Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Nederlandse taal en cultuur
Vergelijk

Studieprogramma

Bij de studie Nederlands ontwikkel je je tot een expert in de rol van taal en teksten voor de uitdagingen van de toekomst. Dat doe je door te leren hoe je taal en teksten wetenschappelijk onderzoekt, maar ook door de inzichten uit dat onderzoek te delen met de rest van de wereld waarin je leeft. Tegelijk is er veel ruimte om je te verdiepen in aspecten van die wereld die jou het meeste interesseren.

Opbouw bachelor

Nederlands studeren opent al bijna anderhalve eeuw de poort naar de samenleving en dat kan op veel manieren, ook de jouwe. We dagen je uit om een gedegen academische opleiding te combineren met je eigen interesses. Aan de ene kant volg je een verplicht programma, met veel aandacht voor analytisch denken, overtuigend en creatief schrijven, interviewen, debatteren en communiceren binnen en buiten je studie. Aan de andere kant oriënteren we je naar studiepakketten waarmee je je kunt profileren, rond bijvoorbeeld diversiteit en meertaligheid, taalsystemen, educatie of het schrijverschap.

 • Het eerste studiejaar
  • In het eerste jaar ga je meteen aan de slag door de wetenschap van het Nederlands, Amsterdam en de schrijver in jezelf te ontdekken. Dat doe je in het eerste semester door jezelf als aankomend expert te leren kennen: wat kun je al, wat wil je bijleren, wat zou jij de komende jaren kunnen bijdragen aan de taal en de verhalen in de stad? Je verwerft gespecialiseerde kennis en vaardigheden om midden in een wereldstad taal, communicatie en literatuur kritisch te analyseren. Je leert ook daarover te schrijven in verschillende genres en voor uiteenlopende doelgroepen, onder meer onder begeleiding van een echte auteur of journalist.
  • In het tweede semester leer je de manieren kennen waarop de neerlandistiek belangrijke maatschappelijke vraagstukken benadert. Je breidt je kennis en vaardigheden verder uit, terwijl je ook vertrouwd raakt met de debatten waarin neerlandistisch onderzoek een rol speelt: (laag)geletterdheid, het publieke debat en de rol van literatuur daarin – vroeger, nu en in de toekomst. Aan het eind van het eerste jaar voer je een eigen onderzoeksproject uit, presenteer je je resultaten en weet je langs welke kruispunten de studie Nederlands je nog verder zal leiden.
  Copyright: UvA FGw
  Ik koos voor Nederlands omdat ik hier écht veel plezier uit haal. Binnen de studie koos ik voor moderne letterkunde. Ik schrijf zelf ook, dat was nog een reden om hiervoor te kiezen. Pim Lammers, student
 • Het tweede studiejaar
  • In het tweede jaar leer je als neerlandicus op een academisch niveau denken, schrijven en werken. In de verplichte vakken doorloop je een hele onderzoekscyclus. Je leert wat wetenschappelijke kennis is, welke academische debatten er nu worden gevoerd in de neerlandistiek, welke onderzoeksmethoden er worden gebruikt, hoe je zelf onderzoek uitvoert en presenteert. Aan het eind van het tweede jaar ga je met de academische bagage aan de slag voor een opdrachtgever uit het werkveld. 
  • Parallel aan die cyclus begin je te bouwen aan je eigen profiel als neerlandicus. Je stippelt een eigen studiepad uit in de keuzeruimte. Je kunt bijvoorbeeld een tweede taal verwerven of een bijkomende competentie (met een minor), je kunt je eigen interesses verder uitdiepen (met keuzevakken), je kunt jezelf voorbereiden op wetenschappelijk onderzoek (met het honoursprogramma), of stage lopen bij een werkgever.
 • Het derde studiejaar
  • In het derde jaar bouw je in het eerste semester verder aan je eigen profiel. De mogelijkheden zijn hier nog ruimer: je kunt nu ook minoren aan andere faculteiten volgen, zoals een educatieve minor, of een semester naar het buitenland gaan. Zo kun je wat je hebt geleerd over taal en teksten in Nederland uitbreiden naar wat er in andere landen, talen en culturen gebeurt. 
  • In het tweede semester verdiep je je in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen in het onderzoek naar literaire cultuur, communicatie en taal, kies je een afstudeerproject, voer je een academisch afstudeeronderzoek uit en presenteer je het ook in genres als een reportage, een communicatiecampagne of een beleidsadvies. Dan ben je klaar om zelf als neerlandicus een bijdrage te leveren aan actuele academische debatten en maatschappelijke kwesties.
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Nederlands als wetenschap 1
  Blok 1
  6
 • Nederlands als wetenschap 2
  Blok 1
  6
 • Stemmen van de stad 1
  Blok 2
  6
 • Stemmen van de stad 2
  Blok 2
  6
 • Schrijfatelier: kunst en kunde
  Blok 3
  6
 • Geletterdheid
  Blok 4
  6
 • Literatuur en de wereld van nu
  Blok 4
  6
 • De kracht van literatuur
  Blok 5
  6
 • Publiek Debat
  Blok 5
  6
 • Kruispunten van de Neerlandistiek
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Wetenschapsfilosofie (Taal en literatuur)
  Blok 1
  6
 • Methodenateliers: kwalitatieve methoden
  Blok 3
  3
 • Methodenateliers: kwantitatieve methoden
  Blok 3
  3
 • Vrije keuze: Keuzevakken
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 4
  Blok 5
  24
 • Gebonden keuze
  Blok 1
  Blok 2
  12
 • Gebonden keuze
  Blok 4
  6
 • Schrijfatelier: kennis en creativiteit
  Blok 5
  6
 • Werkvelden van de neerlandistiek
  Blok 6
  6
VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Bachelorproject Nederlandse taal en cultuur: profilering
  Blok 5
  6
 • Gebonden keuze
  Blok 4
  12
 • Vrije keuze: Keuzevakken
  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  30
 • Bachelorproject Nederlandse taal en cultuur
  Blok 5
  Blok 6
  12
UvA Studiegids: Bachelor Nederlandse taal en cultuur
 • Minor en keuzeruimte

