Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Informatierecht
Vergelijk

Toelating & inschrijving

Doorloop alle onderstaande stappen om je in te schrijven voor de opleiding.

Heb je vragen? Ga naar de veelgestelde vragen.

 • 1. Check de deadlines

  30 april: Inschrijving Studielink

  1 mei: Verzoek tot toelating

  Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure voor de master Informatierecht moet je vóór 1 mei je verzoek tot toelating indienen. Let erop dat je daarom uiterlijk 30 april je inschrijfverzoek in Studielink doet. (Zie punt 3. Schrijf je in via Studielink).

 • 2. Check de toelatingseisen

  De master Informatierecht is een selectieve master voor ambitieuze, getalenteerde studenten. Toelating geschiedt via een selectieprocedure.

  Als vooropleidingseis geldt een afgerond universitair juridisch bachelordiploma. 

  Geen universitair juridisch bachelordiploma?

  Je kunt ook worden toegelaten met de volgende vooropleidingen:

  Wo

  • PPLE/AUC-diploma met een ‘major in law’, in combinatie met het afgeronde civiel effect-programma.

  Civiel effect-schakelprogramma voor PPLE-studenten met een ‘major in law’

  Hbo

  • Diploma hbo-Rechten van de Hogeschool van Amsterdam, mits daarbinnen het wetenschappelijk excellentieprogramma is gevolgd.
  • Diploma hbo-Rechten, gevolgd door het schakelprogramma (mét civiel effect) bij Schakelzone Recht.

  Bekijk de schakelprogramma's voor hbo-afgestudeerden

  Selectiecriteria

  Kandidaten worden geselecteerd op basis van:

  • cijferlijst en gemiddelde (eind)cijfer van de bachelorstudie;
  • motivatiebrief: geef op maximaal één A4 aan waarom je deze master wilt volgen (hierbij wordt gelet op inhoud en schrijfvaardigheid);
  • curriculum vitae.

  In de motivatiebrief en/of curriculum vitae wordt gekeken naar aantoonbare affiniteit met een van de rechtsgebieden binnen informatierecht.

 • 3. Schrijf je in via Studielink
 • 4. Activeer je UvAnetID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

 • 5. Doe een verzoek tot toelating

  Nadat je een inschrijfverzoek in Studielink hebt gedaan, ontvang je een e-mail met je UvA-studentnummer (UvAnetID) en een e-mail met instructies over het vervolg van je inschrijving. Je hebt je UvAnetID nodig om je inschrijving te vervolgen. Zodra je deze binnen hebt, heb je tot 1 mei om een verzoek tot toelating in te dienen.

  Tijdens het indienen van je verzoek tot toelating, dien je de volgende documenten te uploaden:

  • een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst en je juridische wo-diploma (indien al behaald)
  • een motivatiebrief: geef op maximaal één A4 aan waarom je deze master wilt volgen (hierbij wordt gelet op inhoud en schrijfvaardigheid);
  • je Curriculum Vitae
 • 6. Doe indien van toepassing een verzoek tot toelating met studievertraging

  Heb je in academisch jaar 2021-2022 studievertraging opgelopen? Bekijk hieronder de mogelijkheden per vooropleiding. Je kunt hier vanaf 1 juli (en vóór 1 september) een verzoek indienen.

  Je volgt op dit moment de bachelor Rechtsgeleerdheid/ of Fiscaal recht aan de UvA  

  Je komt in aanmerking voor het indienen van een verzoek tot toelating met studievertraging als:

  • Je studievertraging hebt opgelopen van maximaal 15 EC binnen je bachelor curriculum in academisch jaar 2021-2022.
  • Je de bachelorscriptie hebt afgerond.
  • Je in academisch jaar 2021-2022 geen verzoek tot toelating met studievertraging hebt gedaan.

  Je kunt de ontbrekende vakken van je bachelor tijdens het eerste jaar van de master alsnog afronden. Je krijgt daar het hele academische jaar 2022-2023 de gelegenheid voor.

  Verzoek indienen (vanaf 1 juli) en herinschrijven

  Je kunt op de volgende manier vanaf 1 juli (en vóór 1 september) een verzoek tot toelating met studievertraging indienen:

  • Ga naar uva.nl/dssd en log in
  • Kies voor “Ik wil iets aanvragen of regelen” en vervolgens “Diploma-aanvraag”
  • Geef in het formulier aan dat je in aanmerking komt voor toelating met studievertraging
  • Doe vervolgens een verzoek tot herinschrijven voor de bachelor via Studielink.

