Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Kunstmatige intelligentie
Vergelijk

Studieprogramma

Het studieprogramma van de bachelor Kunstmatige intelligentie bestaat uit vakken op het gebied van cognitie, programmeren, logica, wiskunde, taal en spraak, intelligente systemen en natuurlijk kunstmatige intelligentie in het algemeen. Zo bouw je in drie jaar tijd een allround begrip op van (menselijke) intelligentie en leer hoe je elementen daarvan kunt gebruiken voor het ontwikkelen van zelflerende systemen en applicaties. Ook leer je technieken voor het herkennen van patronen in data. We besteden daarnaast aandacht aan het ontwikkelen van academische vaardigheden, oriëntatie op carrièremogelijkheden en de filosofische aspecten van kunstmatige intelligentie.

Opbouw studiejaar

Een studiejaar bestaat uit twee semesters die elk weer zijn opgedeeld volgens het 8-8-4 schema: twee blokken van acht weken gevolgd door een blok van vier weken. In de blokken van acht weken volg je doorgaans twee vakken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. In de blokken van vier weken doe je een project waarbij je de opgedane kennis meteen toepast. Daarnaast volg je het hele jaar door het practicum Academische Vaardigheden (jaar 1) of Oriëntatie Academische carrière (jaar 2). De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie. Daarnaast kunnen tussentijdse opdrachten ook meetellen voor je eindcijfer.

 • Jaar 1

  In het eerste jaar maak je kennis met de belangrijkste onderwerpen uit de kunstmatige intelligentie. Je leert programmeren in Python en enkele andere talen zoals R, Prolog en C. Je volgt vakken in logica, wiskunde, cognitieve psychologie, webtechnieken en taalverwerking. Ook krijg je les over de recente toepassingen van kunstmatige intelligentie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de samenhang tussen verschillende onderwerpen binnen kunstmatige intelligentie. Aan het eind van elke semester doe je een project waar je opgedane kennis meteen toepast. Zo analyseer je bijvoorbeeld patronen en maak je ze ook zichtbaar in het vak Informatievisualisatie

  Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie, is er in het eerste jaar veel aandacht voor studiebegeleiding.

 • Jaar 2

  In het tweede studiejaar volg je vakken die dieper ingaan op de onderwerpen uit het eerste jaar. Daarnaast wordt je geïntroduceerd in verschillende technieken van Machine Learning, zoals lineaire regressie, Naive Bayes Classifiers, beslisbomen en clustering. Deze technieken ga je meteen toepassen in bij het oplossen van praktische problemen die worden aangedragen door bedrijven en onderzoeksinstituten. Zo rond je het eerste én het tweede semester af door met medestudenten een project uit te voeren voor een bedrijf en hierover een verslag te maken te presenteren.

 • Jaar 3

  In het derde jaar heb je volop keuzeruimte. Gedurende het gehele eerste semester van het derde jaar volg je verdiepende of verbredende keuzevakken, binnen de kunstmatige intelligentie of bij een andere opleiding. In het tweede semester volg je, naast nog één keuzevak, het vak Filosofie en AI en werk je aan je afstudeerproject. Hiervoor zet je een eigen wetenschappelijk onderzoek op waarover je bachelorscriptie schrijft. Voorbeelden van afstudeerprojecten zijn:                

  • Het onderscheiden van groente en fruit in de keuken
  • Het creëren van abstracte kunst (RoboMozart)
  • Het ontwikkelen van een zoekmethode voor het vinden van de juiste rechtsbronnen

  Na afronding van alle vakken en de voltooiing van je bachelorscriptie krijg je de titel Bachelor of Science (BSc). 

Copyright: UvA
'Mensen zijn intelligente wezens. We kunnen leren, probleemoplossend denken, met elkaar communiceren en we zijn ook nog eens creatief. Deze eigenschappen maken de mens een speciaal soort. Wat Kunstmatige Intelligentie voor mij zo interessant maakt is de vraag hoe we deze intelligentie vertalen en meegeven aan computers. Hoe kunnen wij intelligentie creëren?' Studente Kunstmatige Intelligentie, Dionne Gantzert Lees het verhaal van Dionne en andere studenten
Eerstejaarsvak Inleiding Kunstmatige intelligentie

Wat verstaan we onder kunstmatige intelligentie en machine learning? Wat kan er nog niet met kunstmatige intelligentie en voor welke uitdagingen staat de maatschappij? Prof. Max Welling bespreekt het allemaal in het eerstejaars college Inleiding Kunstmatige intelligentie.

Keuzeruimte

Het eerste semester van het derde jaar bestaat uit vrije keuzeruimte (30 EC) die je helemaal zelf kunt invullen. Dit geeft je de kans om je kennis te verbreden of juist te verdiepen op een onderwerp waar je graag meer over wil leren. Ook kun je een stage doen van acht weken bij een bedrijf of andere organisatie. Maar je kunt deze tijd bijvoorbeeld ook gebruiken voor een uitwisseling naar het buitenland.

Studiebegeleiding

Tijdens je studie sta je er niet alleen voor.  Je krijgt in elke fase van je studie de persoonlijke begeleiding die past bij de specifieke vragen van dat moment.

Een typische week bij Kunstmatige Intelligentie

Kunstmatige Intelligentie aan de UvA is een voltijdstudie. Dat betekent dat je ongeveer 40 uur per week met de studie bezig bent. Hiervan volg je ongeveer 16 uur contactonderwijs. De rest van de tijd gebruik je voor zelfstudie of werk je met medestudenten aan een project. Je doet al je werk op en je eigen laptop, die je altijd bij je hebt. Bij Kunstmatige Intelligentie gebruiken we de volgende onderwijsvormen:

 • Hoorcolleges
  In hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Werkcolleges
  Tijdens een werkcollege oefen je met de stof die tijdens het hoorcollege is besproken. Dit doe je in kleinere groepen van 20 à 25 studenten onder begeleiding van een tutor.
 • Practica
  (Computer)practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of tutoren.
 • Projecten
  Tijdens een project ga je in een team van twee tot vijf studenten vier weken aan de slag om aan een grote opdracht te werken. Je wordt hierin begeleid door docenten.