Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De opleiding Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies is vrijwel geheel Spaanstalig. Je leert niet alleen zelf goed communiceren in het Spaans maar krijgt ook inzicht in het gebruik van de Spaanse taal in verschillende landen en situaties.

Je leert culturele producten als films, songs, cartoons en literatuur analyseren, en krijgt inzicht in de wijze waarop ze de samenleving weerspiegelen waarin ze zijn ontstaan. Daarnaast volg je vakken die meer op de arbeidsmarkt gericht zijn, zoals El español para fines específicos en Vertalen. Met een vloeiende beheersing van het Spaans en een grondige kennis van de Spaanstalige samenleving en cultuur word je deskundige op het gebied van Spanje en Latijns-Amerika.

Opbouw programma 

De opleiding start met een intensief taalverwervingsprogramma. Daarnaast volg je colleges over historische en hedendaagse ontwikkelingen in Spanje en Latijns-Amerika. Je bestudeert de taal, de literatuur en de cultuur in een maatschappelijke context. Ook studeer je een semester aan een Spaanse of Latijns-Amerikaanse universiteit. De opleiding biedt ruimte voor eigen invulling. Je kiest een minor of een stage op jouw eigen interessegebied. 

 • Het eerste studiejaar

  In het eerste jaar volg je een zeer intensief en inspirerend taalverwervingsprogramma, waarin allerlei aspecten van de Spaanstalige cultuur zijn geïntegreerd. Daarnaast krijg je colleges over historische en hedendaagse ontwikkelingen in Spanje en Latijns-Amerika.

  Bij alle vakken wordt gebruikgemaakt van gevarieerd lesmateriaal, zoals pers, internet, literatuur, muziek, film en wetenschappelijke artikelen. In het eerste semester volg je bovendien samen met studenten van andere opleidingen een algemeen vak over actuele discussies binnen de geesteswetenschappen; hieraan gekoppeld zijn praktijkgerichte colleges waarin de thema’s zijn toegespitst op Spanje en Latijns-Amerika. Je leert hier ook de vaardigheden die je nodig hebt voor het doen van onderzoek, zoals selecteren en beoordelen van bronnen, analyseren, argumenteren en wetenschappelijk schrijven.

  In het tweede semester krijg je daarnaast inleidende colleges over taal, literatuur en cultuur. Aan het eind van dit jaar ben je in staat Spaanstalige artikelen en romans te lezen en kun je in het Spaans gesprekken voeren en korte teksten schrijven. Je hebt een basiskennis van de Spaanstalige wereld, die je in het tweede en derde jaar verder uitbouwt.

 • Het tweede en derde studiejaar

  In het tweede en derde jaar verdiep je je verder in de cultuur, de taal en de literatuur van Spanje en Latijns-Amerika, die je bestudeert in de sociale context. Het onderwijs is vrijwel uitsluitend in het Spaans.

  In het tweede jaar volg je in het eerste semester, naast taalvaardigheidsvakken en verdiepingsvakken op het gebied van de opleiding, een algemeen vak Wetenschapsfilosofie met studenten van andere opleidingen. In het tweede semester ga je op uitwisseling en volg je colleges aan een universiteit in Spanje of Latijns-Amerika.

  In het derde jaar volg je nog enkele vakken op het gebied van de opleiding, zoals het vak Vertalen, en is er ruimte voor verdere specialisatie door middel van een minor of stage. Aan het eind van de studie schrijf je een scriptie in het Spaans, waarin je blijk geeft van je wetenschappelijke capaciteiten (onderzoek doen, analyseren, op een academische manier verslagleggen). Het onderwerp hiervan kies je zelf, op basis van je eigen interesses.

Hoe is het om een taal te studeren?

Durf je te onderscheiden, durf te kiezen voor taal. Je krijgt er een wereld bij. In deze video leggen huidige studenten uit wat het zo interessant en leuk maakt om een talenstudie te volgen.

Studieschema

Let op:  Dit is het studieschema van het  gemeenschappelijke programma van de bachelor Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies. Studenten die in 2022-2023 of in 2023-2024 met de studie zijn gestart, volgen de track Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies. Deze vind je in de UvA studiegids.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • De Spaanstalige wereld: historisch perspectief
  Blok 1
  6
 • Español 1
  Blok 1
  6
 • Español 2
  Blok 2
  6
 • De wereld van de mens: Inleiding in de geesteswetenschappen
  Blok 2
  Blok 3
  12
 • De wereld van taal en spraak: inleiding taalwetenschap
  Blok 4
  6
 • Español 3
  Blok 4
  6
 • De wereld van de verbeelding: het verhaal van de literatuur
  Blok 5
  6
 • Español 4
  Blok 5
  6
 • El mundo en un idioma, un idioma en el mundo: perspectiva lingüística
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Español 5
  Blok 1
  6
 • Wetenschapsfilosofie (Nationale identiteit, grenzen, territorialiteit)
  Blok 1
  6
 • Encountering the Americas: Latin America in the 21st century
  Blok 2
  6
 • Español 6
  Blok 2
  6
 • El mundo en un idioma, un idioma en el mundo: perspectiva lingüística
  Blok 5
  6
 • Buitenlandverblijf Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  30
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Traducción e interculturalidad
  Blok 1
  6
 • Identidad y otredad: creaciones literarias y culturales
  Blok 2
  6
 • El español, lengua viva: multilingüismo y diversidad
  Blok 4
  6
 • Vrije keuze
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  30
 • Bachelorscriptie Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies
  Blok 5
  Blok 6
  12
Verplicht vak
Keuzevak
UvA Studiegids: Bachelor Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies
 • Minor en keuzeruimte