  Je ontvangt de uitslag van je verzoek tot toelating met studievertraging per mail. Wanneer je te zijner tijd je resultaten hebt behaald, neem dan gelijk contact op met de Onderwijsbalie. Dan kan per die maand je diploma-aanvraag in gang worden gezet. Let op: het moment waarop jij je diploma aanvraagt heeft invloed op je afstudeerdatum. Je afstudeerdatum is namelijk de laatste werkdag van de maand waarin je je diploma hebt aangevraagd, mits je in die maand ook aan de eisen van het diploma voldoet.

  Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de Onderwijsbalie Rechtsgeleerdheid.

  Je volgt op dit moment een schakelprogramma aan de Open Universiteit (Schakelzone Recht)

  Je komt in aanmerking voor het indienen van een verzoek tot toelating met studievertraging als:

  • Je beperkte studievertraging hebt opgelopen bij vakken die in academisch jaar 2021-2022 werden aangeboden en/of getoetst.
  • Je 80 % van het schakelprogramma hebt behaald. Minimaal 40 EC (van de 50 EC) moeten zijn behaald van het schakelprogramma zonder civiel effect ofwel minimaal 48 EC (van de 60 EC) van het schakelprogramma met civiel effect.
  • Je hebt de bachelorscriptie behaald.
  • Je in academisch jaar 2021-2022 geen verzoek tot toelating met studievertraging hebt gedaan.

  Je kunt de ontbrekende vakken van je schakelprogramma tijdens het eerste jaar van de master alsnog afronden. Je krijgt daar het hele studiejaar 2022-2023 de gelegenheid voor.

  Verzoek indienen (vanaf 1 juli en vóór 1 september) en herinschrijven

  • Dien een verzoek tot toelating met studievertraging in (vanaf 1 juli vind je de link op deze pagina). Tijdens het indienen van het formulier word je verzocht om een cijferlijst te uploaden waaruit blijkt dat je minimaal 80% van je schakelprogramma hebt behaald.
  • Dien ook een verzoek in tot herinschrijven voor je schakelprogramma in via Studielink.
  • Of als je het programma als bijvakstudent volgt en een bachelor aan een andere universiteit dan de UvA, dan is het belangrijk dat je een herinschrijving voor je huidige bachelor opleiding doet én een verzoek tot herinschrijven als bijvakstudent via Studielink.

  Je volgt op dit moment een juridische bachelor aan een Nederlandse universiteit

  Je komt in aanmerking voor het indienen van een verzoek tot toelating met studievertraging als:

  • Je een beperkte studievertraging hebt opgelopen van maximaal 15 EC  binnen je bachelor curriculum bij vakken die in het academische jaar 2021-2022 werden aangeboden en/of getoetst.
  • Je de bachelorscriptie (of een vergelijkbaar eindwerk) hebt afgerond.
  • Je in academisch jaar 2021-2022 geen verzoek tot toelating met studievertraging hebt gedaan.

  Je kunt de ontbrekende vakken van je bachelor tijdens het eerste jaar van de master alsnog afronden. Je krijgt daar het hele academische jaar 2022-2023 de gelegenheid voor.

  Verzoek indienen (vanaf 1 juli en vóór 1 september) en herinschrijven

  • Dien een verzoek tot toelating met studievertraging in (vanaf 1 juli vind je de link op deze pagina). Bij het indienen van het verzoek, word je verzocht om het volgende document te uploaden:
   • Een cijferlijst waarop staat dat je minimaal 165 EC van je bacheloropleiding reeds hebt behaald en de bachelorscriptie (of een vergelijkbaar eindwerk) hebt afgerond. Indien de cijferlijst hier niet aan kan voldoen, dien je een verklaring van je universiteit te uploaden waaruit blijkt dat je minimaal 165 EC van je bacheloropleiding reeds hebt behaald en de bachelorscriptie (of een vergelijkbaar eindwerk) hebt afgerond).
  • Dien ook een verzoek tot herinschrijven in voor je bachelor via Studielink.

  Je volgt op dit moment een juridische bachelor aan een universiteit binnen de EER

  Je komt in aanmerking voor het indienen van een verzoek tot toelating met studievertraging als:

  • Je een beperkte studievertraging hebt opgelopen van maximaal 15 EC binnen je bachelor curriculum bij vakken die in het academische jaar 2020-2021 werden aangeboden en/of getoetst.
  • Je de bachelorscriptie (of een vergelijkbaar eindwerk) hebt afgerond.
  • Je in academisch jaar 2021-2022 geen verzoek tot toelating met studievertraging hebt gedaan.

