Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De bachelor Media en cultuur duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

Het eerste studiejaar

In het eerste jaar, de propedeuse, oriënteer je je op het vakgebied.

 • Je volgt college over film, televisie en nieuwe media, waarbij de veranderingen van media in het heden en het verleden in kaart worden gebracht.
 • In het vak Media Research leer je hoe je zelf op een verantwoorde manier onderzoek doet. Hierbij kun je kiezen uit een aantal onderzoeksthema's.
 • Ook in andere vakken van het eerste jaar kun je zelf een accent leggen op een onderzoeksgebied van de opleiding Media en cultuur.
 • Daarnaast wordt aandacht besteed aan wetenschappelijk schrijven.
 • Je sluit de propedeuse af met een portfolio, dat je zelfgemaakte producten – essays, video’s of mediacollecties – inhoudt en weergeeft dat je de wetenschappelijke concepten kan toepassen om media kritisch te bestuderen.

Het tweede en derde studiejaar

In het tweede en derde jaar kun je zelf kiezen of je je vooral in film, televisie of een brede benadering van de hedendaagse mediacultuur wilt verdiepen. 

 • Afhankelijk van je eigen keuzes leer je bijvoorbeeld de verschillende stromingen en de meest belangrijke innovaties in de geschiedenis van film, televisie of andere media kennen.
 • Je krijgt inzicht in de maatschappelijke en culturele rol van de media en je leert films, televisieprogramma’s en nieuwe media kritisch analyseren en beoordelen.
 • Je verwerft kennis over de manier waarop verschillende media onze beleving van ruimte en tijd, van realiteit en virtualiteit vorm geven.
 • Tijdens het praktijkblok maak je met een kleine groep medestudenten een korte documentaire of een televisieprogramma. In dit blok pas je je onderzoeksvaardigheden toe, doe je beeldresearch en leer je werken met apparatuur en werk je in een studio.
 • Bovendien volg je het vak Wetenschapsfilosofie dat je breder inzicht geeft in de manier waarop academisch kennis tot stand komt en de wereld verandert.
 • Je sluit je bachelor af met een afstudeertraject van 18 EC.

Een overzicht van de vakken van Media en cultuur vind je in de UvA Studiegids:

UvA Studiegids: Media en cultuur

Onderwijsvormen

Per semester volg je een aantal vakken van 6 of 12 EC.

 • Tijdens hoorcolleges geeft de docent een overzicht van een onderwerp en licht de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
 • Tijdens kleinschalige werkcolleges voer je individueel of in kleine groepjes onderzoek uit onder begeleiding van een docent. Daarnaast discussieer je over de gelezen teksten met medestudenten en de docent.
 • In practica maak je, afhankelijk van het doel dat je stelt en het publiek dat je wilt bereiken, in een klein teamverband zelf een film, televisieprogramma of nieuwe-media applicatie.

Studiebegeleiding en BSA