Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor
Franse taal en cultuur
Opslaan in favorieten

Na je studie

Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je een master. De UvA heeft een ruim aanbod van masterprogramma’s, die één, anderhalf of twee jaar duren en veelal Engelstalig zijn. Specialisaties binnen de eenjarige masters in de talen en literatuur worden grotendeels in de doeltaal (Frans) gegeven.

Toelatingseisen

Voor masterprogramma's gelden instroomeisen en/of een selectieprocedure. In veel gevallen moet je al tijdens je bachelor bepaalde vakken of een specifieke minor hebben gevolgd. Daarom is het verstandig om tijdig in je planning rekening te houden met de toelatingseisen van het masterprogramma dat je interesseert.

Eenjarige masters

Met een bachelordiploma Franse taal en cultuur heb je toegang tot de eenjarige (60 EC) masters:

Duale masters

Je kunt ook kiezen voor een duaal masterprogramma: een beroepsgeoriënteerd programma op academisch niveau van anderhalf jaar (90 EC), inclusief leerwerkperiode. Met een bachelordiploma Franse taal en cultuur heb je toegang tot de duale masters:

Lerarenopleiding 

Je kunt tijdens je bachelor een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid halen. Je volgt dan de minor Educatie van 30 EC, waarbij je een theoretische opleiding combineert met een stage op een school. Als je vervolgens een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, volg je eerst een masterprogramma op je vakgebied en daarna de master Lerarenopleiding Frans (30 EC). Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, is de lerarenopleiding na je master 60 EC. 

Frans (Educatie en communicatie)

Een bijzondere route naar een eerstegraads lesbevoegdheid in Frans is de tweejarige master:

Onderzoeksmasters

Studenten met een sterke belangstelling voor onderzoek kunnen zich aanmelden voor een tweejarige (120 EC) onderzoeksmaster. Voor alle onderzoeksmasters geldt een selectieprocedure, waarbij met name gekeken wordt naar de invulling van je bachelor, de behaalde studieresultaten en je scriptie. Met een bachelordiploma Franse taal en cultuur mag je je aanmelden voor de onderzoeksmasters:

Overige masterprogramma's

Als je tijdens de bachelor een minor in een bepaald vakgebied hebt gevolgd, kun je toegang krijgen tot andere masterprogramma's waarvoor aanvullende instroomeisen gelden. Een overzicht van alle masters aan de UvA vind je op:

Arbeidsperspectief

Het arbeidsperspectief na een studie Franse taal en cultuur is zonder meer gunstig te noemen. De arbeidsmarkt vraagt om academici met een gedegen kennis van de Franse taal en cultuur. Het aantal Nederlanders dat deze taal nog goed beheerst neemt ieder jaar af, terwijl Frankrijk samen met Duitsland wel een van onze belangrijkste handelspartners is.

Kennis van de Franse taal maakt het gemakkelijker om de verschillen in bedrijfscultuur te overbruggen. Verschillen in bedrijfscultuur komen naar voren bij bijvoorbeeld fusies, zoals in het recente verleden tussen Air France en KLM. Maar ook de culturele sector heeft behoefte aan mensen met een perfecte taalvaardigheid Nederlands en Frans, met inzicht in de Franse cultuur, een academische instelling en een brede kennis van de samenleving in Franstalige landen. 

Een uitstekende beheersing van het Frans in woord en geschrift, alsmede een scherp inzicht in de culturele ‘codes’ van Frankrijk en de Franstalige landen, vormden voor veel van onze oud-studenten precies het opstapje dat ze nodig hadden om een baan te bemachtigen. Zij vonden die bij uitgeverijen en culturele instellingen, in het onderwijs en de journalistiek, bij vertaalbureaus, de overheid en in het bedrijfsleven. Zowel in Frankrijk als in Nederland.

Promotieonderzoek

Om te promoveren doe je drie tot vier jaar onderzoek en schrijf je een proefschrift. Het promotieonderzoek wordt in veel gevallen gecombineerd met onderwijstaken. Naar een promotieplaats moet je solliciteren.

Onderzoeksgebieden

De docenten van de opleiding Franse taal en cultuur begeleiden promovendi en doen zelf ook onderzoek.

  • De letterkundigen van de opleiding bestuderen het werk van francofone schrijvers. Hoe zit het bijvoorbeeld met die ‘koloniale blik' waarmee schrijvers die tijdens het interbellum naar de koloniën reisden en hun ontmoeting met de inheemse bevolking en het landschap weergaven?
  • Een ander interessegebied van de sectie Letterkunde is de hedendaagse literatuur van Frankrijk, waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken of en in hoeverre er nog sprake is van een duidelijk onderscheid tussen de verschillende literaire genres. 
  • In het taalkundeonderzoek staat onder meer de processen van taalverwerving centraal. Hoe leren jonge Franse kinderen hun moedertaal? Gaat dit op dezelfde manier als bij volwassenen die een tweede of vreemde taal leren? Wat speelt zich af in de hoofden van mensen die twee of meer talen tegelijk leren?
  • Ook wordt onderzoek gedaan naar structurele aspecten van de Franse taal, zoals de manier waarop zelfstandige naamwoordgroepen in het Frans zijn opgebouwd, of de manier waarop informatie structureel wordt uitgedrukt.