  Het bachelorprogramma biedt 48 EC keuzeruimte die je naar eigen inzicht en voorkeur mag invullen. Hiervoor heb je verschillende mogelijkheden.

  Keuzeruimte

  De keuzeruimte kun je op de volgende manieren invullen:

  • Vrije keuzevakken
  • Minor (30 EC): een minor is een samenhangend programma en kan een goede voorbereiding zijn op een master of een beroep. Een minor kan ook aan een andere universiteit – ook in het buitenland – worden gevolgd.
  • Stage (max. 12 EC).
  • Studeren in het buitenland.

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep.

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  In het tweede jaar van je studie werk je vier weken aan een project voor een externe opdrachtgever. Je kunt in dat jaar ook een tweede taal verwerven. Daarnaast is het in je derde jaar mogelijk stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Via de opleiding zijn stageplaatsen beschikbaar bij:

  • tekstbureaus en PR-bedrijven (bv. Porter Novelli, Amstelveen)
  • erfgoedinstellingen (bv. Rijksmuseum, Amsterdam) 
  • cultuur- en debatpodia (bv. De Balie, Amsterdam)
  • uitgeverijen (bv. Atlas-Contact, Amsterdam)
  • redacties (bv. omroepen in Hilversum)
  • overheid (bv. Ministerie van OCW)
  • en wetenschappelijk onderzoeksbureaus.

  Internationaal studeren

  De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s, waardoor je een periode in het buitenland kunt studeren.

  Studenten Nederlandse taal en cultuur hebben onder meer gestudeerd in:

  • Ontario (Canada)
  • Evanston (VS)
  • Rennes en Parijs (Frankrijk)
  • Berlijn (Duitsland)
  • Wroclaw (Polen)
  • Pecs (Hongarije)
  • Jyväskylä (Finland)
  • Sint Petersburg (Rusland)
  • Jakarta en Semarang (Indonesië)
  • Stellenbosch (Zuid-Afrika)
  • Paramaribo (Suriname)
  • Tokio (Japan)

  Studenten uit het buitenland volgen op hun beurt colleges bij de UvA.

 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

  Meer over het honoursprogramma
 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  De bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur duurt drie jaar (voltijds). Elk jaar omvat 60 studiepunten (EC). Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken, met telkens twee vakken (2x6 EC), en een blok van 4 weken met één intensief vak (6 EC).

  Als voltijdstudent ben je zo’n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).

  Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd. Tijdens werkcolleges werk je, onder begeleiding van een docent, intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties. Tijdens practica werk je in groep of zelfstandig.

  In de loop van de opleiding worden verschillende excursies georganiseerd, bijvoorbeeld naar het Literatuurmuseum in Den Haag, het Instituut voor Fonetische Wetenschappen (UvA), het Meertens Instituut (KNAW), Museum Plantin-Moretus en het Letterenhuis in Antwerpen.

  Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

  Lees meer over studiebegeleiding en BSA

Studeren in deeltijd

Je kunt deze bachelor ook in deeltijd studeren. Je volgt dan dezelfde vakken als de voltijdstudenten, maar je hebt minder vakken per studiejaar en je behaalt 30 EC per studiejaar (voltijdstudenten: 60 EC). Deeltijdstudenten ronden deze opleiding in zes jaar af. Net als voor voltijdstudenten geldt er een bindend studieadvies (BSA): in het eerste studiejaar moet je minimaal 24 EC behaald hebben om je opnieuw te kunnen inschrijven voor het tweede studiejaar. Het collegegeld voor een deeltijdopleiding ligt iets lager dan het tarief voor voltijdopleidingen, zie ook Collegegeld. Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.