Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Kunstgeschiedenis (Kunst- en cultuurwetenschappen)
Vergelijk

Studieprogramma

In deze master raak je vertrouwd met state of the art onderzoek van vooraanstaande kunsthistorici. De docenten zijn internationale experts in hun vakgebied, waardoor je uit eerste hand actuele thema’s en vernieuwend kunsthistorisch onderzoek leert kennen. Je kunt je specialiseren in Middeleeuwen en Renaissance Studies in Amsterdam, Oude Meesters of Moderne en hedendaagse kunst.

De eenjarige master Kunstgeschiedenis heeft een studielast van 60 EC, waarvan 36 EC voor je specialisatie (incl. 18 EC masterscriptie),12 EC voor het praktijkvak en 12 EC keuzeruimte (voor keuzevakken, stage of een studieverblijf in het buitenland).

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Kunstkritiek: theorie en praktijk
  1—2
  12
 • Research Seminar Kunstgeschiedenis
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Gebonden keuze: specialisatievakken
  1—2
  12
 • Vrije keuze
  1—2
  4—5
  12
 • Masterscriptie
  4—6
  18
 • Tutoraat en studiebegeleiding
  1—6
 • Kernvakken

  Tot de kernvakken van deze master behoren het praktijkvak Kunstkritiek, twee verplichte specialisatievakken en een research seminar. Deze vakken tezamen vormen de basis van jouw kunsthistorische vervolgopleiding. Specialisatievakken en een research seminar volg je binnen de gekozen specialisatie. Het praktijkvak volgen alle studenten van deze master samen.

 • Keuzeruimte

  In de keuzeruimte kun je je kunsthistorische kennis verdiepen of verbreden op een manier die het beste past bij jouw interesses en ontwikkeling. Je kunt vakken kiezen over kunst en cultuur, of juist van een ander vakgebied, praktijkervaring opdoen met een stage, een semester studeren aan een buitenlandse universiteit, of een cursus volgen aan een van de kunsthistorische instituten, in onder andere Rome en Florence. Met je tutor overleg je de invulling van de keuzeruimte en de planning van je studietraject.

 • Stage

  Een stage is een uitstekende invulling van je keuzeruimte. Tijdens een stage verruim je je kennis en vaardigheden, doe je werkervaring op en begin je met het opbouwen van een professioneel netwerk. Met het ruime aanbod aan culturele instellingen in Amsterdam is er altijd wel een mooie stageplek te vinden. Onze docenten helpen je graag hierbij.

   

 • Excursie

  Excursies naar kunst- en cultuurinstellingen in Amsterdam en elders in het land maken deel uit van verschillende onderwijsmodules. Daarnaast biedt de studievereniging Kanvas een gevarieerd excursieprogramma aan waar je desgewenst aan deel kunt nemen.

 • Praktijkvak

  In het praktijkvak ‘Kunstkritiek: theorie en praktijk’ combineer je het schrijven van kunstkritiek met het lezen hierover. Je schrijft recensies, interviewt tentoonstellingsmakers, kunstenaars en ontwerpers, en onderzoekt de artistieke en materiële verschijning van kunstvoorwerpen. Daarnaast bestudeer je een aantal belangrijke teksten over de geschiedenis en theorie van kunstkritiek. Hoe verhouden kunstkritiek en kunstgeschiedschrijving zich tot elkaar? Hoe kun je je eigen activiteiten als kunstcriticus duiden? Er wordt intensief samengewerkt met vakspecialisten en je gaat diverse keren op excursie en/of atelierbezoek. Zo ontwikkel je je onderzoeks-, schrijf- en presentatievaardigheden direct in een praktijksituatie.

