Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
In de bachelor Frans ontwikkel je je tot Frankrijkdeskundige met een brede oriëntatie. Je krijgt een zeer goed niveau in het Frans en je krijgt inzicht in de Franstalige culturen. Je volgt colleges over Frankrijk, het Frans en de Franstalige wereld, maar ook over het hoe en waarom van de geesteswetenschappen en hun aanpak.

Opbouw programma

De opleiding bevat een intensief taalverwervingsprogramma. Daarnaast volg je colleges over historische en hedendaagse ontwikkelingen in Frankrijk en de Franstalige wereld. Je gaat je ook verdiepen in de Franse taal-, cultuur- en letterkunde. De opleiding biedt tevens ruimte voor eigen invulling. Je kiest bijvoorbeeld voor een minor of een stage. Een semester aan een buitenlandse universiteit geeft je de mogelijkheid om je te specialiseren in je persoonlijke interesses.

 • Het eerste studiejaar

  In het eerste studiejaar leg je een goede basis op het gebied van taal, cultuur en maatschappij met een propedeuse Frans. Het programma opent met het college La France contemporaine waarin je van alles leert over het hedendaagse Frankrijk, over het politieke bestel, over het belang van de vakbonden, over het onderwijssysteem, over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, hedendaagse literaire werken en nog veel meer. Daarnaast zijn er inleidende colleges over de Franse letter- en taalkunde die je leren hoe je de Franse literatuur en taal kunt analyseren. Onder begeleiding van een docent lees je Franse boeken van grote schrijvers. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor de taalverwerving in het eerste jaar. Je krijgt college van francofone docenten die je helpen om de vaardigheden die je op de middelbare school ook hebt aangeleerd gekregen verder uit te bouwen: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Aan het eind van het eerste jaar ben je bijvoorbeeld in staat om het Franse journaal te volgen en kun je een essay in het Frans schrijven.

 • Het tweede en derde studiejaar

  In het tweede jaar verdiep je je kennis van het Frans en van de Franse cultuur verder in colleges als Littérature: théories et pratiques en Linguistique: théories et pratiques. Je vergroot je kennis van de Franse taal in een taalverwervingscollege op tweedejaars niveau. Het academische niveau van de opleiding wordt mede gewaarborgd door het college Wetenschapsfilosofie. Ook volg je een college over literatuur en film. In het tweede semester ga je een half jaar in een Franstalig land studeren. De opleiding heeft contacten met tal van universiteiten en helpt je met het organiseren van dit buitenlandverblijf. Je hebt daar de mogelijkheid om, in het Frans, colleges naar eigen keus te volgen. Eenmaal terug uit het buitenland zul je het Frans goed kunnen spreken en verstaan. In het derde jaar werk je nog meer aan de schiftelijke beheersing van het Frans en verdiep je je kennis van de Franse taal- en letterkunde, ook in een bredere context, ter voorbereiding op de bachelorscriptie.

Hoe is het om een taal te studeren?

Durf je te onderscheiden, durf te kiezen voor taal. Je krijgt er een wereld bij. In deze video leggen huidige studenten uit wat het zo interessant en leuk maakt om een talenstudie te volgen.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • La France contemporaine
  Blok 1
  6
 • Maîtrise du français 1
  Blok 1
  6
 • Maîtrise du français 2
  Blok 2
  6
 • De wereld van de mens: Inleiding in de geesteswetenschappen
  Blok 2
  Blok 3
  12
 • De wereld van taal en spraak: inleiding taalwetenschap
  Blok 4
  6
 • Maîtrise du français 3
  Blok 4
  6
 • De wereld van de verbeelding: het verhaal van de literatuur
  Blok 5
  6
 • Maîtrise du français 4
  Blok 5
  6
 • État de la langue - langue d'État
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Littérature française: théories et pratiques
  Blok 1
  6
 • Wetenschapsfilosofie (Nationale identiteit, grenzen, territorialiteit)
  Blok 1
  6
 • Linguistique française: théories et pratiques
  Blok 2
  6
 • Maîtrise du français 5
  Blok 2
  6
 • Nouvelle Vague: Revolutie in Film
  Blok 3
  6
 • Buitenlandverblijf Franse taal en cultuur
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  30
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Maîtrise du français 6
  Blok 1
  6
 • Europese literaire klassieken
  Blok 2
  6
 • Atelier de recherche
  Blok 4
  6
 • Vrije keuze
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  30
 • Afstudeerproject Franse taal en cultuur
  Blok 5
  Blok 6
  12
Verplicht vak
Keuzevak
Uva Studiegids: Bachelor Franse taal en cultuur
 • Minor en keuzeruimte

  In het derde jaar van de opleiding krijg je 30 studiepunten (EC) om naar eigen inzicht in te vullen. Dit kan een minor zijn, maar ook losse keuzevakken zijn toegestaan. De keuzeruimte kan je ook gedeeltelijk gebruiken voor een stage.

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 24 of 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep.

  Minor Educatie

  Je kunt tijdens je bachelor een lesbevoegdheid halen. Je volgt dan de minor Educatie (30 EC) bij de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO). De minor combineert een theoretische opleiding met een stage op een middelbare school. Op je bachelordiploma krijg je de aantekening dat je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid hebt behaald. Je mag dan lesgeven in de onderbouw van havo-vwo en het gehele vmbo.

  Wil je weten of de minor Educatie iets voor je zou zijn, dan biedt de UvA je de mogelijkheid om als Persoonlijk Assistent van de Leraar een paar uur per week ervaring op te doen in het onderwijs.

