Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Informatica

Studieprogramma

Informatica

Informatica is een voltijdstudie waarbij vanaf het begin een behoorlijke inspanning van je wordt verwacht. Je bent zo'n 40 uur per week met je studie bezig. Naast de contacturen besteed je de rest van de week volledig aan zelfstudie.

Elk studiejaar bestaat uit twee semesters die zijn opgedeeld in twee periodes van acht weken en een periode van vier weken. In de periode van vier weken wordt een projectvak gegeven. Hierin pas je theoretische kennis in een groepsproject toe.

 • Het eerste jaar

  Het eerste studiejaar is breed opgezet. Je maakt kennis met de belangrijkste onderwerpen uit de informatica en leert een aantal basisbegrippen, technieken en toepassingen van de informatietechnologie. 

  Je krijgt basisvakken informatica, zoals:

  • Programmeertalen (over het hele eerste jaar zie je er een stuk of tien verschillende)
  • Architectuur en computerorganisatie
  • Datastructuren
  • Besturingssystemen
  • Webprogrammeren en databases
  • Discrete wiskunde en logica
  • Lineaire algebra

  De begeleiding tijdens het eerste semester is intensief en er wordt een flinke inzet van je verwacht.

 • Het tweede jaar

  In je tweede jaar volg je vakken om de basiskennis, die je in het eerste jaar hebt opgedaan, te verdiepen. Je krijgt te maken met een breed spectrum aan informatica-onderwerpen. Om een goed beeld te kunnen vormen van mogelijke masteropleidingen worden er in het tweede jaar vakken en projecten aangeboden die voor die opleidingen kenmerkend zijn. Voorbeelden van vakken in het tweede jaar zijn:

  • Beeldbewerken
  • Concurrency en Parallel Programmeren
  • Graphics & Game Technologie
  • Algoritmen en Complexiteit
  • Networks and Network Security
  • Project Software Engineering
 • Het derde jaar

  Je derde jaar begin je met keuzeruimte, die je zelf kunt invullen met losse vakken of een minor. Daarna maak je een keuze uit twee van de volgende vakken: 

  • Theoretische aspecten van programmatuur
  • Compilerbouw
  • Moderne databases
  • Klassieke Cryptografie

  Je sluit je opleiding af met een afstudeerproject waar je een scriptie over schrijft. Je afstudeeronderzoek kun je bij een van de instituten op het Science Park uitvoeren of bij een van de bedrijven die met ons samenwerken. Bij een succesvolle afronding van alle vakken, krijg je de titel Bachelor of Science (BSc).

Studieprogramma 

Voor de opbouw van het curriculum download je het curriculum schema.

Download het curriculum schema

Digitale studiegids

In de studiegids vind je uitgebreide informatie over de vakken. Let op, dit is informatie over het huidige studiejaar.

Digitale studiegids

Onderwijsvormen

 • Hoorcolleges
  In hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je gelegenheid om vragen te stellen.
 • Werkcollege
  Tijdens een werkcollege oefen je met de stof die tijdens het hoorcollege is besproken. Dit doe je in kleinere groepen van ongeveer 25 studenten onder begeleiding van een docent of student-assistent.
 • (Computer) Practica
  (Computer) Practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten.
 • Project
  Tijdens een project ga je in een team van twee tot vijf studenten gedurende vier weken aan de slag om aan een specifieke opdracht te werken. Je wordt hierin begeleid door docenten en student-assistenten.

Actief meedoen

Wij vinden het belangrijk dat studenten actief participeren in het onderwijs. Daarom is er veel ruimte voor vragen en discussie. Ook vinden we het belangrijk dat je je keuzes kunt onderbouwen. Om dit te oefenen moet je regelmatig rapporteren over de beslissingen die je hebt gemaakt om tot een bepaalde oplossing te komen. De meeste colleges worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie.