Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur leer je de klassieke talen Grieks en Latijn op hoog niveau, analyseer je klassieke teksten en verdiep je je in de literatuur- en cultuurgeschiedenis van de Oudheid. De opleiding draait om veel meer dan alleen het bestuderen van klassieke teksten. Je leert verder te kijken dan je eigen studie door steeds in gesprek te gaan met andere disciplines zoals geschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis, literatuur en archeologie. Hierdoor ontwikkel je een goed kader om complexe maatschappelijke vraagstukken van vandaag de dag te begrijpen en er een genuanceerde opinie over te vormen.

Opbouw programma

We leiden je op tot een allround academicus met veel kennis over de Klassieke Oudheid. Je wordt getraind in literaire analyse, met inzicht in taal en taalstructuren, kennis van effectieve communicatie, en aandacht voor (cultuur)historische processen. Je leert vanuit een kritische onderzoekshouding en met een internationale blik je kennis toe te passen op nieuwe vraagstukken zowel binnen het vakgebied als daarbuiten.

 • Het eerste studiejaar

  Het eerste jaar is breed van opzet: je profiteert direct van de samenwerking met de opleidingen Oudheidwetenschappen en Archeologie. Je brengt je kennis van het Grieks en het Latijn op hoog niveau door veel klassieke teksten te lezen en je verdiept je in de cultuurgeschiedenis van de Klassieke Oudheid. Je start ook meteen met het ontwikkelen van je schrijfvaardigheid aan de hand van creatieve schrijfopdrachten. Er is ook aandacht voor antieke filosofie.

 • Het tweede en derde studiejaar

  In het tweede jaar verdiep je je verder in de klassieke auteurs, maar je maakt ook kennis met werken uit de post-klassieke periode door bijvoorbeeld teksten van Byzantijnse en middeleeuwse schrijvers te lezen. Het belang van het Latijn voor de cultuur van Europa komt expliciet aan bod. Je  wordt uitgedaagd om zelf onderzoek te doen.

  In het derde jaar heb je keuzeruimte waarmee je je opleiding een eigen profiel kunt geven. Ook is het mogelijk om een deel van je studie in het buitenland te doen. Je rondt je bachelor af met het schrijven van een scriptie.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Grieks 1: taalverwerving en lectuur
  Blok 1
  6
 • Latijn 1: taalverwerving en lectuur
  Blok 1
  6
 • A Cultural History of the Ancient World 1: The Near East and the Greek World
  Blok 2
  6
 • Grieks en Latijn 2: taalverwerving en lectuur
  Blok 2
  6
 • Historical Sources
  Blok 3
  6
 • A Cultural History of the Ancient World 2: The Hellenistic World, Italy and Rome
  Blok 4
  6
 • Grieks en Latijn 3: taalverwerving, filosofisch en retorisch proza
  Blok 4
  6
 • Highlights uit de Griekse en Latijnse literatuur
  Blok 5
  6
 • Griekse Tragedie
  Blok 5
  6
 • Ancient Philosophy
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Grieks epos: Homerus
  Blok 1
  6
 • Latijns epos: Vergilius
  Blok 1
  6
 • Latijnse taalkunde
  Blok 2
  6
 • Philosophy of the Humanities (ACASA)
  Blok 2
  6
 • Griekse taalkunde
  Blok 3
  6
 • Latijnse literatuur uit Late Oudheid en Middeleeuwen
  Blok 4
  6
 • ACASA excursion
  Blok 4
  6
 • Griekse literatuur uit Late Oudheid en Middeleeuwen
  Blok 5
  6
 • Term-paper GLTC
  Blok 5
  6
 • Receptie en creatief schrijven
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Griekse en Latijnse Historiografie 1
  Blok 1
  6
 • Lieux de mémoire
  Blok 2
  6
 • Gebonden keuze
  Blok 2
  6

  Je kunt kiezen tussen 'Griekse geschiedschrijving: Herodotus en Thucydides' en 'Latijnse geschiedschrijving: Livius en Tacitus'.

 • Vrije keuze: Keuzeruimte
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  30
 • Bachelorscriptie Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Blok 4
  Blok 5
  Blok 6
  12
Verplicht vak
Keuzevak
UvA Studiegids: Griekse en Latijnse taal en cultuur
 • Minor en keuzeruimte

  In het tweede en derde jaar van de opleiding krijg je 54 studiepunten (EC) om naar eigen inzicht in te vullen. Hiervan zijn 12 studiepunten bestemd voor een opleidingsgebonden keuzevak. Voor de overige 42 EC heb je meerdere opties.

  Keuzevakken

  In principe kun je elk vak als keuzevak volgen. Een vak van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs een andere universiteit. De meeste opleidingen bieden aparte keuzevakken aan.

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep. 

  Minor Educatie

  Je kunt tijdens je bachelor een lesbevoegdheid halen. Je volgt dan de minor Educatie (30 EC) bij de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO). De minor combineert een theoretische opleiding met een stage op een middelbare school. Op je bachelordiploma krijg je de aantekening dat je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid hebt behaald. Je mag dan lesgeven in de onderbouw van havo-vwo en het gehele vmbo.

  Als je vervolgens een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, doe je eerst een master op je vakgebied en daarna de Lerarenopleiding van 30 EC. Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, is de Lerarenopleiding na je master 60 EC.

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  Een stage, een verblijf in het buitenland en alle ervaring die je opdoet in relevante (bij)banen, bestuursfuncties of vrijwilligerswerk, kunnen een verrijking zijn van je studietijd én je cv. Tijdens een stage doe je werkervaring op en krijg je een indruk van welk soort werk bij jou past. Je kunt stage lopen in de keuzeruimte.

  Internationaal studeren

  De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s in Europa, de Verenigde Staten en Canada, waardoor je een periode in het buitenland kunt studeren. De opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur heeft afspraken over studentenuitwisseling met de universiteit van Bologna en Napels.

 • Dubbele bachelor en honoursprogramma

  Zoek je extra uitdaging? Dit kun je op verschillende manieren realiseren, bijvoorbeeld door te kiezen voor een tweede studie of door het honoursprogramma te volgen.

  Dubbele bachelor in de Geesteswetenschappen

  De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt de mogelijkheid om bij twee verschillende bachelors een diploma te halen. Door middel van vrijstellingen kun je de twee diploma's halen met een lagere effectieve studielast. Een dubbele bachelor is bedoeld voor gemotiveerde studenten die extra uitdaging en/of een breder perspectief zoeken tijdens hun studie.

  Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  De bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC). Als bachelorstudent ben je zo'n 40 uur per week met de studie bezig. Je besteedt in je eerste jaar ongeveer 14 uur per week aan colleges, in je tweede en derde jaar zo'n 8 tot 10 uur. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

Studeren in deeltijd 

Je kunt deze bachelor ook in deeltijd studeren. Je volgt dan dezelfde vakken als de voltijdstudenten, maar je hebt minder vakken per studiejaar en je behaalt 30 EC per studiejaar (voltijdstudenten: 60 EC). Deeltijdstudenten ronden deze opleiding in zes jaar af. Net als voor voltijdstudenten geldt er een bindend studieadvies (BSA): in het eerste studiejaar moet je minimaal 24 EC behaald hebben om je opnieuw te kunnen inschrijven voor het tweede studiejaar. Het collegegeld voor een deeltijdopleiding ligt iets lager dan het tarief voor voltijdopleidingen, zie ook Collegegeld. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.

Copyright: UvA
Via de klassieke literatuur maken we kennis met een wereld die verbazingwekkend veel overeenkomsten vertoont met de onze. Mathieu de Bakker, universitair docent Lees het interview