  Als je na de minor Educatie een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, doe je eerst een master op je vakgebied en daarna de Lerarenopleiding van 30 EC. Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, is de Lerarenopleiding na je master 60 EC, of, als alternatief, een tweejarige educatieve master meteen na de bachelor.

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen in binnen- of buitenland.

  Stage lopen

  • Studenten hebben de mogelijkheid om in jaar 3 van hun studie binnen de keuzeruimte een stage te lopen van 6 of 12 EC. Informatie over de stage wordt gegeven tijdens de voorlichtingsbijeenkomst voor eerstejaars in semester 2 van jaar 1 en via de Canvaspagina’s voor stages en het UvA Jobboard.
  • Tijdens een stage doe je werkervaring op en krijg je een indruk van de mogelijkheden binnen een organisatie, en van wat voor werk bij jou past.
  • Er zijn stagemogelijkheden bij uitgeverijen, de Franse Kamer van Koophandel, tal van bedrijven en non-profit organisaties en ambassades.
  • Een stage, een verblijf in het buitenland en alle ervaring die je tijdens relevante (bij)banen, bestuursfuncties of vrijwilligerswerk opdoet, kunnen een verrijking betekenen van je studietijd én je cv.

  Internationaal studeren

  Om je Franse taalvaardigheid en je kennis van het moderne Frankrijk op een nog hoger niveau te brengen, volg je als student Franse Taal en Cultuur een half jaar onderwijs aan een Franse universiteit. Je Franse vakkenpakket stel je samen in nauw overleg met je opleiding. 

 • Lerarenopleiding

  Er zijn twee varianten van de lerarenopleiding. Je kunt eerst de éénjarige master Language, Literature and Education met specialisatie Frans doen aan de UvA (of gelijkwaardige master elders), waarna je een éénjarige educatieve master bij het ILO aan de UvA kunt doen. Je kunt ook direct na je bachelor Franse taal en cultuur een tweejarige educatieve master met specialisatie Frans aan de UvA doen.

 • Dubbbele bachelor en honoursprogramma

  Zoek je extra uitdaging? Dit kun je op verschillende manieren realiseren, bijvoorbeeld door te kiezen voor een tweede studie of door het honoursprogramma te volgen.

  Dubbele bachelor in de Geesteswetenschappen

  De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt de mogelijkheid om bij twee verschillende bachelors een diploma te halen. Door middel van vrijstellingen kun je de twee diploma's halen met een lagere effectieve studielast. Een dubbele bachelor is bedoeld voor gemotiveerde studenten die extra uitdaging en/of een breder perspectief zoeken tijdens hun studie.

  Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  De bachelor Franse taal en cultuur duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

  Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties en werkstukken. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

Studeren in deeltijd

Je kunt deze bachelor ook in deeltijd studeren. Je volgt dan dezelfde vakken als de voltijdstudenten, maar je hebt minder vakken per studiejaar en je behaalt 30 EC per studiejaar (voltijdstudenten: 60 EC). Deeltijdstudenten ronden deze opleiding in zes jaar af. Net als voor voltijdstudenten geldt er een bindend studieadvies (BSA): in het eerste studiejaar moet je minimaal 24 EC behaald hebben om je opnieuw te kunnen inschrijven voor het tweede studiejaar. Het collegegeld voor een deeltijdopleiding ligt iets lager dan het tarief voor voltijdopleidingen, zie ook Collegegeld. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.

Veelgestelde vragen
 • Worden alle colleges in het Frans gegeven?

  De algemene colleges die je samen volgt met studenten van andere opleidingen niet, de colleges bij Frans zelf wel. Daardoor wennen studenten snel aan het functioneren in een Franstalige omgeving; de taalverwervingscolleges worden grotendeels door Franstalige docenten verzorgd.

 • Waarom zou ik kiezen voor Frans aan de UvA? Wat zijn de verschillen met andere universiteiten?

  Bij de UvA ligt de focus op het hedendaagse Frankrijk met ruime aandacht voor de wortels ervan. Specifieke aandacht is er voor het Frans in de wereld en voor de francofonie. In Amsterdam bevinden zich veel Franse instellingen en bedrijven, en dat creëert goede mogelijkheden voor verschillende stages.

 • Wat is het verschil met een hbo-opleiding Frans?

  De universiteit biedt wetenschappelijk onderwijs, onderwijs dat wordt gevoed en in nauw contact staat met wat er in het onderzoek gebeurt. Het gaat niet alleen om het verwerven van bestaande kennis, maar ook om het genereren van nieuwe kennis.

 • Kan ik de opleiding Frans combineren met een andere studie?

  Zeker, dat wordt zelfs aangemoedigd! Er wordt regelmatig gekozen om twee studies te combineren. Hierbij is het mogelijk om de keuze- en minorruimtes van beide studies tegen elkaar weg te strepen. Op die manier is het goed mogelijk om binnen vier jaar twee bachelor-programma’s af te ronden.

 • Zijn er ook studentenactiviteiten, is er bijvoorbeeld een studievereniging?

  Er worden allerlei extra-curriculaire activiteiten verzorgd – ook al is dat in tijden van COVID erg lastig te realiseren. Er is de studievereniging Mare Nostrum, van studenten Frans samen met studenten Spaans en Italiaans; lidmaatschap geeft ook korting op de aanschaf van studieboeken bij Atheneum.