Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Een universitaire talenstudie leidt je op tot méér dan een bepaald beroep. Na je bachelor kun je ervoor kiezen om een master te volgen of de arbeidsmarkt op te gaan. Afgestudeerden in Griekse en Latijnse taal en cultuur vinden na hun studie een passende baan in zeer uiteenlopende functies en sectoren. Denk hierbij aan musea, uitgeverijen en de journalistiek.

Afgestudeerden in Griekse en Latijnse taal en cultuur werken onder andere als:

  • Vertaler;
  • Redacteur;
  • Educatief medewerker in uiteenlopende (historische) projecten;
  • Of kies voor een baan in het middelbaar onderwijs.
Kurano Bigiman
Copyright: AT5 (still van YouTube)
Het mooie van Grieks en Latijn is dat iedereen op nul begint. Voor iedereen is het even moeilijk of makkelijk. Kurano Bigiman Meer over Kurano Bigiman

Een masteropleiding volgen

Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je een masterprogramma. De UvA heeft meer dan 200 masters, die één, anderhalf of twee jaar duren en veelal Engelstalig zijn.

Met je bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur ben je mogelijk toelaatbaar tot het Engelstalige masterprogramma dat binnen het ACASA-samenwerkingsverband tussen de UvA en de VU Amsterdam wordt aangeboden:

Met een bachelordiploma Griekse en Latijnse taal en cultuur ben je eveneens mogelijk toelaatbaar tot het UvA masterprogramma:

  • Vertalen (mits je het keuzevak 'Theorie en praktijk van het vertalen' hebt gevolgd)

Je zou ook kunnen kiezen voor een duaal masterprogramma: een beroepsgeoriënteerd programma op academisch niveau van anderhalf jaar (90 EC), inclusief leerwerkperiode. Vanwege het beperkte aantal leerwerkplaatsen geldt voor alle duale masters een strenge selectieprocedure waarbij geen garantie is op toelating. Met een bachelordiploma Griekse en Latijnse taal en cultuur zouden de volgende duale masteropleidingen wellicht aansluiten op jouw interesses:

Studenten met een sterke belangstelling voor onderzoek kunnen zich aanmelden voor een tweejarige (120 EC) onderzoeksmaster. Voor alle onderzoeksmasters geldt een selectieprocedure waarbij geen garantie is op toelating. Er wordt met name gekeken naar de invulling van je bachelor, de behaalde studieresultaten, je scriptie en je motivatie. Met een bachelordiploma Griekse en Latijnse taal en cultuur zouden de volgende research masters wellicht aansluiten op jouw interesses:

De arbeidsmarkt vraagt om academisch geschoolde docenten. Daarom kan het verstandig zijn om tijdens je bachelor een lesbevoegdheid te halen. Je volgt dan de minor Educatie (30 EC), waarbij je een theoretische opleiding combineert met een stage op een middelbare school. Op je bachelordiploma krijg je de aantekening dat je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid hebt behaald. 

Als je een eerstegraads lesbevoegdheid wilt behalen, voltooi je eerst een masterprogramma. Hierna is de master Lerarenopleiding nog 30 EC. Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, is de Lerarenopleiding na je master 60 EC. Met een eerstegraads lesbevoegdheid kun je lesgeven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

Als je tijdens de bachelor een minor in een bepaald vakgebied hebt gevolgd, heb je in sommige gevallen ook toegang tot andere masterprogramma's waarvoor aanvullende instroomeisen gelden. Kijk voor de precieze toelatingsvoorwaarden bij de betreffende master op UvA Masteropleidingen.

Je diploma is geen afscheid 

Na je afstuderen hoef je geen afscheid te nemen van de UvA. We helpen je graag om je loopbaan verder te ontwikkelen. Je kunt je aansluiten bij het jonge-alumniprogramma van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV), dat je helpt om je carrière uit te stippelen. En als alumnus kun je ook nog steeds gebruikmaken van het Student Careers Centre.