 • Masterscriptie

  De master wordt afgerond met een individuele scriptie over een zelfgekozen onderwerp. Het onderwerp kan voortkomen uit een onderwijsmodule maar je kunt ook een nieuw onderwerp kiezen dat jouw speciale interesse heeft. Onder begeleiding van een docent maak je een onderzoeksplan en ga je zelf aan de slag met je onderzoek. Daarnaast volg je een scriptietutorial en vorm je een intervisie-groepje met medestudenten.

Specialisatie

De master Kunstgeschiedenis heeft drie specialisaties, die elk bestaan uit 18 EC specialisatievakken en een 18 EC masterscriptie. Sommige vakken, met name in de specialisatie Moderne en hedendaagse kunst, worden in het Engels gegeven. Je maakt, al naar gelang je voorkeur, opdrachten in het Nederlands of in het Engels. Indien je je masterscriptie in het Engels wilt schrijven, kun je hiervoor toestemming krijgen mits minimaal 30 EC van de (examinering van) de gevolgde vakken in het Nederlands was en je deze keuze inhoudelijk kunt motiveren.

 • Specialisatie Moderne en hedendaagse kunst

  Hoe reageren de kunst en kunstenaars op hedendaagse vraagstukken in de cultuur en politiek? Wat heeft het modernisme ons nagelaten? Wat is het 'hedendaagse'? Deze specialisatie is gericht op de kunst, kunstenaars en kunstinstellingen van na de Franse Revolutie. Je onderzoekt de verschillende praktijken in en het discours over moderne en hedendaagse kunst en ontwikkelt hierbij een kritische benadering.

 • Specialisatie Oude meesters

  Verdiep je in de bruisende kunstmarkt en de spectaculaire kunstproductie van de Gouden Eeuw of in de internationale beeldhouwkunst van de Renaissance en Barok. Hoe, door en voor wie werd al dat werk gemaakt dat nu in onze musea hangt? Hoe fungeerden ze in de toenmalige wooncultuur? Of in het publieke domein? Wat betekenen ze nu voor ons? Met het object van studie direct onder handbereik in Amsterdam, ben je bij onze specialisten met hun breed vertakt internationaal netwerk aan het goede adres.

 • Specialisatie Middeleeuwen en Renaissance studies in Amsterdam

  De UvA heeft als enige universiteit in Nederland een leerstoel Middeleeuwse kunst, met een enthousiaste staf van gerenommeerde specialisten. Zij introduceren je in alle aspecten van object-based onderzoek en interpretatie en de bijzondere wetenschappelijke faciliteiten die ons hiervoor ter beschikking staan. Hierdoor maak je kennis met zowel de wereld van het object als de wereld van intensief academisch onderzoek. Ons uiteindelijke doel is te laten zien dat de verre wereld van de Middeleeuwse en Renaissance kunst in feite nog altijd een wezenlijk deel van ons vormt.

Architectuurgeschiedenis

Studenten die geïnteresseerd zijn in architectuurgeschiedenis kunnen kiezen voor de interdisciplinaire mastertrack Architectuurgeschiedenis, die in samenwerking met de master Stadsgeschiedenis wordt aangeboden. Deze studenten schrijven zich in Studielink in voor de master Geschiedenis, specialisatie Stadsgeschiedenis.

Deeltijdopleiding

Het masterprogramma Kunstgeschiedenis wordt ook in deeltijd aangeboden. De deeltijdopleiding duurt twee jaar (30 EC per studiejaar). Het onderwijs volg je samen met de voltijdstudenten, waarbij je in het eerste jaar begint met de drie kernvakken. Dit biedt je de mogelijkheid om je medestudenten te leren kennen en te ontdekken hoe je je studiepad verder kunt invullen. 

Doorstroommogelijkheden

Veelbelovende studenten worden aangemoedigd om tijdens hun eenjarige of duale programma over te stappen naar een onderzoeksmaster. Na de selectie en toelating kun je in de meeste gevallen de vakken meenemen die je tijdens het eenjarige of duale programma gehaald hebt. De examencommissie beslist of de vakken hiervoor in aanmerking komen.