Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Kunstgeschiedenis
Vergelijk

Studieprogramma

In bachelor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam leer je kwesties rond kunstwerken, kunstenaars en de rol van kunst in de maatschappij vanuit een internationaal perspectief te begrijpen, van verleden tot heden.

Opbouw programma

De opleiding start met inleidende vakken over de geschiedenis van de kunst. Daarnaast leer je hoe je kunstwerken visueel kunt analyseren en kom je in aanraking met hoe ze worden gemaakt. Daarnaast volg je brede kunst-sociologische en cultuurhistorische vakken met andere studenten van de afdeling Kunst- en Cultuurwetenschappen. Vanaf het tweede jaar is er ruimte om je eigen interesses te volgen en ga je op excursie naar het buitenland. In het derde jaar kun je stage lopen, in het buitenland studeren, of keuzevakken volgen. Je rond je studie af met een scriptie over een thema van eigen keuze.

Het eerste studiejaar

In het eerste studiejaar maak je kennis met verschillende facetten van het vakgebied. Zo krijg je een historisch overzicht van de (westerse) kunstgeschiedenis, waarbij je kennis maakt met de stijlperiodes van de oudheid tot nu en met belangrijke kunstenaars en hun werken. Ook in andere vakken doe je veel kunsthistorische kennis op en wordt je getraind in waarneming, interpretatie en analyse. Samen met studenten van de andere opleidingen binnen Kunst- en Cultuurwetenschappen volg je een kunst-sociologisch en een cultuurhistorisch vak. Aan het einde van het eerste jaar kun je al je kennis en vaardigheden in de praktijk brengen tijdens een meerdaagse excursie naar Parijs.

Het tweede en derde studiejaar

In het tweede en derde jaar volg je vakken over kunst in Nederland en over kunst die buiten de traditionele westerse canon valt. Je neemt deel aan een uitgebreide excursie naar een buitenlandse locatie, waar je onder meer de architectuur, de verzamelingen en de beeldende kunst ter plaatse bestudeert. Je krijgt vakken in wetenschapsfilosofie en historiografie, die je een stevig kader bieden voor reflectie op het vakgebied en je helpt voorbereiden op je scriptie. In de keuzevakken doe je meer gespecialiseerde kennis op. In de onderzoekswerkgroepen krijgt grip op de verschillende wijzen van kunstgeschiedenisbeoefening en leert beoordelen welke methode goed bij jou en jouw type onderzoek past. Je sluit je studie af met een afstudeertraject van 18 EC, waarvan 12 EC bestemd zijn voor de afstudeerscriptie.

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Inleiding in de Westerse kunstgeschiedenis I
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Kunsttechnieken en Visuele analyse I
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Inleiding in de Westerse kunstgeschiedenis II
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Kunstgeschiedenis en Visuele analyse II
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Academische vaardigheden Kunst- en cultuurwetenschappen
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Inleiding in de Westerse kunstgeschiedenis III
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Kunst en cultuur in Europa: een cultuurgeschiedenis in objecten en concepten
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Iconografie en interpretatie
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Kunst - Cultuur - Samenleving
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Parijs-excursie
  ???studyprogramme .period??? 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Kunst en locatie: Nederlandse kunst en architectuur in geografisch perspectief
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Kunstwerelden: kunst en kunstgeschiedenis in mondiaal perspectief
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Toegepaste kunstgeschiedenis
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Wetenschapsfilosofie (Kunst- en Cultuurwetenschappen)
  ???studyprogramme .period??? 4
  6
 • Benaderingen in de kunstgeschiedenis
  ???studyprogramme .period??? 5
  6
 • Gebonden keuze: Excursie Kunstgeschiedenis
  5—6
  12
 • Gebonden keuze: BA-specialisatievak
  1—6
  12
 • Vrije keuze
  1—2
  12
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Gebonden keuze: Onderzoekswerkgroep Kunstgeschiedenis
  2—5
  12
 • Vrije keuze
  1—2
  36
 • Bachelorscriptie Kunstgeschiedenis
  5—6
  12
UvA Studiegids: Bachelor Kunstgeschiedenis
 • Deeltijdopleiding

