For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Studieprogramma

De bachelor Duitslandstudies duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

Het eerste studiejaar

  • Je leert in het eerste jaar (de propedeuse) de Duitse media, taal en cultuur en de belangrijkste cultuur-, literatuur- en mediawetenschappelijke onderzoeksmethodes kennen.
  • Door een intensief taalverwervingsprogramma ben je aan het einde van het eerste studiejaar thuis in de Duitse taal.

Het tweede studiejaar

  • In het tweede studiejaar benader je Duitsland vanuit het gezichtspunt van regiostudies in internationaal vergelijkend perspectief.
  • Je verwerft grondige kennis van de Nederlands-Duitse betrekkingen en de rol van Duitsland in Europa.
  • Je sluit het jaar af met een semester aan een universiteit in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland.

Het derde studiejaar

  • In het derde jaar reflecteer je op de iconen van de Duitse cultuur en op de intellectuele geschiedenis.
  • Aansluitend bereid je je in de Forschungswerkstatt voor op het afstudeerproject.

Een overzicht van de vakken van Duitslandstudies vind je in de digitale UvA Studiegids:

UvA Studiegids: Duitslandstudies

Tijdsbesteding en toetsvormen

Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt in je eerste studiejaar ongeveer 12 tot 15 uur per week aan colleges, in je tweede en derde jaar zo'n 8 tot 10 uur. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

Studiebegeleiding en BSA