Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

De bachelor Duitslandstudies duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

 • Het eerste studiejaar

  In het eerste studiejaar (propedeuse) leer je de Duitse media, taal en cultuur en de belangrijkste cultuur-, literatuur- en mediawetenschappelijke onderzoeksmethodes kennen. Door een intensief taalverwervingsprogramma ben je aan het einde van het eerste studiejaar thuis in de Duitse taal.

 • Het tweede en derde studiejaar

  In het tweede studiejaar benader je Duitsland vanuit het gezichtspunt van regiostudies in internationaal vergelijkend perspectief. Je verwerft grondige kennis van de Nederlands-Duitse betrekkingen en de rol van Duitsland in Europa. Je sluit het jaar af met een semester aan een universiteit in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland.

  In het derde jaar reflecteer je op de iconen van de Duitse cultuur en op de intellectuele geschiedenis. Aansluitend bereid je je in de Forschungswerkstatt voor op het afstudeerproject.

 • Minor en keuzeruimte

  In het tweede en derde jaar van de opleiding krijg je 54 studiepunten (EC) om naar eigen inzicht in te vullen. 12 punten gebruik je voor een opleidingsgebonden keuzevak. Voor de overige 42 punten heb je meerdere opties.

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep.

  Minor Educatie

  De arbeidsmarkt vraagt om academisch geschoolde docenten. Daarom kan het verstandig zijn om tijdens je bachelor een lesbevoegdheid te halen. Je volgt dan de minor Educatie (30 EC), waarbij je een theoretische opleiding combineert met een stage op een middelbare school. Op je bachelordiploma krijg je de aantekening dat je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid hebt behaald.

  Als je vervolgens een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, doe je eerst een master op je vakgebied en daarna de Lerarenopleiding van 30 EC. Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, is de Lerarenopleiding na je master 60 EC. Met een eerstegraads lesbevoegdheid mag je lesgeven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs en het mbo. 

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  Een stage biedt veel voordelen, maar is geen verplicht onderdeel van de studie Duitslandstudies. Wel doe je tijdens een stage werkervaring op, bouw je je netwerk uit en krijg je een indruk van de mogelijkheden binnen een organisatie, en van welk soort werk bij jou past. Voorbeelden van stageplaatsen zijn:

  • het Duitsland Instituut Amsterdam;
  • het Goethe-Institut Amsterdam;
  • de Duits-Nederlandse Handelskamer in Den Haag;
  • ambassades van of in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in Den Haag;
  • Nederlandse bedrijven die actief zijn in Duitsland;
  • uitgeverijen die zich bezig houden met Duitse literatuur.

  Internationaal studeren

  Om je de Duitse taal en cultuur eigen te maken, kun je een periode in een Duitstalig land studeren. Ieder jaar, rond de maand januari, is er een voorlichtingsbijeenkomst over studeren in het buitenland.

 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aamerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt in je eerste studiejaar ongeveer 12 tot 15 uur per week aan colleges, in je tweede en derde jaar zo'n 8 tot 10 uur. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

UvA Studiegids

Een overzicht van de vakken van Duitslandstudies vind je in de digitale UvA Studiegids: