Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Als je filosofie (ook wel wijsbegeerte) studeert, leer je zelfstandig, analytisch en logisch nadenken vanuit een kritische, open, nieuwsgierige houding. Filosofen houden van het analyseren, becommentariëren en verder ontwikkelen van ideeën. Deze ideeën kunnen betrekking hebben op uiteenlopende onderwerpen. Soms merken we pas dat we bepaalde ideeën hadden als ons standpunt is veranderd. Of als iemand ons erop wijst dat we van veronderstellingen uitgaan die helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Een filosoof is iemand die er plezier in heeft systematisch op zoek te gaan naar dit soort verborgen veronderstellingen.
 • Het eerste studiejaar

  In het eerste studiejaar, de propedeuse, maak je kennis met verschillende aspecten van het vakgebied. In het eerste semester krijg je het vak Praktische filosofie. Dit vak geeft een overzicht van de belangrijkste discussies op het gebied van de ethiek en de politieke filosofie. In dit vak oefen je bovendien je schrijfvaardigheid. Daarnaast volg je een uitgebreid vak Logica. In het tweede semester biedt de Theoretische filosofie een eerste kennismaking met de metafysica, de kentheorie en de taalfilosofie.Het andere vak dat je in het tweede semester volgt, is Geschiedenis van de filosofie.

 • Het tweede en derde studiejaar

  De vakken in het tweede en derde jaar bouwen voort op de vakken van de propedeuse. In het vak Tekst, context en debat worden de vaardigheden die je in de propedeuse hebt geleerd, verder geoefend. Je leest een klassieke filosofische tekst, die je in verband brengt met de historische context waarin hij is ontstaan en met actuele filosofische debatten. In het vak Wetenschapsfilosofie, dat je ook in je tweede jaar volgt, staan vragen centraal als: wat is goede wetenschap, wat onderscheidt wetenschappelijke kennis van andere vormen van kennis? Daarnaast volg je in het tweede en derde jaar opleidingsgebonden vakken, waarin je je kennis van de filosofie verder uitdiept. Je volgt het Filosofisch practicum, waarin je je oriënteert op de arbeidsmarkt en ook bepaalde vaardigheden verder traint (bijvoorbeeld door met medestudenten aan een project te werken). Verder is er in tweede en derde jaar ruimte voor keuzevakken en (eventueel) een minor in een ander vakgebied. Je sluit de bachelor af met een afstudeertraject van 18 EC. 

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Praktische filosofie 1
  Blok 1
  6
 • Logica en de linguistic turn
  Blok 1
  Blok 2
  12
 • Praktische filosofie 2
  Blok 2
  6
 • Wetenschappelijk schrijven Filosofie
  Blok 3
  6
 • Theoretische filosofie 1
  Blok 4
  6
 • Geschiedenis van de filosofie
  Blok 4
  Blok 5
  12
 • Theoretische filosofie 2
  Blok 5
  6
 • Onderzoeksvaardigheden Filosofie
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Gebonden keuze: Tekst, context en debat
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  18
 • Inleiding niet-westerse filosofie
  Blok 1
  6
 • Wetenschapsfilosofie 1
  Blok 2
  6
 • Wetenschapsfilosofie 2
  Blok 4
  6
 • Filosofisch practicum
  Blok 6
  6
 • Gebonden keuze: Specialisatievakken
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12
 • Gebonden keuze: Filosofisch keuzevak
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Vrije keuze
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  42
 • Gebonden keuze: Specialisatievakken voor de bachelorscriptie
  Blok 4
  6
 • Bachelorscriptie Filosofie
  Blok 5
  Blok 6
  12
Verplicht vak
Keuzevak
UvA Studiegids: Bachelor Filosofie
 • Minor en keuzeruimte

  In het tweede en derde jaar van de opleiding krijg je 54 studiepunten (EC) om naar eigen inzicht in te vullen. Hiervan zijn 12 studiepunten bestemd voor een opleidingsgebonden keuzevak. Voor de overige 42 punten heb je meerdere opties.

  Keuzevakken

  In principe kun je elk vak als keuzevak volgen. Een vak van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs een andere universiteit. De meeste opleidingen bieden aparte keuzevakken aan.

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep.

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  Je kunt stage lopen in de keuzeruimte. Stageplaatsen zijn er bijvoorbeeld bij Filosofie Magazine, culturele instellingen, omroeporganisaties of non-profit organisaties.

  Een stage, een verblijf in het buitenland en alle ervaring die je tijdens relevante (bij)banen, bestuursfuncties of vrijwilligerswerk opdoet, verrijken je studietijd én je cv.

  Internationaal studeren

  De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s, waardoor je een periode in het buitenland kunt studeren.

  De opleiding Filosofie werkt samen met de Universitaire Instelling Antwerpen (België), Università degli Studi di Milano (Italië) en University of Edinburgh (Verenigd Koninkrijk). Ook de Freie Universität Berlin en de Humboldt Universität (Duitsland) of Universidad Barcelona (Spanje) zijn zeer gewild.

 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

Studeren in deeltijd

Je kunt de bachelor Filosofie ook in deeltijd studeren. Je volgt dan dezelfde vakken als de voltijdstudenten, maar je hebt minder vakken per studiejaar en je behaalt 30 EC per studiejaar (voltijdstudenten: 60 EC). Deeltijdstudenten ronden deze opleiding in zes jaar af. Net als voor voltijdstudenten geldt er een bindend studieadvies (BSA): in het eerste studiejaar moet je minimaal 24 EC behaald hebben om je opnieuw te kunnen inschrijven voor het tweede studiejaar. Het collegegeld voor een deeltijdopleiding ligt iets lager dan het tarief voor voltijdopleidingen, zie ook Collegegeld. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.