Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Informatica

Studiebegeleiding

Informatica

Bindend studieadvies

Bij de opleiding Informatica krijg je in het eerste jaar een bindend studieadvies (BSA): studenten die in juli minder dan 42 studiepunten hebben behaald, mogen hun bachelor niet voortzetten. In je eerste studiejaar krijg je drie keer advies over je studievoortgang.

 • In november krijg je een preadvies op basis van je eerste resultaten.
 • In januari krijg je een voorlopig studieadvies.
 • In juni krijg je een bindend studieadvies: er wordt bepaald of je de opleiding mag voortzetten.

Bij het advies wordt rekening gehouden met eventuele bijzondere omstandigheden zoals ziekte of persoonlijke factoren.

Academische vaardigheden

Om de overgang naar een wetenschappelijke opleiding te vergemakkelijken en je daarna in je studievoortgang te begeleiden, krijg je in het eerste en tweede jaar een tutor toegewezen. Dit is een ouderejaarsstudent die jou, samen met een kleine groep andere studenten, allerlei vaardigheden bijbrengt die je tijdens je studie en daarna nodig zult hebben.

Tijdens de bijeenkomsten met je tutorgroep komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • aandacht aan je manier van leren en studeren;
 • het aanleren van academische vaardigheden, zoals schriftelijke en mondelinge verslaglegging;
 • oriëntatie op het onderzoeks- en beroepenveld.

Je tutor ondersteunt je dus zo goed mogelijk bij de start van je studie en helpt jou je weg te vinden binnen de opleiding en het vakgebied. 

Studieadviseur

De studieadviseur volgt je studievoortgang en heeft een goed overzicht van de studiemogelijkheden binnen de opleidingen. De studieadviseur heeft, behalve met studenten, ook contact met docenten en kan daardoor als intermediair tussen beide groepen functioneren.
Bij de studieadviseur kun je onder andere terecht voor: 

 • advies wanneer persoonlijke omstandigheden je studie beïnvloeden;
 • begeleiding bij het maken van keuzes;
 • vragen over extra uitdaging en verdieping;
 • advies over je studieplanning en bij studievertraging;
 • ondersteuning bij effectiever studeren.

De studieadviseur van Informatica is Anne-Christine van der Bijl.

Neem contact met haar op

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie en wil je - voordat je met een studie start - weten wat de UvA aan begeleiding en ondersteuning kan bieden?

Lees hier alle informatie