Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Nederlandse taal en cultuur
Vergelijk

Studieprogramma

De bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur duurt drie jaar (voltijds). Elk jaar omvat 60 studiepunten (EC). Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken, met telkens twee vakken (2x6 EC), en een blok van 4 weken met één intensief vak (6 EC).

Opbouw bachelor

 • Jaar 1: De neerlandistiek en ik (vanaf 2020-2021)

  In het eerste semester ga je meteen aan de slag rond belangrijke maatschappelijke kwesties waarin jij als neerlandicus een rol kan spelen. Dat doe je door jezelf als aankomend expert te leren kennen: wat kun je al, wat wil je bijleren, wat zou jij de komende jaren kunnen bijdragen aan de taal en de verhalen in de stad? Je verwerft gespecialiseerde kennis en vaardigheden om taal, communicatie en literatuur kritisch te analyseren en daarover te schrijven in verschillende genres en voor uiteenlopende doelgroepen.

  In het tweede semester leer je de manieren kennen waarop de neerlandistiek vraagstukken benadert. Je raakt vertrouwd met academische debatten en je leert een eigen onderzoek opzetten. De vraagstukken komen uit het werkveld van de neerlandicus: (laag)geletterdheid, het publieke debat en de rol van literatuur daarin - vroeger, nu en in de toekomst. Aan het eind van het eerste jaar voer je een eigen onderzoeksproject uit, presenteer je je resultaten en weet je langs welke kruispunten de studie Nederlands je leidt.

 • Jaar 2: Methoden en profilering (vanaf 2021-2022)

  In het tweede jaar meet je jezelf een profiel aan. Je kiest uit een aantal studiepaden wat het beste bij je past, met onder meer keuzevakken. Tegelijk begrijp je nog grondiger wat de betekenis is van wetenschappelijk denken: door het vak Wetenschapsfilosofie (Taal en literatuur), maar ook door met academische onderzoekers mee te lopen.

 • Jaar 3: Verdieping en afstuderen (vanaf 2022-2023)

  In het derde jaar kies je in het eerste semester een minor, een stage of een verblijf in het buitenland, telkens passend bij je profiel.

  In het tweede semester verdiep je je in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen in het onderzoek naar literaire cultuur, communicatie en taal, kies je een afstudeerproject en presenteer je een afstudeeronderzoek in een wetenschappelijke tekst, of misschien wel als een reportage, een communicatiecampagne of een beleidsadvies. Dan ben je klaar om zelf een bijdrage te leveren aan actuele academische en maatschappelijke debatten. 

  Bekijk aansluitende masteropleidingen
 • Minor en keuzeruimte

  Het bachelorprogramma biedt 48 EC keuzeruimte die je naar eigen inzicht en voorkeur mag invullen. Hiervoor heb je verschillende mogelijkheden.

  Keuzeruimte

  De keuzeruimte kun je op de volgende manieren invullen:

  • Vrije keuzevakken
  • Minor (30 EC): een minor is een samenhangend programma en kan een goede voorbereiding zijn op een master of een beroep. Een minor kan ook aan een andere universiteit – ook in het buitenland – worden gevolgd.
  • Stage (max. 12 EC).
  • Studeren in het buitenland.

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep.

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  In de keuzeruimte kun je stage lopen. Je doet werkervaring op en krijgt een indruk van de mogelijkheden binnen een organisatie en van wat voor werk bij jou past. Tegelijkertijd krijgt de organisatie de kans kennis te maken met studenten Nederlandse taal en cultuur en hun vaardigheden. Een stage, een verblijf in het buitenland en alle ervaring die je tijdens relevante (bij)banen, bestuursfuncties of vrijwilligerswerk opdoet, kunnen een verrijking betekenen van je studietijd én je cv.

  Via de opleiding zijn stageplaatsen beschikbaar bij:

  • bedrijven,
  • literaire en culturele instellingen,
  • krantenredacties
  • en wetenschappelijke onderzoeksbureaus.
  Meer over stage lopen

  Internationaal studeren

  De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s, waardoor je een periode in het buitenland kunt studeren.

  Studenten Nederlandse taal en cultuur hebben onder meer gestudeerd in:

  • Ontario (Canada)
  • Evanston (VS)
  • Rennes en Parijs (Frankrijk)
  • Berlijn (Duitsland)
  • Wroclaw (Polen)
  • Pecs (Hongarije)
  • Jyväskylä (Finland)
  • Sint Petersburg (Rusland)
  • Jakarta en Semarang (Indonesië)
  • Stellenbosch (Zuid-Afrika)
  • Paramaribo (Suriname)

  Studenten uit het buitenland volgen op hun beurt colleges bij de UvA.

  Studeren in het buitenland
 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

  Meer over het honoursprogramma
 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  Als voltijdstudent ben je zo’n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd. Tijdens werkcolleges werk je, onder begeleiding van een docent, intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties. Tijdens practica werk je in groep of zelfstandig.

  In de loop van de opleiding worden verschillende excursies georganiseerd, bijvoorbeeld naar het Literatuurmuseum in Den Haag, het Instituut voor Fonetische Wetenschappen (UvA), het Meertens Instituut (KNAW), Museum Plantin-Moretus en het Letterenhuis in Antwerpen.

  Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

  Lees meer over studiebegeleiding en BSA

UvA Studiegids

Het studieschema en een uitgebreide beschrijving van de vakken vind je in de UvA Studiegids.

UvA Studiegids: Bachelor Nederlandse taal en cultuur

Studeren in deeltijd

Je kunt deze bachelor ook in deeltijd studeren. Je volgt dan dezelfde vakken als de voltijdstudenten, maar je hebt minder vakken per studiejaar en je behaalt 30 EC per studiejaar (voltijdstudenten: 60 EC). Deeltijdstudenten ronden deze opleiding in zes jaar af. Net als voor voltijdstudenten geldt er een bindend studieadvies (BSA): in het eerste studiejaar moet je minimaal 24 EC behaald hebben om je opnieuw te kunnen inschrijven voor het tweede studiejaar. Het collegegeld voor een deeltijdopleiding ligt iets lager dan het tarief voor voltijdopleidingen, zie ook Collegegeld. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.