For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Studieprogramma

Het studieprogramma van Scheikunde is zo opgebouwd dat je in de eerste twee jaar de verschillende richtingen binnen de chemie leert kennen. Met deze kennis kun je als basischemicus je in het derde jaar specialiseren in een richting die jouw interesse heeft. Ongeveer 25% van je opleiding bestaat uit practica. Je doet experimenten, leert zelf nieuwe moleculen maken en voert analyses uit. Hierbij zijn de natuurkunde- en wiskundevakken onmisbaar. Ook oefen je veel met je academische vaardigheden, zoals wetenschappelijk schrijven en presenteren.

Opbouw studiejaar

Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters die zijn opgedeeld in twee blokken van acht weken en een blok van vier weken. Je volgt doorgaans twee of drie vakken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. Het onderwijs volg je op twee locaties: het Science Park (UvA) en op de Zuidas (VU). Er zijn UvA- en VU-dagen zodat je per dag altijd op één locatie al je colleges of practica volgt. De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie.

 • Het eerste jaar

  Het eerste jaar is opgebouwd aan de hand van zes thema’s waarin je de basis leert die iedere chemicus nodig heeft. Binnen elk thema volg je vakken waarbij je de theorie direct toepast in practica. Van analytische technieken tot biochemische netwerken en van chemische reactiviteit tot organische chemie. Ongeveer 25% van je opleiding bestaat uit practica. Je doet proeven, maakt nieuwe moleculen en voert analyses uit. Tijdens de practica komt scheikunde tot leven. Hierbij zijn de natuurkunde- en wiskundevakken onmisbaar.

  De thema’s op een rij:

  • Van atoom tot (bio)molecuul
   In dit thema leg je de basis. De nadruk ligt op de opbouw en elektronische structuur van atomen en het effect daarvan op de chemische eigenschappen van een molecuul. 

  • Levende chemie
   Hierin ga je aan de slag met de chemie van het leven. Je krijgt inzicht in de moleculen die bepalen wat een cel levend maakt. Individuele bouwstenen worden door de cel samengevoegd tot complexe structuren als DNA en eiwitten. Hoe zijn deze stoffen opgebouwd en hoe werken ze?

  • Moleculen in beweging
   Je krijgt in dit thema een inleiding in de thermodynamica en kinetiek van chemische reacties. Er wordt daarbij onder andere aandacht besteed aan evenwichtsreacties en redox reacties.

  • Licht op moleculen
   Je leert technieken om stoffen te identificeren en te analyseren. ‘Wat zit er in dat bloedmonster?’ of ‘Met welke stoffen is dat bodemsample verontreinigd?’ Ook ga je op zoek naar nieuwe stoffen in complexe mengsels.

  • Moleculen maken 
   Duurzaamheid is de toekomst. In dit thema ga je je eigen moleculen maken die misschien de basis gaan vormen voor betere, sterkere en duurzamere materialen.

  • Moleculen en gezondheid
   De mens is een grote chemische fabriek. ‘Hoe werkt het lichaam?’ ‘ Welke chemische processen zijn daarbij betrokken?‘Hoe werken cellulaire systemen?’ ‘Hoe kun je met moleculen invloed uitoefenen op het menselijk lichaam?’

 • Het tweede jaar

  In het tweede jaar verdiep en verbreed je je scheikundige kennis. Er komen nieuwe vakken bij zoals Quantumchemie en Thermodynamica. Je gaat de diepte in met organische en anorganische chemie. Daarnaast heb je in het tweede semester veel vrije keuzeruimte. Beide semesters sluit je af met een onderzoeksproject, waarin je meedraait in een in een onderzoeksgroep aan de UvA of VU, of een innovatieproject gericht op het bedrijfsleven. Daarnaast kun je je ook een maand op het onderwijs oriënteren waarbij je stage loopt op een middelbare school.

 • Het derde jaar

  Je derde jaar begin je met een half jaar keuzeruimte die je zelf kunt invullen met losse keuzevakken of een minor.

  Het derde jaar sluit je af met het bachelorproject waarin je drie maanden onderzoek doet en afrondt met een afstudeerverslag. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van UvA en VU.

Chemistry Tour

Om je te inspireren en je kennis te laten maken met de meest spraakmakende wetenschappers en hun onderzoek, organiseren we de Chemistry Tour. De afgelopen jaren hebben verschillende Nobelprijswinnaars de UvA bezocht. Als student krijg je de kans om hen vragen te stellen over hun onderzoek en visie op de scheikunde.

Scheikunde

Een typische week bij Scheikunde

Scheikunde in Amsterdam is een voltijdstudie. Dat betekent dat je ongeveer 40 uur per week met de studie bezig bent. Hiervan bestaat de helft uit contactonderwijs. De andere helft van de tijd gebruik je voor zelfstudie. Bij Scheikunde gebruiken we de volgende onderwijsvormen:

 • Hoorcolleges
  In hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Werkcolleges
  Tijdens een werkcollege oefen je met de stof die tijdens het hoorcollege is besproken. Dit doe je in kleine groepen van 25 studenten onder begeleiding van een docent.
 • Practica
  Practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert in het laboratorium. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten.
 • Projecten
  Tijdens een project ga je in een groepje van twee tot vijf studenten vier weken aan de slag om aan een grote opdracht te werken. Je wordt begeleid door docenten.