  Je kunt de bachelor Kunstgeschiedenis ook in deeltijd studeren. Je volgt dan dezelfde vakken als de voltijdstudenten, maar je hebt minder vakken per studiejaar en je behaalt 30 EC per studiejaar (voltijdstudenten: 60 EC). Deeltijdstudenten ronden deze opleiding in zes jaar af. Net als voor voltijdstudenten geldt er een bindend studieadvies (BSA): in het eerste studiejaar moet je minimaal 24 EC behaald hebben om je opnieuw te kunnen inschrijven voor het tweede studiejaar. Deeltijdstudenten hebben een eigen tutor, die studievoortgang volgt en contact houdt.

  Colleges en werkgroepen vallen in het reguliere onderwijsaanbod, dus samen met de dagstudenten, maar voor deeltijders in de propedeuse wordt gestreefd naar uren in de vooravond (tussen 17.00-19.00 uur). Tijdens de propedeuse (van twee jaar) vormen de deeltijders een aparte (werk)groep die de uitwisseling van studievaardigheden en oplossingen om werk en studie efficiënt te combineren vergemakkelijkt. Deze groep heeft enkele gezamenlijke excursies, waaronder de slotexcursie van vier dagen naar Parijs. Na de propedeuse blijft het contact veelal bestaan, maar zijn er geen specifieke onderwijsgroepjes meer.

  Het collegegeld voor een deeltijdopleiding ligt iets lager dan het tarief voor voltijdopleidingen, zie ook Collegegeld. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.

 • Minor en keuzeruimte

  In het tweede en derde jaar van de opleiding krijg je 54 studiepunten (EC) om naar eigen inzicht in te vullen. Hiervoor heb je meerdere opties.

  Keuzevakken

  De opleiding Kunstgeschiedenis biedt een groot aantal keuzevakken aan, maar je kunst ook elders keuzevakken volgen: aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, een andere faculteit of zelfs een andere universiteit.

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep. 

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Stage lopen

  Tijdens een stage doe je werkervaring op en krijg je een indruk van de mogelijkheden binnen een organisatie en van welk soort werk bij jou past.

  Je kunt bijvoorbeeld stage lopen bij een museum, een galerie, een veilinghuis, kunstuitleen, kunstfestival, instelling voor kunst- of cultuurbeleid, kunst- of bouwhistorisch archief, kunsthandel, monumentenzorg of een gemeentelijke kunstinstelling.

  Internationaal studeren

  De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s, waardoor je een periode in het buitenland kunt studeren.

  Kunstgeschiedenis heeft onder meer een speciale uitwisselingsovereenkomst met universiteiten in Berlijn, Florence, Lissabon en Canterbury. Nederlandse studenten Kunstgeschiedenis kunnen bijvoorbeeld een werkgroep volgen of hun scriptie voorbereiden aan het Nederlands Kunsthistorisch Instituut in Florence. Bij het Nederlands Instituut in Rome kunnen studenten onderzoek doen naar de Nederlandse cultuur in relatie met Italië en naar de Italiaanse cultuur, variërend van beeldende kunst en architectuur tot archeologie.

 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun opleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van het eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  De bachelor Kunstgeschiedenis duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

  Als bachelorstudent ben je zo'n 40 uur per week met de studie bezig. In de propedeuse besteed je ongeveer 12 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  • Tijdens hoorcolleges draagt de docent niet alleen informatie over, maar licht de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  • Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  • Excursies zijn een essentieel onderdeel van de opleiding Kunstgeschiedenis. Tijdens binnen- en buitenlandse excursies bezoek je historische gebouwen en locaties, musea, tentoonstellingen en galerieën.
  • De buitenlandexcursie wordt intensief voorbereid in een werkgroep. Op eigen gelegenheid zal je natuurlijk ook veel kunstlocaties kunnen bezoeken.
  • Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.