  In het derde studiejaar heb je een keuzeruimte van 30 EC die je naar eigen inzicht kunt invullen. Dit kun je doen met verschillende losse vakken, maar ook met een minor: een samenhangend onderwijsprogramma op een ander vakgebied dan je major. Zo kun je de opleiding nog meer laten aansluiten bij je eigen interesses.

  Enkele mogelijkheden die goed aansluiten bij de bachelor Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies zijn:

  Je kunt ook kiezen voor een minor op het gebied van communicatie, journalistiek, kunstgeschiedenis, een andere taal of internationale betrekkingen. Of voor losse vakken, zoals het keuzevak Theorie en Praktijk van het vertalen, dat toegang kan geven tot de master Vertalen.

  Minor Educatie

  Ook is het mogelijk om tijdens je bachelor een lesbevoegdheid te halen. Je volgt dan de minor Educatie (30 EC), waarin je een theoretische opleiding combineert met een stage op een middelbare school. Op je bachelordiploma krijg je de aantekening dat je een tweedegraads lesbevoegdheid hebt behaald voor het schoolvak Spaans. Je mag dan lesgeven in de onderbouw van havo-vwo en het gehele vmbo.

  Als je daarna nog een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, doe je eerst een master op het gebied van Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies en daarna de Lerarenopleiding van 30 EC (half jaar). Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, heeft de Lerarenopleiding na je master een omvang van 60 EC (een heel studiejaar).

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Stage lopen

  Een stage is geen verplicht onderdeel van de studie, maar wordt sterk aangeraden. Veel studenten gebruiken een deel van hun keuzeruimte hiervoor.

  Je kunt stage lopen bij bijvoorbeeld een uitgeverij, de Nederlandse ambassade in Buenos Aires of Madrid, bij de Escuela oficial de idiomas in Madrid. De stagecoördinator van de opleiding helpt je bij het vinden van een stage.

  Internationaal studeren

  In het tweede semester van het tweede jaar studeer je in Spanje of Latijns-Amerika. Op deze manier maak je je de Spaanse taal nog meer eigen en doe je persoonlijke ervaringen op met de cultuur van het land waar je studeert. De UvA neemt deel aan diverse samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s, zoals het Erasmus-programma (Spanje) en het Global Exchange Programme (Latijns-Amerika).

 • Dubbele bachelor en honoursprogramma

  Zoek je extra uitdaging? Dit kun je op verschillende manieren realiseren, bijvoorbeeld door te kiezen voor een tweede studie of door het honoursprogramma te volgen.

  Dubbele bachelor in de Geesteswetenschappen

  De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt de mogelijkheid om bij twee verschillende bachelors een diploma te halen. Door middel van vrijstellingen kun je de twee diploma's halen met een lagere effectieve studielast. Een dubbele bachelor is bedoeld voor gemotiveerde studenten die extra uitdaging en/of een breder perspectief zoeken tijdens hun studie.

  Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  De bachelor Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters en omvat 60 studiepunten (EC). Elk semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken.

  Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 12 uur per week aan hoorcolleges en werkcolleges. De rest van de tijd ben je bezig met de voorbereiding van de colleges en de tentamens, het maken van presentaties en het schrijven van werkstukken en papers.

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of papers. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

  Tijdens je studie krijg je een docent als tutor aangewezen die je samen met de studieadviseur individuele begeleiding biedt om de kans op een succesvolle afronding van de studie te vergroten. Aan het eind van het eerste jaar moet je 48 EC hebben gehaald (deeltijdstudenten 24 EC) om een positief bindend studieadvies (BSA) te krijgen en de studie te kunnen voortzetten.

Studeren in deeltijd

Je kunt deze bachelor ook in deeltijd studeren. Je volgt dan dezelfde vakken als de voltijdstudenten, maar je hebt minder vakken per studiejaar en je behaalt 30 EC per studiejaar (voltijdstudenten: 60 EC). Deeltijdstudenten ronden deze opleiding in zes jaar af. Net als voor voltijdstudenten geldt er een bindend studieadvies (BSA): in het eerste studiejaar moet je minimaal 24 EC behaald hebben om je opnieuw te kunnen inschrijven voor het tweede studiejaar. Het collegegeld voor een deeltijdopleiding ligt iets lager dan het tarief voor voltijdopleidingen, zie ook Collegegeld. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.

Veelgestelde vragen