Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Toelating en inschrijving

Doorloop alle onderstaande stappen om je in te schrijven voor de opleiding.

Om te voorkomen dat studenten die door de coronamaatregelen in de laatste fase van hun bachelor of schakelprogramma vertraging hebben opgelopen vast komen te zitten, maakt de UvA het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen al te kunnen starten met de master. Ga voor meer informatie naar stap 6 in onderstaand stappenplan.

Heb je vragen? Ga naar de veelgestelde vragen.

 • 1. Check de deadlines

  1 mei 2020.

  Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure voor de master Informatierecht moet je vóór 1 mei je verzoek tot toelating indienen. Let erop dat je daarom uiterlijk 30 april je inschrijfverzoek in Studielink doet. (Zie punt 3. Schrijf je in via Studielink).

 • 2. Check de toelatingseisen

  De master Informatierecht is een selectieve master voor ambitieuze, getalenteerde studenten. Toelating geschiedt via een selectieprocedure.

  Als vooropleidingseis geldt een afgerond universitair juridisch bachelordiploma. 

  Geen universitair juridisch bachelordiploma?

  Je kunt ook worden toegelaten met de volgende vooropleidingen:

  Wo

  • PPLE/AUC-diploma met een ‘major in law’, in combinatie met het afgeronde civiel effect-programma.

  Civiel effect-schakelprogramma voor PPLE-studenten met een ‘major in law’

  Hbo

  • Diploma hbo-Rechten van de Hogeschool van Amsterdam, mits daarbinnen het wetenschappelijk excellentieprogramma is gevolgd.
  • Diploma hbo-Rechten, gevolgd door het schakelprogramma (mét civiel effect) bij Schakelzone Recht.

  Bekijk de schakelprogramma's voor hbo-afgestudeerden

  Niet-Nederlandse vooropleiding

  Heb je een niet-Nederlandse vooropleiding neem dan contact op met het Admissions Office over de toelatingseisen.

  Studenten die op basis van een buitenlands diploma worden toegelaten, dienen te voldoen aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal door middel van het aanleveren van het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2).

  Selectiecriteria

  Kandidaten worden geselecteerd op basis van:

  • cijferlijst en gemiddelde (eind)cijfer van de bachelorstudie;
  • motivatiebrief: geef op maximaal één A4 aan waarom je deze master wilt volgen (hierbij wordt gelet op inhoud en schrijfvaardigheid);
  • curriculum vitae;
  • aantoonbare affiniteit met een van de rechtsgebieden binnen informatierecht.
 • 3. Schrijf je in via Studielink
 • 4. Activeer je UvAnetID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

 • 5. Doe een verzoek tot toelating

  Nadat je een inschrijfverzoek in Studielink hebt gedaan, ontvang je een e-mail met je UvA-studentnummer (UvAnetID) en een e-mail met instructies over het vervolg van je inschrijving. Je hebt je UvAnetID nodig om je inschrijving te vervolgen. Zodra je deze binnen hebt, moet je uiterlijk 1 mei een verzoek tot toelating indienen.

  Tijdens het indienen van je verzoek tot toelating, dien je de volgende documenten te uploaden:

  • een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst en je juridische wo-diploma (indien al behaald)
  • een motivatiebrief: geef op maximaal één A4 aan waarom je deze master wilt volgen (hierbij wordt gelet op inhoud en schrijfvaardigheid);
  • je Curriculum Vitae
 • 6. Doe indien van toepassing een verzoek tot toelating met coronagerelateerde studievertraging

  Heb je studievertraging opgelopen als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus? Bekijk hieronder de mogelijkheden per vooropleiding. Je kunt een verzoek indienen.

  Je volgt op dit moment de bachelor Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht aan de UvA 

  Je komt in aanmerking voor het indienen van een verzoek tot toelating met studievertraging als:

  • Je coronagerelateerde studievertraging hebt opgelopen van maximaal 15 EC binnen je bachelorcurriculum bij vakken die in het tweede semester (blok 4, 5 en 6) werden aangeboden en/of getoetst.

  Je kunt de ontbrekende vakken van je bachelor tijdens het eerste jaar van de master alsnog afronden. Je krijgt daar het hele studiejaar 2020-2021 de gelegenheid voor.

