Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ben ik toelaatbaar?

Wil je weten of je toelaatbaar bent tot de master Psychologie: Training en Ontwikkeling? Vul dan snel deze quickscan in. Door een paar vragen te beantwoorden, die ongeveer 1-2 minuten duren, krijg je een indicatie van je kansen om te worden toegelaten.

Toelating tot de mastertrack Training & ontwikkeling geschiedt op basis van een sollicitatieprocedure. Er zijn twee startmomenten voor de opleiding, met één aanmelddeadline. 

Inschrijfproces

Heb je na het lezen van het stappenplan nog vragen over toelating, selectie of inschrijving check dan de FAQ.

 • 1. Check de deadlines

  Je kunt je via Studielink en MyInfo inschrijven voor de instroomronde van september 2024. De aanmeldperiode loopt van 1 oktober 2023 tot en met 1 maart 2024. Vergeet niet Studielink en MyInfo in te vullen voor de aanmelddeadline.

  Als je niet aan alle selectievereisten voldoet, ben je misschien wel toelaatbaar tot een schakelprogramma. Als je in aanmerking wilt komen voor een schakelprogramma, meld je dan aan tussen 1oktober 2023 en 15 november 2023. Selecteer de juiste master in Studielink en doorloop verder alle zelfde stappen als voor een masteraanmelding.

  Het kan een paar dagen duren om alle stappen van het aanmeldproces te doorlopen. Bovendien moet je misschien wat documenten opzoeken of opvragen. Zorg dus dat je ruim op tijd begint. Als je tot het allerlaatste moment wacht kan het systeem door drukte overbelast zijn, en lukt het wellicht niet om je aanmelding tijdig in te dienen.

 • 2. Check de toelatingseisen

  Je bent toelaatbaar tot de selectie voor de track Training & ontwikkeling binnen de master Psychologie als je een academische (universitaire) bachelor hebt gedaan die inhoudelijk voldoet aan de basis- en trackspecifieke vereisten zoals hieronder vermeld. (Let op: op basis van een hbo-opleiding ben je niet toelaatbaar.)

  Basisvereisten

  Om in aanmerking te komen voor de selectie voor deze track moet je voldoen aan de volgende basisvereisten:

  • ≥5 ec Basiskennis Psychologie
  • ≥ 24 ec Methoden- en Statistiek cursussen op het gebied van de Psychologie of Sociale Wetenschappen waarvan ≥ 21 EC over kwantitatief onderzoek
  • ≥ 9 ec Empirisch onderzoeksproject, waarover je een individueel verslag geschreven hebt, in de Psychologie of aanverwante sociale wetenschap.

  Als je een bachelor Psychologie aan een Nederlandse universiteit hebt behaald voor de start van de mastertrack, voldoe je automatisch aan de basisvereisten.

  Track-specifieke vereisten

  Om in aanmerking te komen voor de selectie voor deze track moet je voldoen aan de volgende track-specifieke vereisten: 

  • A. Kennis en vaardigheden op het gebied van (basale) gesprekstechnieken in de Psychologie. Bij voorkeur behaald bij het onderdeel Practical training: Psychological communication (eerdere namen: Psychological Communication / Gesprekspracticum) van de UvA Bachelor Psychologie.
  • B. Specialistische kennis op een van de gebieden van de Psychologie (≥ 12 ec op niveau 2/3)
  • C. Geschiktheid als getoond bij Multiple Mini Interviews (MMI)

  Selectieprocedure

  De Master Psychologie is een selectieve opleiding. Indien het aantal kandidaten groter is dan het aantal plaatsen in de opleiding, worden aanmeldingen beoordeeld en vergeleken op basis van studieresultaten en motivatie; onder kandidaten van gelijke geschiktheid wordt vervolgens geloot. Toelaatbare kandidaten die geen plaats in de opleiding krijgen toegewezen, krijgen een plek op een wachtlijst voor het geval er later een plaats beschikbaar komt. Naplaatsing kan nog tot eind augustus gebeuren.

  Schakelprogramma

  Als je niet aan alle selectievereisten voldoet, ben je misschien wel toelaatbaar tot een schakelprogramma. Wanneer je denkt een schakelprogramma nodig te hebben is het raadzaam om vroeg een aanmelding te doen voor de mastertrack, zodat je tijdig kunt horen welke onderdelen je moet schakelen. Zie hiervoor de behandeltermijn van schakel- en masteraanmeldingen voor 2023-2024.

