Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Pedagogische wetenschappen
Opslaan in favorieten

Toelating en inschrijven

Doorloop alle onderstaande stappen om je in te schrijven voor de opleiding.

Heb je je vooropleiding in het buitenland gedaan? Dan volg je een ander inschrijfproces.

In september start je aan de UvA. Hoe ziet het onderwijs eruit? Lees de updates op de pagina voor aankomende/nieuwe studenten.

Inschrijfproces

 • 2. Check de toelatingseisen

  Vwo-diploma

  Met een vwo-diploma, ongeacht het profiel, kun je instromen in de bachelor Pedagogische wetenschappen. Ook een hbo-(propedeuse)diploma of een gelijkwaardig diploma voldoen.

  Engels komt goed van pas omdat veel van het studiemateriaal in deze taal is geschreven. Je hebt verder wiskundekennis nodig op 5 havo- of 6 vwo-niveau.

  Wiskunde

  Heb je lange tijd niets aan wiskunde gedaan of heb je helemaal geen wiskundekennis, dan raden we je aan dit voor de start van de studie op te halen. Lees meer over de mogelijkheden hiertoe via onderstaande verwijzing.

  Hbo-(propedeuse)diploma

  Met een hbo-propedeuse heb je ook toegang tot een universitaire bachelor. De opleiding stelt geen aanvullende eisen. De opleiding blijkt wel vaak te zwaar te zijn voor een hbo-propedeuse student. Je kunt ook je hbo-bachelor voltooien en gebruikmaken van een van de mogelijkheden om door te studeren in een universitair masterprogramma.

  Voor veel masterprogramma’s moet je een schakelprogramma volgen na het behalen van je hbo-bachelordiploma. Om toegang te krijgen tot het schakelprogramma van Pedagogische en Onderwijswetenschappen, moet je wiskunde op 5 havo- of 6 vwo-niveau hebben behaald.

  Colloquium Doctum

  Ben je 21 jaar of ouder en heb je onvoldoende vooropleiding? Via een colloquium doctum kun je eventueel alsnog toelating krijgen tot de opleiding. Zie voor meer informatie het kopje Colloquium doctum onderaan deze pagina.

  Vragen?

  Neem voor meer informatie over de aansluitmogelijkheden contact op met de studieadviseurs

 • 3. Check het collegegeld

  Bekijk voordat je je inschrijft de kosten die je kwijt gaat zijn aan het collegegeld. Hiervoor kun je de collegegeldmeter gebruiken en/of de informatiepagina over collegegeld bekijken. Let op: de collegegeldmeter werkt niet goed in Safari.

  Overige studiekosten

  Naast het collegegeld ben je gemiddeld tussen de € 50 en € 100 per maand kwijt aan boeken, excursies, een laptop en ander studiemateriaal. Houd tevens rekening met andere kosten zoals eten, openbaar vervoer en woonkosten als je op kamers gaat.

 • 5. Activeer je UvAnet ID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, ontvang je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

Na (voorwaardelijke) toelating

 • 7. Meld je aan voor vakken

  Eerstejaars bachelorstudenten hoeven zich voor het eerste semester van het eerste jaar niet aan te melden voor de vakken. Aanmelden voor het onderwijs van het tweede semester (en alle volgende studiejaren) is verplicht. Te zijner tijd ontvang je hierover per e-mail meer informatie van de onderwijsadministatie.

 • 8. Doe mee aan de introductiedag

  De opleiding begint met een introductiedag in de laatste week van augustus. Vervolgens wordt er in de eerste week van september een introductiekamp georganiseerd. In juni ontvang je per e-mail meer informatie hierover van de onderwijsadministratie.

 • 9. Vraag je collegekaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Na je voorwaardelijke toelating ontvang je van de centrale studentenadministratie van de UvA meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

 • Colloquium doctum

  Colloquium doctum is een wettelijke regeling die mensen van 21 jaar of ouder die onvoldoende vooropleiding hebben, de mogelijkheid biedt om tot een universitaire opleiding toegelaten te worden.

  Informatie 

  De inhoud van het Colloquium doctum is per opleiding en instelling verschillend. Wanneer u het examen met goed gevolg hebt afgelegd, hebt u dan ook uitsluitend toelating tot de aangevraagde opleiding aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) voor het studiejaar dat erop volgt.

  Het volledige Colloquium doctum (toelatingsexamen) voor Pedagogische wetenschappen (inclusief Universitaire PABO) en Onderwijswetenschappen bestaat uit een motivatiegesprek en het behalen van de vakken Wiskunde, Engels en Nederlands op VWO-niveau.
  Het staatsexamen VWO Wiskunde, Nederlands en/of Engels verleent vrijstelling voor de desbetreffende onderdelen, mits het behaalde cijfer 5.5 of hoger is. In geval van een VWO-certificaat dient naast het centrale examen tevens het eindcijfer van het betreffende vak een voldoende te zijn.

  Let op! Aanmelden voor de staatsexamens moet vóór 1 januari gebeuren.

  Heb je na het lezen van bovenstaande bijlage nog vragen? Neem dan contact op met het Onderwijsbureau van de opleiding Pedagogische wetenschappen.