappij in het moderne Midden-Oosten
  Blok 5
  6
 • Modern Hebrew Language Acquisition 4
  Blok 5
  6
 • In the beginning: Biblical Hebrew
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Wetenschapsfilosofie (Nationale identiteit, grenzen, territorialiteit)
  Blok 1
  6
 • 3000 jaar Hebreeuws: taal, proza, poëzie 1
  Blok 1
  6
 • 3000 jaar Hebreeuws: taal, proza, poëzie 2
  Blok 2
  6
 • Literatures of the Modern Middle East
  Blok 2
  6
 • The Bischoffsheim’s Ulpan `Ivrit-Rama Dalet (Hebrew intensive course C1) & Reading List
  Blok 3
  6
 • Buitenlandverblijf Joodse studies en Hebreeuws
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  30
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Culture and Catastrophe: a German and Jewish History
  Blok 1
  6
 • Bible (+ source texts)
  Blok 2
  6
 • Not in Heaven: Fundamentals of Jewish Philosophy
  Blok 4
  6
 • Vrije keuze
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  30
 • Bachelorscriptie Hebreeuwse taal en cultuur
  Blok 5
  Blok 6
  12
Verplicht vak
Keuzevak
UvA Studiegids: Major Joodse studies en Hebreeuws

Major Middle Eastern Studies

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Jodendom
  Blok 1
  6
 • Modern Hebrew Language Acquisition 1
  Blok 1
  6
 • Modern Hebrew Language Acquisition 2
  Blok 2
  6
 • De wereld van de mens: Inleiding in de geesteswetenschappen
  Blok 2
  Blok 3
  12
 • De wereld in delen: Inleiding regiostudies
  Blok 4
  6
 • Modern Hebrew Language Acquisition 3
  Blok 4
  6
 • Cultuur en maatschappij in het moderne Midden-Oosten
  Blok 5
  6
 • Modern Hebrew Language Acquisition 4
  Blok 5
  6
 • In the beginning: Biblical Hebrew
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Wetenschapsfilosofie (Nationale identiteit, grenzen, territorialiteit)
  Blok 1
  6
 • The Middle East: History, Politics and Economy
  Blok 1
  6
 • Literatures of the Modern Middle East
  Blok 2
  6
 • Sex, Gender and Islam in Middle Eastern Politics
  Blok 2
  6
 • Middle Eastern Literature and Society (Reading List Translated Literature)
  Blok 3
  6
 • Travel, Nostalgia and Cultures of Resistance in the Mediterranean
  Blok 4
  6
 • Zion: Religion and Politics in Judaism and Israel
  Blok 4
  6
 • Heroes and Villains of the Middle East: Ancient and Modern
  Blok 5
  6
 • Sharia and Halakha and the Modernization of Religious Law
  Blok 5
  6
 • Team Research Project
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • The Mediterranean and Europe: Contacts, Conflicts, Confluences
  Blok 1
  6
 • Bible and Quran
  Blok 2
  6
 • Middle East: Seminar
  Blok 4
  6
 • Free-choice electives
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  30
 • Bachelorscriptie Midden-Oostenstudies
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12
Verplicht vak
Keuzevak
UvA Studiegids: Major Middle Eastern Studies
 • Minor en keuzeruimte

  In het derde studiejaar heb je een keuzeruimte van 30 EC die je naar eigen inzicht kunt invullen. Dit kun je doen met verschillende losse vakken, maar ook met een minor: een samenhangend onderwijsprogramma op een ander vakgebied dan je major. Zo kun je de opleiding nog meer laten aansluiten bij je eigen interesses.

  Keuzevakken

  In principe kun je elk vak als keuzevak volgen. Een vak van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs een andere universiteit. De meeste opleidingen bieden aparte keuzevakken aan.

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep.

  Minor Educatie

  Je kunt tijdens je bachelor een lesbevoegdheid halen. Je volgt dan de minor Educatie (30 EC) bij de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO). De minor combineert een theoretische opleiding met een stage op een middelbare school. Op je bachelordiploma krijg je de aantekening dat je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid hebt behaald. Je mag dan lesgeven in de onderbouw van havo-vwo en het gehele vmbo.

  Als je vervolgens een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, doe je eerst een master op je vakgebied en daarna de Lerarenopleiding van 30 EC. Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, is de Lerarenopleiding na je master 60 EC.

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  Tijdens een stage doe je werkervaring op, bouw je je netwerk uit en krijg je een indruk van de mogelijkheden binnen een organisatie, en van wat voor werk bij jou past. Studenten Hebreeuws lopen bijvoorbeeld stage bij:

  • het Joods Museum
  • de bibliotheek  Ets Haim/Livraria Montezinos
  • de Bibliotheca Rosenthaliana
  • de Israëlische ambassade in Nederland
  • de Nederlandse amabassade in Tel Aviv

  Een stage of een studieverblijf in het buitenland is altijd een verrijking van je studietijd én je cv. Je bouwt een internationaal netwerk op en vergroot je mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

  Internationaal studeren

  De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s, waardoor je een periode in het buitenland kunt studeren.

  De opleiding Hebreeuws onderhoudt nauwe contacten met universiteiten in Israël. Om je de taal en cultuur eigen te maken, is het aan te raden om een deel van je studie in Israël te volgen (mits de plaatselijke situatie dit toelaat). Gevorderde studenten kunnen een jaar of een deel daarvan in Jeruzalem studeren. Daarnaast kun je onder gunstige voorwaarden een praktische zomercursus Hebreeuws volgen.

  Er zijn beurzen beschikbaar om een zomercursus Hebreeuws aan een Israëlische universiteit te volgen, of een heel semester in Israël te studeren.

 • Dubbele bachelor en honoursprogramma

  Zoek je extra uitdaging? Dit kun je op verschillende manieren realiseren, bijvoorbeeld door te kiezen voor een tweede studie of door het honoursprogramma te volgen.

  Dubbele bachelor in de Geesteswetenschappen

  De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt de mogelijkheid om bij twee verschillende bachelors een diploma te halen. Door middel van vrijstellingen kun je de twee diploma's halen met een lagere effectieve studielast. Een dubbele bachelor is bedoeld voor gemotiveerde studenten die extra uitdaging en/of een breder perspectief zoeken tijdens hun studie.

  Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges. De rest van de tijd is voor zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

Studeren in deeltijd

Je kunt deze bachelor ook in deeltijd studeren. Je volgt dan dezelfde vakken als de voltijdstudenten, maar je hebt minder vakken per studiejaar en je behaalt 30 EC per studiejaar (voltijdstudenten: 60 EC). Deeltijdstudenten ronden deze opleiding in zes jaar af. Net als voor voltijdstudenten geldt er een bindend studieadvies (BSA): in het eerste studiejaar moet je minimaal 24 EC behaald hebben om je opnieuw te kunnen inschrijven voor het tweede studiejaar. Het collegegeld voor een deeltijdopleiding ligt iets lager dan het tarief voor voltijdopleidingen, zie ook Collegegeld. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.