  Hbo-diploma

  Een hbo-bachelordiploma staat niet gelijk aan de universitaire bachelor en is derhalve niet voldoende om door te stromen naar een universitaire master Psychologie. Ook een schakelprogramma is met een hbo-bachelor niet mogelijk. De reden hiervoor is dat voor de master niet alleen inhoudelijke kennis van de psychologie nodig is, maar ook kennis/vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijk redeneren, wetenschappelijk schrijven, etc.

  Internationale vooropleiding

  Academisch niveau

  Internationale diploma’s zullen worden beoordeeld op hun vergelijkbaarheid met het niveau van Nederlandse universitaire bachelordiploma’s, door diplomawaardeerders van de UvA.

  Taal

  Je beheerst het Nederlands voldoende om onderwijs te volgen op universitair niveau. Internationale kandidaten wordt gevraagd om dit aan te tonen door middel van een NT2-II certificaat. 

 • 3. Check het collegegeld

  Bekijk voordat je je inschrijft de kosten die je kwijt gaat zijn aan het collegegeld. Hiervoor kun je de collegegeldmeter gebruiken en/of de informatiepagina over collegegeld bekijken. Let op: de collegegeldmeter werkt niet goed in Safari.

  Overige studiekosten

  Naast het collegegeld ben je gemiddeld tussen de € 50 en € 100 per maand kwijt aan boeken, excursies, een laptop en ander studiemateriaal. Houd tevens rekening met andere kosten zoals eten, openbaar vervoer en woonkosten als je op kamers gaat.

 • 4.1 Schrijf je in via Studielink
 • 4.2 Selectieprocedure

  Op basis van de door jou ingeleverde documenten wordt bepaald of je voor de Multiple Mini Interviews wordt uitgenodigd. In deze interviews wordt gekeken naar het reflectievermogen, feedback ontvangen, sensitiviteit, stevigheid, het contact maken en transparantie. Je hebt met verschillende docenten een kort persoonlijk gesprek, waarin per gesprek naar een ander criterium wordt gevraagd. Het spreekt voor zich dat de interviews een vertrouwelijk karakter hebben.

  De Multiple Mini Interviews voor de mastertrack vinden plaats op een nader te bepalen moment. Je kunt bij aanmelding één voorkeur aangeven voor een datum, maar het aantal plaatsen is beperkt. Tijdens deze MMI geef je je voorkeur aan voor een startmoment van de opleiding: september 2024 of februari 2025. We proberen rekening te houden met je voorkeur maar kunnen je geen garantie geven.  

  Afhankelijk van omstandigheden, worden de interviews ofwel live ofwel online gehouden.

  Selectie

  Als je je hebt aangemeld ontvang je in medio-mei bericht of je al dan niet geplaatst bent. Niet geplaatst zijn betekent niet dat je ongeschikt zou zijn voor deelname: er zijn immers maar een beperkt aantal plaatsen. Je mag daarom nog een keer solliciteren.

  Voorwaarden

  Door je aan te melden voor de mastertrack Training & Development, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

  • Toestemming om de train(st)er(s) van het Gesprekspracticum als referentie te raadplegen. Dit advies is uitsluitend gebaseerd op je functioneren in de door jou gevolgde groep.
  • Over de reden voor eventuele afwijzing wordt verder geen toelichting gegeven. Omdat de selectie begrensd wordt door het aantal plaatsen geeft het geen indicatie over je mogelijke bekwaamheden als trainer.
  • De trainersopleiding is zwaar en intensief. Er is aanwezigheidsplicht. De individuele en gezamenlijke voorbereiding kost veel tijd. Je bent zonder enig voorbehoud in de daarvoor geplande perioden beschikbaar.
  • Je bent bereid om bij je persoonlijk functioneren stil te staan. Self-disclosure, reflectie, feedback geven en feedback ontvangen zijn onmisbare middelen in elke training en zeker in de trainersopleiding.
  • Plaatsing in de mastertrack Training & Development, betekent dat je je houdt aan de NIP beroepsethiek voor psychologen.
 • 4.3 Tweede keuze mastertrack (optioneel)

  De mastertracks van de Graduate School of Psychology zijn selectief. Het is bij een selectieve track raadzaam om een alternatief te hebben. Je kunt je aanmelden voor een tweede track, mits je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. 