  Verzoek indienen en herinschrijven

  Je kunt op de volgende manier vóór 1 september een verzoek tot toelating met studievertraging indienen:

  • Ga naar uva.nl/dssd en log in;
  • Kies voor “Ik wil iets aanvragen of regelen” en vervolgens “Diploma-aanvraag”;
  • Geef in het formulier aan dat je in aanmerking komt voor toelating met studievertraging;
  • Doe vervolgens een verzoek tot herinschrijven voor de bachelor via Studielink.

  Je ontvangt de uitslag van je verzoek tot toelating met studievertraging per mail. Wanneer je te zijner tijd je resultaten hebt behaald, neem dan gelijk contact op met de Onderwijsbalie. Dan kan per die maand je diploma-aanvraag in gang worden gezet. Let op: het moment waarop jij je diploma aanvraagt heeft invloed op je afstudeerdatum. Je afstudeerdatum is namelijk de laatste werkdag van de maand waarin je je diploma hebt aangevraagd.

  Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de Onderwijsbalie Rechtsgeleerdheid.

  Je volgt op dit moment een schakelprogramma aan de UvA of aan de OU

  Je komt in aanmerking voor het indienen van een verzoek tot toelating met studievertraging als:

  • Je beperkte coronagerelateerde studievertraging hebt opgelopen bij vakken die in het tweede semester (blok 4, 5 en 6) werden aangeboden en/of getoetst;
  • Je 80% van het schakelprogramma hebt behaald.

  Je kunt de ontbrekende vakken van je schakelprogramma tijdens het eerste jaar van de master alsnog afronden. Je krijgt daar het hele studiejaar 2020-2021 de gelegenheid voor.

  Verzoek indienen en herinschrijven

  • Dien vóór 1 september een verzoek tot toelating met studievertraging in via dit formulier;
  • Ben je een OU-schakelstudent, dan word je bij het indienen van het verzoek gevraagd om de volgende documenten te uploaden:
   • Een cijferlijst;
   • Een verklaring van je universiteit waaruit blijkt dat de vertraging van het 2e semester is en je minimaal 80% van je schakelprogramma hebt afgerond.
  • WO-schakelaars hoeven geen stukken te uploaden, het Admissions Office controleert in SIS het aantal behaalde EC’s.
  • Dien ook een verzoek in tot herinschrijven voor je schakelprogramma in via Studielink;
  • Of als je het programma als bijvakstudent volgt en een bachelor aan een andere universiteit dan de UvA, dan is het belangrijk dat je een herinschrijving voor je huidige bacheloropleiding doet én een verzoek tot herinschrijven als bijvakstudent via Studielink.

  Je volgt op dit moment een juridische bachelor aan een Nederlandse universiteit

  Je komt in aanmerking voor het indienen van een verzoek tot toelating met studievertraging als:

  • Je een beperkte coronagerelateerde studievertraging hebt opgelopen van maximaal 15 EC binnen je bachelorcurriculum bij vakken die in het tweede semester (blok 4, 5 en 6) werden aangeboden en/of getoetst.

  Je kunt de ontbrekende vakken van je bachelor tijdens het eerste jaar van de master alsnog afronden. Je krijgt daar het hele studiejaar 2020-2021 de gelegenheid voor.

  Verzoek indienen en herinschrijven

  • Dien vóór 1 september een verzoek tot toelating met studievertraging in via dit formulier). Bij het indienen van het verzoek, word je verzocht om de volgende documenten te uploaden:
   • Een gecertificeerde cijferlijst;
   • Een verklaring van je universiteit waaruit blijkt dat de vertraging van het 2e semester is en je minimaal 165 EC van je bacheloropleiding reeds hebt behaald.
  • Dien ook een verzoek tot herinschrijven in voor je bachelor via Studielink.

  Je volgt op dit moment een juridische bachelor aan een universiteit binnen de EER

  Je komt in aanmerking voor het indienen van een verzoek tot toelating met studievertraging als:

  • Je een beperkte coronagerelateerde studievertraging hebt opgelopen van maximaal 15 EC binnen je bachelor curriculum bij vakken die in het tweede semester (blok 4, 5 en 6) werden aangeboden en/of getoetst.

