Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies
Vergelijk

Studieprogramma

In de bachelor Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies bestudeer je de Spaanse taal, verdiep je je in de fascinerende historie, cultuur en literatuur van Spanje en Latijns-Amerika en leer je over de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen in deze gebieden.

Uniek in Nederland: dubbele major

Aan de UvA heb je als student in de taal-, cultuur- en regiostudies de mogelijkheid om naast je bachelor (180 EC) een tweede talenmajor te volgen (72 EC). Deze tweede major versterkt het interdisciplinaire karakter van je opleiding en geeft je een voorsprong op de arbeidsmarkt. De mogelijkheid van een tweede talenmajor is uniek in Nederland.

Meer over de dubbele talenmajor

Opbouw programma

De opleiding start met een intensief taalverwervingsprogramma. Daarnaast volg je colleges over historische en hedendaagse ontwikkelingen in zowel Spanje als Latijns-Amerika. De opleiding biedt twee specialisaties: je kunt kiezen om je verder te verdiepen in de taal, cultuur en literatuur van Spanje en Spaans-Amerika, of om de Latijns-Amerikaanse regio vanuit een maatschappelijk kader te bestuderen. De opleiding biedt ruimte voor eigen invulling. Je kiest bijvoorbeeld voor een minor, een stage, of om een semester aan een buitenlandse universiteit te studeren.

Het eerste studiejaar

In het eerste jaar volg je een zeer intensief en inspirerend taalverwervingsprogramma, waarin allerlei aspecten van de Spaanstalige cultuur zijn geïntegreerd. Daarnaast krijg je colleges over historische en hedendaagse ontwikkelingen in Spanje en Latijns-Amerika. Bij alle vakken wordt gebruik gemaakt van gevarieerd lesmateriaal, zoals pers, internet, literatuur, wetenschappelijke artikelen. In het eerste semester volg je bovendien samen met studenten van andere opleidingen een algemene module over actuele discussies binnen de geesteswetenschappen; hieraan gekoppeld zijn praktijkgerichte colleges waarin de thema’s zijn toegespitst op Spanje en Latijns-Amerika en je de vaardigheden leert die je nodig hebt voor het doen van onderzoek, zoals selecteren en beoordelen van bronnen, analyseren, argumenteren, wetenschappelijk schrijven. Aan het eind van dit jaar ben je in staat Spaanstalige artikelen en romans te lezen en in het Spaans gesprekken te voeren en korte teksten te schrijven. Je hebt een basiskennis van de Spaanstalige wereld, die in het tweede en derde jaar verder uitgebouwd wordt.

Het tweede en derde studiejaar

In het tweede jaar kies je voor een van de twee specialisaties: je verdiept je vooral in de culturele context, de taal en de literatuur van Spanje en Spaans-Amerika, of je verdiept je juist meer in de maatschappelijke, politieke en culturele ontwikkelingen in Latijns-Amerika.

Major Spaanse en Spaans-Amerikaanse taal en cultuur
In deze major volg je vrijwel uitsluitend Spaanstalig onderwijs. Je ontwikkelt je tot deskundige op het gebied van de Spaanstalige wereld, met een vloeiende beheersing van het Spaans en een grondige kennis van de Spaanstalige samenleving en cultuur.

Major Spaanse en Spaans-Amerikaanse taal en cultuur

Major Latijns-Amerika studies
In deze voornamelijk Engelstalige major verwerf je grondig sociaalwetenschappelijk inzicht in de sociale en culturele dynamiek van Latijns-Amerika. Van Mexico tot Brazilië en Chili – je leert de politieke, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen te begrijpen en verklaren, zowel in een regionale als in een mondiale context.

Major Latijns-Amerika studies

In het derde jaar is er naast de verplichte vakken ruimte voor verdere specialisatie, bijvoorbeeld door middel van een minor, stage of studieverblijf in het buitenland. Aan het eind van de studie schrijf je een scriptie, afhankelijk van de gekozen major in het Spaans of in het Engels, waarin je blijk geeft van je analytische en theoretische capaciteiten. Hiervoor kies je op grond van je eigen interesse zelf het onderwerp.