  Meld je je voor twee tracks aan, dan geldt de in Studielink gekozen track als eerste keuze. Let op: je kunt deze voorkeur na je aanmelding in Studielink niet meer wisselen, dus kies zorgvuldig.

  In MyInfo kun je je tweede keuze opgeven. Let op: je kunt slechts met één track per aanmeldronde starten (je krijgt max. één aanbod).
  De track van je tweede keuze wordt pas in overweging genomen indien je niet bij de (pre)master van je eerste keuze geplaatst kan worden. 

 • 4.4 Inschrijving aansluitende tweede mastertrack

  Studenten die in het voorafgaande collegejaar al bezig zijn met een andere track van de master, en zich aansluitend voor een tweede track van dezelfde master willen aanmelden, kunnen zich niet volgens bovenstaande instructies inschrijven. Deze studenten dienen een e-mail te sturen aan het admissions office (admissions-psy@uva.nl) met de volgende informatie:

  • naam en studentnummer
  • met welke track zij gestart zijn in semester 1
  • ingevuld document Proof of Qualifications meesturen voor de trackspecifieke eisen van Training & Development
  • motivatie voor Training & Development volgens format
  • meest recente cijferlijst
 • 5. Activeer je UvAnet ID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, ontvang je binnen 48 uur een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

 • 6. Vul het intakeformulier in

  Na je inschrijving in Studielink ontvang je een e-mail van de Centrale Studenten Administratie van de UvA met een link naar het intakeformulier. In dit formulier zul je worden gevraagd een aantal documenten te uploaden.

 • 7. Upload documenten

  Tijdens het invullen van het intakeformulier vragen we je verschillende documenten te uploaden, waaronder je cijferlijst, en voor niet-UvA-studenten ook een kopie van je diploma of afstudeerverklaring en vakbeschrijvingen uit de studiegids van je universiteit.

  Proof of Qualification

  Raadpleeg de basis- en track-specifieke vereisten op de website. In je 'Proof of Qualification' noem je de relevante vakken uit je curriculum.

  Motivatievragen

  Beantwoord de motivatievragen en houd daarbij de track van je keuze in gedachten.

 • 8. De selectie

  Deze mastertrack heeft een maximum aantal beschikbare plaatsen. Als het aantal kandidaten het aantal beschikbare plaatsen overschrijdt, wordt er een ranking gemaakt op basis van studieresultaten en motivatie; vervolgens wordt er geloot onder kandidaten van gelijke geschiktheid. 

  Kandidaten die wel toelaatbaar zijn, maar niet worden ingeloot, krijgen een plek op de wachtlijst. 

 • 9. Wacht op uitslag toelatingsbesluit

  Alle aanmeldingen worden na de aanmelddeadline beoordeeld. De uitslag van tijdig ingediende aanmeldingen wordt medio mei bekendgemaakt (per e-mail via MyInfo). 

Na voorwaardelijke toelating

 • 10. Accepteer of weiger aanbod

  Als je (voorwaardelijk) wordt toegelaten vragen we je het aanbod voor een bepaalde deadline te accepteren of te weigeren. Het is belangrijk dat je ons tijdig informeert over je keuze zodat wij een eventueel vrijgekomen plaats kunnen aanbieden aan een kandidaat op de wachtlijst.

 • 11. Meld je aan voor vakken

  Studenten die worden toegelaten ontvangen te zijner tijd informatie over de vakaanmelding.

 • 12. Vraag je collegekaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je voorwaardelijke toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

 • 13. Doe mee aan de introductiedag

  De Graduate School of Psychology organiseert op donderdag 29 august 2024 een introductie voor de aankomende masterstudenten. De meeste mastertracks organiseren in de middag een eigen introductie. Toegelaten kandidaten worden hierover te zijner tijd geïnformeerd. 

 • 14. Betaal het collegegeld

  Je bent pas ingeschreven als je aan zowel de inschrijf- als de betalingsverplichting hebt voldaan (en je bent toegelaten tot de opleiding in geval van een selectie/numerus fixus).

  • Controleer altijd bij je opleiding of je je apart moet inschrijven voor vakken (de uiterlijke datum van inschrijving voor vakken kan al vóór 1 september of 1 februari liggen!).
  • Pas wanneer je bent ingeschreven, kun je gebruikmaken van de onderwijs- en studentenvoorzieningen en tentamens afleggen.
  • Studielink houdt je tussentijds op de hoogte van de status van je inschrijving.