Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Natuur- en Sterrenkunde
Vergelijk

Studieprogramma

Het studieprogramma van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde is zo opgebouwd dat je in de eerste twee jaar een stevige basis legt in de klassieke fysica en in de moderne natuurkunde. Je maakt ook kennis met sterrenkunde. Naast dat je analytisch en kritisch leert denken, wordt je wiskundekennis flink uitgebreid. Met invulling van je keuzevakken kun je er zelf voor kiezen om je te specialiseren in experimentele natuurkunde, theoretische natuurkunde of sterrenkunde.

Opbouw studiejaar

Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters die zijn opgedeeld in twee blokken van acht weken en een blok van vier weken. Je volgt doorgaans twee of drie vakken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. In het vierde blok heb je al je colleges op de VU locatie, tijdens de andere blokken volg je vakken op het Science Park van de UvA. De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie.

 • Jaar 1

  In het eerste jaar van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde maak je vooral kennis met uitdagende onderwerpen als:

  • speciale relativiteitstheorie
  • quantummechanica
  • sterrenkunde
  • elektrodynamica

  Je leert ook meteen in je eerste jaar al hoe je een goed onderzoek opzet en uitvoert en hoe je omgaat met apparatuur en geavanceerde computersoftware. In verschillende practica ga je aan de slag met de basisprincipes van het onderzoek. Naast de natuur- en sterrenkundige vakken volg je ook een flink pakket wiskundevakken, zoals calculus en lineaire algebra. In je tutorgroep word je door een ouderejaarsstudent begeleid in je studie. Het jaar wordt afgesloten met het practicumproject.

 • Jaar 2

  In het tweede jaar duik je steeds dieper in de natuur- en sterrenkunde. Ook wiskunde blijft een belangrijk onderwerp. Via keuzevakken begin je je al te specialiseren in experimentele natuurkunde, theoretische natuurkunde of sterrenkunde. Wil je een brede basis houden? Dan kun je ook vakken uit verschillende richtingen kiezen. Je volgt de vakken Research practicum en Reflectie op natuurkunde, waarbij je een stapje verder gaat in het zelfstandig onderzoek doen. Je werkt mee aan een of twee projecten bij een onderzoeksgroep naar keuze aan de UvA of de VU.

 • Jaar 3

  In het derde jaar kun je kiezen uit heel veel keuzevakken, een minor volgen bij een andere studie, of in het buitenland studeren. Met je keuzevakken bij de UvA en de VU bereid je je voor op een master. Je sluit het jaar af met het bachelorproject. Dit is een onderzoeksstage bij een wetenschappelijk instituut. Je rondt je opleiding af met een uitgebreid verslag over je onderzoek. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van de UvA en VU.

Copyright: Robin de Puy
Natuur- en Sterrenkunde is een geweldige studie omdat je leert hoe de wereld in elkaar zit, van het allerkleinste – de wereld van de elementaire deeltjes – tot aan het allergrootste – het volledige universum. Als dit je aanspreekt, moet je natuur en sterrenkunde komen studeren. Studente Natuur- en Sterrenkunde, Julia Schuring Lees het verhaal van Julia en andere studenten

Keuzeruimte

Meer dan de helft van het derde jaar bestaat uit vrije keuzeruimte (42 studiepunten), die je helemaal zelf kunt invullen. Dit geeft je de kans om je te specialiseren in een richting binnen de natuur- en sterrenkunde of je juist te verdiepen op een nieuw onderwerp waar je graag meer over wilt leren. Maar je kunt deze tijd bijvoorbeeld ook gebruiken voor een uitwisseling naar het buitenland.

Studiebegeleiding

Tijdens je studie sta je er niet alleen voor.  Je krijgt in elke fase van je studie de persoonlijke begeleiding die past bij de specifieke vragen van dat moment.

Dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde

Ben je op zoek naar een extra uitdaging en heb je naast wiskunde ook interesse in natuurkunde? Dan kun je kiezen voor de dubbele bachelor. 

Een typische week bij Natuur- en Sterrenkunde

Natuur- en Sterrenkunde is een voltijdstudie. Dat betekent dat je ongeveer 40 uur per week met je studie bezig bent. Een groot deel van je studie volg je een verplicht programma met vakken in natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde. Naarmate je verder komt in de studie, wordt ook een zelfstandigere werkhouding van je verwacht, waardoor je meer tijd aan zelfstudie besteedt. Bij Natuur- en Sterrenkunde gebruiken we de volgende onderwijsvormen:

 • Hoorcolleges
  In hoorcolleges licht een docent de stof die je thuis hebt bestudeerd toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Werkcolleges
  Tijdens werkcolleges oefen je in kleinere groepen van ongeveer 20 studenten onder begeleiding van een docent met de stof, die tijdens het hoorcollege is besproken.
 • Practica
  (Computer)practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten.
 • Projecten
  Tijdens een project werk je individueel of in een team van twee tot vijf studenten vier weken aan een grote opdracht. Je wordt begeleid door docenten.
Telescoop
Telescoop