Studieschema

Let op:  Dit is het studieschema van het gemeenschappelijke programma van de bachelor Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies. Bekijk de UvA studiegids voor de programma's van de specialisaties.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • De Spaanstalige wereld: historisch perspectief
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Español 1
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Español 2
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • De wereld van de mens: Inleiding in de geesteswetenschappen
  2—3
  12
 • De wereld van taal en spraak: inleiding taalwetenschap
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Español 3
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • De wereld van de verbeelding: het verhaal van de literatuur
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Español 4
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Literatura española e hispanoamericana
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
UvA Studiegids: Bachelor Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies
 • Minor

  Je kunt een deel van de studie naar eigen inzicht in te vullen met de minorruimte van 30 EC in het derde studiejaar.

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. In het derde jaar volg je een minor op een ander vakgebied dan je major. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een minor over communicatie, politiek, kunstgeschiedenis, of een andere taal zoals Catalaans. Hiermee kun je de opleiding nog meer laten aansluiten bij je eigen interesses.

  Hier zijn enkele mogelijkheden die goed aansluiten op de bachelor Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies:

  • Als je de major Spaanse en Spaans-Amerikaanse taal en cultuur hebt gekozen, kun je een minor Latijns-Amerika studies doen.
  • Omgekeerd kun je als student Latijns-Amerika studies een minor Spaanse en Spaans-Amerikaanse taal en cultuur kiezen.
  • Je kunt ook een extra taal kiezen. Zo kun je bijvoorbeeld de minor Catalaans in Europese context volgen.

  Minor Educatie

  Je kunt tijdens je bachelor een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid halen. Je volgt dan de minor Educatie (30 EC), waarbij je een theoretische opleiding combineert met een stage op een middelbare school waar Spaans gegeven wordt. Wanneer je vervolgens een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, maak je eerst een masterprogramma af en daarna de master Lerarenopleiding Spaans (30 EC). Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, dan is de Lerarenopleiding Spaans na je master 60 EC.

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  Een stage is geen verplicht onderdeel van de studie, maar wordt wel sterk aangeraden. Veel studenten gebruiken hun keuzeruimte hiervoor.

  Je kunt stage lopen bij bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade in Buenos Aires of Madrid, of bij de Escuela oficial de idiomas in Madrid. De stagecoördinator van de opleiding helpt je bij het vinden van een stage.

  Internationaal studeren

  Om je de Spaanse taal nog meer eigen te maken, is het aan te raden een periode in het buitenland te studeren. De UvA neemt deel aan diverse samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s en de opleiding heeft overeenkomsten met diverse Spaanse universiteiten, waar je zes tot negen maanden kunt studeren.

 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  De bachelor Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

  Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

  Tijdens je studie krijg je een docent-tutor aangewezen die samen met de studieadviseur begeleiding aan zal bieden om de kans op een succesvolle afronding van de studie te vergroten. Binnen het eerste jaar dien je namelijk 48 studiepunten te halen, anders krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA).

Studeren in deeltijd

Je kunt deze bachelor ook in deeltijd studeren. Je volgt dan dezelfde vakken als de voltijdstudenten, maar je hebt minder vakken per studiejaar en je behaalt 30 EC per studiejaar (voltijdstudenten: 60 EC). Deeltijdstudenten ronden deze opleiding in zes jaar af. Net als voor voltijdstudenten geldt er een bindend studieadvies (BSA): in het eerste studiejaar moet je minimaal 24 EC behaald hebben om je opnieuw te kunnen inschrijven voor het tweede studiejaar. Het collegegeld voor een deeltijdopleiding ligt iets lager dan het tarief voor voltijdopleidingen, zie ook Collegegeld. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.