For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL
Kunstmatige intelligentie

Studiebegeleiding en -advies

Bindend studieadvies

Bij de opleiding Kunstmatige intelligentie krijg je in het eerste jaar een bindend studieadvies (BSA): studenten die in juli minder dan 42 studiepunten hebben behaald, mogen hun bachelor niet voortzetten. In je eerste studiejaar krijg je drie keer een advies over je studievoortgang.

 • In november krijg je een preadvies op basis van je eerste resultaten
 • In januari krijg je een voorlopig studieadvies
 • In juli krijg je een bindend studieadvies: er wordt bepaald of je de opleiding mag voortzetten

Bij het advies wordt rekening gehouden met eventuele bijzondere omstandigheden zoals ziekte of persoonlijke factoren.

Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie, is er in het eerste jaar veel aandacht voor studiebegeleiding.

Tutorgroep

Om de overgang naar een wetenschappelijke opleiding te vergemakkelijken en je daarna in je studievoortgang te begeleiden, krijg je in het eerste en tweede jaar een tutor toegewezen. Dit is een ouderejaarsstudent die jou, samen met een kleine groep andere studenten, onder zijn of haar hoede neemt.

Tijdens de bijeenkomsten met je tutorgroep:

 • besteed je aandacht aan je manier van leren en studeren
 • word je begeleid bij het aanleren van academische vaardigheden, zoals schriftelijke en mondelinge verslaglegging
 • oriënteer je je op het onderzoeks- en beroepenveld

De onderwerpen die tijdens het tutoraat besproken worden richten zich op het lopende onderwijs. Je tutor ondersteunt je dus zo goed mogelijk bij de start van je studie en helpt jou je weg te vinden binnen de opleiding en het vakgebied.

Studieadviseur

Een studieadviseur heeft een goed overzicht van de studiemogelijkheden binnen de opleidingen. De studieadviseur heeft, behalve met studenten, ook goede contacten met de docenten en kan daardoor als intermediair tussen beide groepen functioneren.

Bij de studieadviseur kun je onder andere terecht voor:

 • advies wanneer persoonlijke omstandigheden je studie beïnvloeden
 • begeleiding bij het maken van keuzes
 • vragen over extra uitdaging en verdieping
 • advies over je studieplanning en bij studievertraging
 • ondersteuning bij effectiever studeren

De studieadviseur van Kunstmatige intelligentie is Anne-Christine van der Bijl

Neem contact met haar op via het contactformulier

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie en wil je - voordat je met een studie start - weten wat de UvA aan begeleiding en ondersteuning kan bieden?

Lees hier alle informatie