Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

Het studieprogramma van de bachelor Informatica is zo opgebouwd dat je vanuit een brede basis naar een specialisatie toewerkt die je zelf kiest. De basis is zowel theoretisch, met vakken zoals lineaire algebra en logica, als praktisch, met vakken zoals programmeren en multimedia. Ook besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van academische vaardigheden zoals communiceren, schrijven en presenteren en oriëntatie op de arbeidsmarkt. Zo ben je goed voorbereid op een vervolgmaster van jouw keuze.

Opbouw studiejaar

Een studiejaar bestaat uit twee semesters die elk weer zijn opgedeeld volgens het 8-8-4 schema: twee blokken van acht weken gevolgd door een blok van vier weken. In de blokken van acht weken volg je doorgaans twee vakken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. In de periode van vier weken wordt een projectvak gegeven. Hierin pas je theoretische kennis in een groepsproject toe.

Actief meedoen

Wij vinden het belangrijk dat studenten actief participeren in het onderwijs. Daarom is er veel ruimte voor vragen en discussie. Ook vinden we het belangrijk dat je je keuzes kunt onderbouwen. Om dit te oefenen moet je regelmatig rapporteren over de beslissingen die je hebt gemaakt om tot een bepaalde oplossing te komen. Dit oefenen doe je onder andere in het vak Academische Vaardigheden, dat je in het hele eerste en tweede jaar volgt naast alle andere vakken. De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie.

 • Jaar 1

  Het eerste studiejaar is breed opgezet. Je maakt kennis met de belangrijkste onderwerpen uit de informatica en leert een aantal basisbegrippen, technieken en toepassingen van de informatietechnologie. De begeleiding tijdens het eerste semester is intensief en er wordt een flinke inzet van je verwacht.

 • Jaar 2

  In je tweede jaar volg je vakken om de basiskennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan te verdiepen. Je krijgt te maken met een breed spectrum aan informaticaonderwerpen. Om een goed beeld te kunnen vormen van mogelijke masteropleidingen worden er in het tweede jaar vakken en projecten aangeboden die voor die opleidingen kenmerkend zijn.

 • Jaar 3

  Het eerste semester voor het derde jaar is helemaal gereserveerd voor keuzeruimte. Dit semester kun je dus zelf invullen met keuzevakken, een minor of een uitwisseling naar het buitenland. Het tweede semester begin je met twee vakken die je kunt kiezen uit een vast aanbod van drie vakken.  Tot slot ga je aan de slag met een afstudeerproject waar je een scriptie over schrijft. Je afstudeeronderzoek kun je bij een van de instituten op Amsterdam Science Park uitvoeren of bij een van de bedrijven die met ons samenwerken. Bij een succesvolle afronding van alle vakken, krijg je de titel Bachelor of Science (BSc).

Een typische week bij Informatica

Informatica aan de UvA is een voltijdstudie. Dat betekent dat je ongeveer 40 uur per week met de studie bezig bent. Hiervan bestaat de helft uit contactonderwijs. De andere helft van de tijd gebruik je voor zelfstudie. Je doet al je werk op je eigen laptop, die je altijd bij je hebt. Bij Informatica gebruiken we de volgende onderwijsvormen:

 • Hoorcolleges
  In hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je gelegenheid om vragen te stellen.
 • Werkcolleges
  Tijdens een werkcollege oefen je met de stof die tijdens het hoorcollege is besproken. Dit doe je in kleinere groepen van ongeveer 25 studenten onder begeleiding van een docent of student-assistent.
 • (Computer) Practica
  (Computer) Practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten.
 • Projectonderwijs
  Tijdens een project ga je in een team van twee tot vijf studenten gedurende vier weken aan de slag om aan een specifieke opdracht te werken. Je wordt hierin begeleid door docenten en student-assistenten.

Door naar: