For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL
Bachelor
Psychobiologie

Studieprogramma

Het studieprogramma van de bachelor Psychobiologie is zo opgebouwd dat je eerst een brede basis kennis over de hersenen ontwikkelt, waarna je je verder kunt specialiseren in een onderwerp naar eigen keuze. We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van je onderzoeksvaardigheden in practica. Ook oefen je veel met je academische vaardigheden, zoals wetenschappelijk schrijven en presenteren.

Opbouw studiejaar

Elk studiejaar bestaat uit twee semesters die zijn opgedeeld in twee periodes van acht weken en een periode van vier weken. Je volgt doorgaans twee vakken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk tentamen, een verslag of een eindpresentatie.

 • Het eerste jaar

  Het eerste jaar begint met een introductie van de psychobiologie. Daarna krijg je vakken over genetica en evolutie, cognitieve psychologie, celbiologie, neuroanatomie en -fysiologie. Naast deze vakken is er aandacht voor methoden van onderzoek, statistiek, wiskunde en leer je werken met programmeertaal R.

 • Het tweede jaar

  In het tweede studiejaar verdiep je je verder in de relatie tussen de hersenen en functies als visuele perceptie, aandacht, bewustzijn, geheugen, emotie en motivatie. Ook leer je meer over de ontwikkeling van het individu en de biologische basis van aandoeningen in het zenuwstelsel.
  Het hele jaar volg je parallel aan de vakken een practicumreeks. Je voert in duo’s of in groepen verschillende eigen onderzoeken uit, zoals een EEG-experiment en een moleculair neurobiologisch experiment. Hierover rapporteer je schriftelijk en mondeling. Ook schrijf je een kleine scriptie en volg je een vak over beroepsethiek. Vanaf het tweede jaar schrijf en presenteer je in het Engels.

 • Het derde jaar

  In het derde jaar kun je een voor jou specifieke track samenstellen uit de aangeboden vakken met verdieping binnen de cognitieve of moleculaire neurowetenschappen of psychologie. Je kunt ook kiezen voor een minor bij een andere opleiding. Met bijvoorbeeld de minor Computational Science vergroot je de kans op toelating tot de master Computational Science. Je kunt er ook voor kiezen om in deze periode onderwijs in het buitenland te volgen.

  Met een bachelorproject aan het einde van je derde jaar rond je je bachelor af. Je doet een wetenschappelijke stage waarvan je de uitkomst verwerkt in een wetenschappelijk verslag en een presentatie in het Engels. Na afronding van je bacheloropleiding ontvang je de titel Bachelor of Science (BSc).

Een typische week bij Psychobiologie

Psychobiologie is een voltijd studie. Dat betekent dat je ongeveer 40 uur per week met je studie bezig bent. Bij Psychobiologie gebruiken we de volgende onderwijsvormen:

 • Hoorcolleges
  Tijdens de interactieve hoorcolleges behandelt de docent de stof, doe je kleine opdrachten en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Werkgroepen
  Bij een werkgroep ga je met de theorie aan de slag en kun je onder andere werken aan je academische vaardigheden, zoals het schrijven van een onderzoeksverslag en het presenteren van wetenschappelijk onderzoek. De werkgroepen verschillen per vak van grootte. De verhouding docent-student is ongeveer 1:20.
 • Practica
  Tijdens een practicum breng je de theorie in de praktijk en ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden waarbij je vaak zelf een experiment bedenkt, uitvoert, uitwerkt en presenteert.

Eigen laptop

Iedereen heeft een eigen laptop die wordt ingezet bij de interactieve hoorcolleges, werkgroepen en practicumonderwijs. Zo gebruik je je computer bijvoorbeeld om experimenten te simuleren en om modellen van complexe biologische processen te maken. Daarnaast leer je onderzoeksgegevens verwerken en de basis van het programmeren.