  Verzoek indienen (vanaf 1 juli en vóór 1 september)

  Dien een verzoek tot toelating met studievertraging in (vanaf 1 juli vind je de link op deze pagina). Bij het indienen van het verzoek, word je verzocht om de volgende documenten te uploaden:

  • Een cijferlijst waarop staat dat je minimaal 165 EC van je bacheloropleiding reeds hebt behaald en de bachelorscriptie (of een vergelijkbaar eindwerk) hebt afgerond. (Indien de cijferlijst hier niet aan kan voldoen, dien je een verklaring van je universiteit te uploaden waaruit blijkt dat je minimaal 165 EC van je bacheloropleiding reeds hebt behaald en de bachelorscriptie (of een vergelijkbaar eindwerk) hebt afgerond).
  • Een verklaring van je universiteit waaruit blijkt dat de opleiding binnen een jaar op afstand is af te ronden.
 • 7. Stuur de benodigde documenten op

  Heb je een van de volgende juridische bachelors in Nederland behaald of ga je die vóór 1 september behalen? Dan hoef je geen diploma of cijferlijst aan te leveren:

  • Bachelor Rechtsgeleerdheid (CROHO 50700)
  • Bachelor Fiscaal Recht (CROHO 56827)
  • Bachelor Notarieel Recht (CROHO 56828)

  Zodra je diploma is vastgelegd door je huidige universiteit en dit is doorgegeven aan DUO, krijgen wij dit automatisch door in ons systeem. Noodzakelijk is dat je vóór 1 september afstudeert.

  Ook indien je het schakelprogramma aan de UvA hebt afgerond of wilt worden toegelaten op basis van je PPLE-diploma aan de UvA met een 'major in Law' in combinatie met het civiel-effect-schakelprogramma, hoef je geen documenten aan te leveren. De aanmelding via het online toelatingsformulier volstaat.

  Documenten opsturen

  Als je wilt worden toegelaten op basis van een hbo-diploma, dien je voor 1 september het volgende aan te leveren:

  • een gecertificeerde kopie van je hbo-Rechten-diploma van de Hogeschool van Amsterdam, mits daarbinnen het wetenschappelijk excellentieprogramma is gevolgd;
  • een gecertificeerde kopie van je hbo-Rechten-diploma inclusief een bewijs dat je het civiel effect-schakelprogramma bij Schakelzone Recht hebt afgerond; of

  Je kunt de gevraagde documenten opsturen naar onderstaand adres. De documenten moeten gewaarmerkt zijn, dat wil zeggen voorzien van een originele stempel en handtekening van je universiteit of een notaris. Fotokopieën of scans zijn niet geldig. Als je de documenten opstuurt, vermeld dan altijd je UvA-studentnummer.

  Admissions Office, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (kamer A6.01a)
  Postbus 1030
  1000 BA Amsterdam

  Als je de documenten aangetekend wilt versturen, kan dit naar:

  Admissions Office, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (kamer A6.01a)
  Valckenierstraat 59
  1018 XE Amsterdam

  Documenten kunnen ook worden ingeleverd bij de Onderwijsbalie.

 • 8. Wacht op uitslag toelatingsbesluit

  Alle kandidaten krijgen uiterlijk 6 juni bericht of ze wel of niet zijn geselecteerd. Zodra je vervolgens aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, ontvang je een Bewijs van Toelating. Pas als je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan (zoals de betaling van het collegegeld) is je inschrijving definitief. Je kunt de status van je inschrijving bekijken op sis.uva.nl. Onder  ‘Checklist Inschrijving’ zie je precies welke zaken je nog moet regelen om je inschrijving af te ronden.

 • 9. Meld je aan voor vakken

  Vakaanmelding in juli

  Je moet je zelf aanmelden voor de mastervakken die je het komende semester wilt gaan volgen. Aanmelden voor vakken doe je met de planner in de vakaanmeldapplicatie en je UvAnetID. Dit kan vanaf ongeveer begin juli.

  Let op: voor de Clinic geldt een andere aanmeldprocedure

  De aanmeldingsperiode voor het onderwijs is kort en de deadlines zijn strikt. Mocht je tijdens de aanmeldingsperiode nog geen definitief bericht over je toelating hebben ontvangen, meld je dan evengoed aan voor het onderwijs. Na de deadline kun je je niet meer aanmelden voor de vakken van dat semester. 

  In de UvA Studiegids vind je onder het studieschema van jouw opleiding welke vakken onderdeel uitmaken van je programma. Ook voor verplichte vakken moet je jezelf aanmelden.

 • 10. Vraag je collegekaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je voorwaardelijke toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

 • 11. Betaal het collegegeld

  Om je inschrijving te voltooien, moet je het collegegeld betalen.