For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Een colloquium doctum biedt iedereen van 21 jaar of ouder, die onvoldoende vooropleiding hebben, de mogelijkheid te kunnen studeren aan de universiteit.

Om te starten met de opleiding Geneeskunde 2024-2025 moet je op 15 juli 2024 het colloquium doctum hebben behaald.

Het colloquium doctum voor Geneeskunde heeft betrekking op de volgende vakken op het eindexamenniveau vwo:

  • natuurkunde op het niveau eindexamen vwo nieuwe stijl;
  • scheikunde op het niveau eindexamen vwo nieuwe stijl;
  • biologie op het niveau eindexamen vwo nieuwe stijl;
  • wiskunde A of B op het niveau eindexamen vwo nieuwe stijl;
  • Engels op het niveau eindexamen vwo nieuwe stijl;
  • Nederlands op het niveau eindexamen vwo nieuwe stijl.

Vwo-deelcertificaten kunnen behaald worden:

  • via volwassenonderwijs, bijvoorbeeld een ROC;
  • door landelijke voortentamens af te leggen, via de CCVX (www.ccvx.nl);
  • staatsexamen te doen.

De Faculteit der Geneeskunde accepteert geen overige diploma’s of certificaten (bijvoorbeeld James Boswell).

Zolang de toets(en) niet met een voldoende is/zijn afgelegd, blijf je deficiënt en ben je dus niet toelaatbaar, ook niet als je de selectieprocedure succesvol doorlopen hebt.

Het bewijs dat je het colloquium doctum met voldoende resultaat hebt afgelegd, geeft uitsluitend in het studiejaar na het afleggen ervan recht op toelating tot de opleiding of opleidingen die je op het oog hebt, en uitsluitend nadat je de selectieprocedure succesvol doorlopen hebt.