Feiten en cijfers

De Universiteit van Amsterdam behoort met ruim 31.000 studenten, meer dan 5.000 medewerkers en een jaarlijks budget van 600 miljoen euro tot de grote algemene onderzoeksuniversiteiten van Europa.

Opleidingen

(open voor instroom september 2015)

 

  Totaal

Engelstalig
incl. tracks

Joint degree
met VU
Joint degree
met Aarhus
Universitet
Bacheloropleidingen 57 5 1 -
Masteropleidingen 66 52 1 -
Onderzoeksmasters 21 16 1 -
Duale masteropleidingen 7 2 - -
Masteropleidingen leraar voorbereidend hoger onderwijs 23 - - -
Post-initiële masteropleidingen 11 8 - 1

Studenten 2016*

  • Totaal ingeschreven: 31.019
  • Eerstejaars: 8.481

* eerste jaar instelling, d.w.z. het aantal studenten dat voor het eerst aan de UvA een opleiding komt volgen (bachelor, premaster of master).

Onderzoek

  • Promoties (2016): 546
  • Wetenschappelijke publicaties (2016): 8.427

Personeel 2016 **

  • Wetenschappelijke stafleden 2.626 (2.024 fte),
  • Niet-wetenschappelijk personeel: 2.571 (1.941 fte)
  • Promovendi: 1.467 (900 fte)

** exclusief AMC

UvA Factbook

In dit 'Elektronisch Feitenboek' vind je de actuele en gedetailleerde feiten en cijfers.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

29 november 2017