Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Kunstmatige intelligentie

Studieprogramma

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie is een voltijdstudie. Je hebt ongeveer 16 contacturen en je bent om en nabij 40 uur per week met de opleiding bezig. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van twintig weken, die zijn opgedeeld in twee blokken van acht weken en een blok van vier weken.

Het eerste jaar

In het eerste studiejaar maak je kennis met de belangrijkste onderwerpen uit kunstmatige intelligentie. Je leert programmeren in Python en enkele andere talen zoals R, Prolog en C. Je volgt vakken in logica, wiskunde, cognitieve psychologie, webtechnieken en taalverwerking. Ook krijg je les over de recente toepassingen van kunstmatige intelligentie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de samenhang tussen verschillende onderwerpen binnen kunstmatige intelligentie. 

Aan het eind van elke semester doe je een project waar je opgedane kennis meteen toepast. Zo analyseer je  bijvoorbeeld patronen en maak je ze ook zichtbaar in het vak Data Analysis and Visualisation. De begeleiding in je eerste jaar is intensief en er wordt een flinke inzet van je verwacht.

Het tweede jaar

In het tweede studiejaar worden de onderwerpen uit het eerste jaar verbreed en verdiept. Aan de orde komen onder andere: 

 • Probability Theory and Statistics
 • Computersystemen
 • Computationele logica
 • Leren en beslissen
 • Natuurlijke taalmodellen en interfaces
 • Cognitve modelling
 • Beeldverwerken.

Je wordt geïntroduceerd in verschillende technieken van Machine Learning, zoals:

 • Lineaire regressie
 • Naive Bayes Classifiers
 • Beslisbomen
 • Clustering

Je leert de technieken uit de Machine Learning meteen toepassen bij het oplossen van praktische problemen die worden aangedragen door bedrijven en onderzoeksinstituten. Het eerste en tweede semester rond je af met een project waarin je met een groepje medestudenten een project uitvoert voor een bedrijf, een verslag maakt en een presentatie geeft.

Het derde jaar

In het eerste semester van het derde jaar volg verdiepende of verbredende keuzevakken, binnen de kunstmatige intelligentie of bij een andere opleiding. Minstens één van je keuzevakken moet gerelateerd zijn aan de kunstmatige intelligentie.

In het tweede semester volg je, naast nog één keuzevak, het vak Filosofie en AI en werk je aan je afstudeerproject waarin je een eigen wetenschappelijk onderzoen opzet en daar een scriptie over schrijft (de bachelorthesis). Voorbeelden van afstudeerprojecten zijn:                

 • Het onderscheiden van groente en fruit in de keuken
 • Het creëren van abstracte kunst (RoboMozart)
 • Het ontwikkelen van een zoekmethode voor het vinden van de juiste rechtsbronnen

Na afronding van alle vakken en de voltooiing van je bachelorsciptie krijg je de titel Bachelor of Science (BSc). 

Studieprogramma en digitale studiegids

Voor de opbouw van het curriculum ga je naar het studieprogramma en voor de inhoud van alle vakken kun je kijken in de digitale studiegids.

Studieprogramma

Digitale studiegids

Onderwijsvormen

Tijdens je studie krijg je te maken met de volgende onderwijsvormen:

 • Hoorcolleges
  In hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Werkcolleges
  Tijdens een werkcollege oefen je met de stof die tijdens het hoorcollege is besproken. Dit doe je in kleinere groepen van 20 - 25 studenten onder begeleiding van een tutor.
 • Practica
  (Computer)practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of tutoren.
 • Projecten
  Tijdens een project ga je in een team van twee tot vijf studenten vier weken aan de slag om aan een grote opdracht te werken. Je wordt hierin begeleid door docenten.

De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie. Daarnaast kunnen tussentijdse opdrachten ook meetellen voor je eindcijfer.