  Verzoek indienen

  Dien vóór 1 september een verzoek tot toelating met studievertraging in via dit formulier. Bij het indienen van het verzoek, word je verzocht om de volgende documenten te uploaden:

  • Een gecertificeerde cijferlijst;
  • Een verklaring van je universiteit waaruit blijkt dat de vertraging van het 2e semester is en je minimaal 165 EC van je bacheloropleiding reeds hebt behaald;
  • Een verklaring van je universiteit waaruit blijkt dat de opleiding binnen een jaar op afstand is af te ronden.
 • 7. Stuur de benodigde documenten op

  Heb je een van de volgende juridische bachelors in Nederland behaald of ga je die vóór 1 september (of 1 februari voor de februari-instroom) behalen? Dan hoef je geen diploma of cijferlijst aan te leveren:

  • Bachelor Rechtsgeleerdheid (CROHO 50700)
  • Bachelor Fiscaal Recht (CROHO 56827)
  • Bachelor Notarieel Recht (CROHO 56828)

  Zodra je diploma is vastgelegd door je huidige universiteit en dit is doorgegeven aan DUO, krijgen wij dit automatisch door in ons systeem. Noodzakelijk is dat je vóór 1 september (1 februari) afstudeert.

  Ook indien je het schakelprogramma aan de UvA hebt afgerond of wilt worden toegelaten op basis van je PPLE-diploma aan de UvA met een 'major in Law' in combinatie met het civiel-effect-schakelprogramma, hoef je geen documenten aan te leveren. De aanmelding via het online toelatingsformulier volstaat.

  Documenten opsturen

  Als je wilt worden toegelaten op basis van een hbo-diploma, dien je voor 1 september het volgende aan te leveren:

  • een gecertificeerde kopie van je hbo-Rechten-diploma van de Hogeschool van Amsterdam, mits daarbinnen het wetenschappelijk excellentieprogramma is gevolgd;
  • een gecertificeerde kopie van je hbo-Rechten-diploma inclusief een bewijs dat je het civiel effect-schakelprogramma bij Schakelzone Recht hebt afgerond; of

  Je kunt de gevraagde documenten opsturen naar onderstaand adres. De documenten moeten gewaarmerkt zijn, dat wil zeggen voorzien van een originele stempel en handtekening van je universiteit of een notaris. Fotokopieën of scans zijn niet geldig. Als je de documenten opstuurt, vermeld dan altijd je UvA-studentnummer.

  Admissions Office, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (kamer A6.01a)
  Postbus 1030
  1000 BA Amsterdam

  Als je de documenten aangetekend wilt versturen, kan dit naar:

  Admissions Office, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (kamer A6.01a)
  Valckenierstraat 59
  1018 XE Amsterdam

  Documenten kunnen ook worden ingeleverd bij de Onderwijsbalie.

 • 8. Wacht op uitslag toelatingsbesluit

  Alle kandidaten krijgen uiterlijk 6 juni bericht of ze wel of niet zijn geselecteerd. Zodra je vervolgens aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, ontvang je een Bewijs van Toelating. Pas als je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan (zoals de betaling van het collegegeld) is je inschrijving definitief.

 • 9. Meld je aan voor vakken

  Vakaanmelding in juli

  Je moet je zelf aanmelden voor de mastervakken die je het komende semester wilt gaan volgen. We bieden middag- en avondwerkgroepen aan. De middagwerkgroepen zitten snel vol dus meld je op tijd aan. Aanmelden voor vakken doe je met de planner in de vakaanmeldapplicatie en je UvAnetID. Dit kan vanaf ongeveer begin juli. 

  Let op: voor de Clinic geldt een andere aanmeldprocedure.

  De aanmeldingsperiode voor het onderwijs is kort en de deadlines zijn strikt. Mocht je tijdens de aanmeldingsperiode nog geen definitief bericht over je toelating hebben ontvangen, meld je dan evengoed aan voor het onderwijs. Na de deadline kun je je niet meer aanmelden voor de vakken van dat semester. 

  In de UvA Studiegids vind je onder het studieschema van jouw opleiding welke vakken onderdeel uitmaken van je programma. Ook voor verplichte vakken moet je jezelf aanmelden.

 • 10. Vraag je collegekaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je voorwaardelijke toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.